perjantai 29. syyskuuta 2017

Ostomotiivit

29.9.2017

Myyntipuhe on kuin polku, jota sinä myyjänä käyt asiakkaasi kanssa. Polulla kulkemasi askeleet ovat sinun ja asiakkaasi välisiä onnistuneen liiketapahtuman vaiheita. Vastaväitteet ovat polullanne olevia esteitä ja ostosignaalit puolestaan toivottuja tapahtumia. Tunnetusti polut mutkittelevat ja voit joutua siirtymään edestakaisin myyntipuheiden eri vaiheiden välillä. Myyjänä sinä sopeudut kulloiseenkin tilanteeseen ja siinä sinua auttaa myyntiprosessin jokaisen vaiheen hallitseminen.

Olemme jo käyneetkin läpi myyntiprosessin vaiheet muutamaan kertaan. Ennen kuin käytämme niitä enemmän yritämme ymmärtää asiakkaamme käytöstä, miten hänen kiinnostuksensa herätetään ja saadaan sitoutumaan. Asiakkaan käytökseen vaikuttavat ostotilanne, tunteet, jotka sinäkin voit tunnistaa, vietit ja tarpeet. Ostomotiivi syntyy eri tilanteissa hyvinkin erilaisista syistä. Tunteet, vietit ja tarpeet jotka voivat vaikutta ostomotiiviin voivat olla arvostuksen, turvallisuuden, itsetehostuksen, rakkauden, mukavuuden tai taloudellisten tarpeiden tyydyttämistä. Voimme ostaa esimerkiksi asunto-osakkeen turvallisuuden tunteemme lisäämiseksi tai taloudellisista syistä. Asunnolla voi olla myös tunnearvoa, jos se on kuulunut jollekin lähiomaisellemme tai rakkaallemme. Voimme myös ostaa asunnon itsetehostuksemme  ja arvostuksen vuoksi, koska kaveripiirissämme moni muukin on tehnyt niin. Ostamme ehkä tilaisuuden tulle toisenkin asunnon samasta yhtiöstä, koska se on meille jo tuttu tai ostamme vain yksiöitä tai pieniä kaksioita, koska osaamme remontoida ne nopeasti ja tunnemme niiden markkinat parhaiten. Näin tiedämme mitä saamme ja mukavuudenhalumme täyttyy.

Myyjänä sinun on pohdittava myyntiprosessin aikana asiakkaan kulloinenkin motiivi ja tarve ostaa sekä se, mistä syystä asiakkaalla on tuo motiivi. Tämäkin taito on opittavissa ja sen avulla löydät oikean argumentin tai keksit mihin asiakkaasi vastaväite perustuu. Tässäkin sinua auttaa tietoisuustaitojen harjoittelu. Kun tunnet itsesi, opit näkemään olennaisen myös toisista ihmisistä.

Olet varmasti kuullut sanottavan, että  hyvä ensivaikutelma on tärkeä. Se pitää paikkansa. Teemme automaattisesti toisistamme arvion puhuessamme puhelimessa tai kohdatessamme toisemme ensimmäistä kertaa.  Tuota arviota on vaikea muuttaa ja siitä syystä pyrimme luomaan positiivisen vaikutelman itsestämme esim. äänenpainojen, asiallisen kielen ja pukeutumisen avulla. Omalla energisyydelläsi voit antaa toisellekin energiaa ja vaikuttaa heihin positiivisesti. On tärkeää herättää asiakkaan kiinnostus kiinnostuksenherättäjällä, joka voi olla asiakkaasi alaa koskeva tieto tai tilasto tms. asiakastasi mahdollisesti kiinnostava asia. Kun näin olemme saaneet asiakkaamme kiinnostuksen heräämään, niin parannamme mahdollisuuksiamme saada asiakkaan aikaa ja pääsemme etusijalle hänen mahdollisesti pitkälläkin tehtävälistallaan. Näin parannamme asemiamme ja voimme tehdä tarjouksen, kun asiakkaan kiinnostus on korkeimmillaan.

SCARF- malli (status, cartainty, autonomy, relatedness ja fairness eli status, varmuus, autonomia, liittyminen ja oikeudenmukaisuus) auttaa meitä omalla tavallaan ymmärtämään asiakkaamme keskeisiä sosiaalisen käyttäytymisen ohjaajia. Tätä aihetta käsittelemme tarkemmin myöhemmin.

Päivän harjoituksena voitte tehdä Tietoinen arki -harjoituksen Oivan sivuilta:
http://oivamieli.fi/tietoinen_arki.php
Suosittelen lämpimästi myös Oivan tietoisuuspäiväkirjan käyttöä. Siihen voit kirjoittaa kokemuksesi päivän harjoituksen tekemisestä.

Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

harriet.realetta@gmail.com

torstai 28. syyskuuta 2017

Mitä myynti on?

28.9.2017

Myyntipuheen laatu on keskeisin tuloksiin vaikuttava tekijä. Avainluvut, palaverit, yhteiskäynnit tai -puhelut, henkilökohtaiset keskustelut lähimmän esimiehen kanssa viikoittain tai vähintään kuukausittain ja kehityskeskustelut vähintään kerran vuodessa, koulutukset ja myynnin suunnittelu ympäröivät päivittäisiä myyntipuheitamme ja tukevat meitä ideaalitilanteessa tuloksen saavuttamisessa. Niiden avulla saamme parhaat mahdolliset tulokset aikaiseksi, mutta meidän pitää myös ymmärtää mitä myynti on.

Myyntipuheen päätavoitteena on saada asiakas itse tekemään päätös, joka perustuu hänen tarpeisiinsa. Tätä kutsutaan tarvepohjaiseksi tavaksi myydä. Myynnin perimmäinen tarkoitus on useimmissa yrityksissä saada muut ihmiset ja/tai yritykset omasta tahdostaan haluamaan ja ostamaan sitä, mitä sinun yrityksesi sinun avullasi haluaa myydä eli mitä sinä haluat heidän haluavan. Tähän päästäksesi sinun täytyy ensin vakuuttaa asiakkaasi ja sen jälkeen jopa kouluttaa häntä motivoimisen lisäksi. Vaikuttamisesi tarkoitus on saada asiakas itse ilmaisemaan toiveensa ja tarpeensa niin ettei sinun tarvitse niitä kertoa. Tähän tulokseen pääset esittämällä asiakkaallesi kysymyksiä. Asiakkaan vastausten perusteella sinä voit sitten kertoa hänen ongelmansa ratkaisevista tuotteistasi ja hänen toiveidensa täyttämisestä. Kun muistat ottaa asiakkaan toiveet ja tarpeet huomioon ja tarjota hänelle niihin perustuvan ratkaisun, saat luotua hyvän ja kestävän asiakassuhteen. Tämähän pätee avio- tai avoliitossakin, suhteessamme lapsiin, ystäviin ja työkavereihin. Kun haluamme pitää vaikka pienet juhlat kesälomamme aluksi tarvitsemme myyntitaitojamme myydäksemme idean puolisollemme ja lapsillemme. Sitten meidän täytyy vakuuttaa ystävät ja kollegat siitä, että juhliin kannattaa lähteä.
Onnistuneeseen lopputulokseen vaikuttavat kuitenkin monet tekijät. Oma persoonallisuutesi, tuotetuntemuksesi ja myyntitekniikkasi on yhdistettävä tarpeen ja tilanteen mukaan. Yleisesti kuitenkin tiedetään, että kaupan saamiseen vaikuttaa eniten persoonallisuutesi (60%). Tuotetuntemus (20%) ja myyntitekniikka (20%) häviävät yhdessäkin persoonallisuudellesi, joten muista olla oma ihastuttava itsesi!

Persoonallisuutta on vaikea muuttaa, joten yleensä keskitymme varsin järkevästi tuotetuntemuksemme ja myyntitekniikkamme kehittämiseen. Mindfulness- ja mielikuvaharjoitukset antavat sinulle kuitenkin mahdollisuuden kehittyä ihmisenä ja näin kehittää myös persoonallisuuttasi niin halutessasi. Toki käymme myös tässä blogissa läpi myös tuotetuntemukseen ja erityisesti myyntitekniikkaan liittyviä asioita, jotta voimme luoda sinulle parhaat mahdollisuudet huipputuloksiin. Myyntipuhe on kehys, joka määrittelee puheesi asiasisällön. Myyntipuheen avulla voit parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää myös persoonallisuuttasi sellaisenaan ja kehittyvänä osanasi. Sinun on ensin tiedettävä mitä sanot ja vasta sitten voit keskittyä siihen, miten asiasi ilmaiset. Oma ilmaisutapasi määräytyy persoonallisuutesi ja kokemuksesi perustella. Tämä on järkeenkäyvää. Opittuasi lisää tuotteistasi ja sen lisäksi myyntitekniikasta, huomaat kokemuksen edistävän persoonallisuutesi ja ominaisuuksiesi kehittämistä työssäsi myyntimaailmassa. Kaikki ajatukset ja ideat pitää tavallaan myydä niin vapaa-ajalla kuin töissäkin. Sitä syystä myyntikoulutukset voisivat olla hyödyllisiä kaikille ihmisille riippumatta siitä, ovatko he varsinaista myyntityötä tekeviä vai eivätkö ole.

Kun tiedät mitä aiot ja sinun kannattaa sanoa, pystyt ilmaisemaan itseäsi vakuuttavalla tavalla. Myyntipuheeseesi keskittyminen tuottaa sinulle näin ollen parhaat mahdolliset tulokset niin lyhyellä, kuin pitkälläkin aikavälillä, koska saat viestistäsi sen avulla selkeämmän ja tulet kohdelleeksi asiakastasi kunnioittavasti. Kaikkien asiakkaiden kanssa ei luonnollisestikaan tarvitse kuluttaa aikaa yhtä paljon, vaan voit keskittyä niihin asiakkaisiisi perusteellisimmin, jotka ovat potentiaalisimpia ja joilla on mahdollisuus ostaa eniten. Siksi on myös tärkeää kuunnella asiakasta.

Olemme jo aiemmin käyneet läpi myyntiprosessin mielikuvaharjoitteen avulla. Laitan sen myös tähän uudelleen käytettäväksesi ja voimme vielä käydä sitä läpi pala palalta syvällisemmin. Tehokkaimmin mielikuvaharjoitteet toimivat, jos kuuntelet niitä säännöllisesti. Käyttämäni myyntiprosessin runko on valmisteluvaihe, kontakti- /aloitusvaihe, kysymykset ja haastattelu eli kartoitus, omien tuotteiden esittely ratkaisuna asiakkaan toiveisiin ja ongelmiin, päätösvaihe sekä tyytyväisen asiakkaan seuranta ja jatkohoito kauppoineen. Lisäksi tulemme käsittelemään vastaväitteitä ja ostosignaaleja. Mielikuvaharjoite löytyy kirjoitettuna blogissani mm. 27.6.2014.

Mielikuvaharjoite myyntiprosessista löytyy osoitteesta: https://www.youtube.com/watch?v=8okH38vJi0c


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

harriet.realetta@gmail.com

keskiviikko 27. syyskuuta 2017

MIndfulness ja kaikkitietävä myyjä

27.9.2017

Oletko koskaan joutunut sellaiseen tilanteeseen asiakkaan kanssa, jossa et ole tiennyt kaikkiin asiakkaan kysymyksiin vastauksia etkä toisaalta ole halunnut jostain syystä tunnustaa tietämättömyyttäsi edes lupaamalla selvittää asian? Minä olen - joskus paremmalla ja toisinaan taas huonommalla menestyksellä. Olemme myyntikoulutuksissa ja jopa kasvatuksessammekin saaneet mahdollisesti neuvon tunnustaa tietämättömyytemme rehellisesti. Voimme aina luvata selvittää asian. Se on ohjeiden mukaan fiksua käytöstä. Miksi sitten näyttää siltä, että myyjät pyrkivät pitämään viimeiseen asti  kiinni sellaisesta vaikutelmasta, että he ovat alansa asiantuntijoita ja tietävät kaiken? On luonnollisesti tärkeää, että myyjä tuntee tuotteensa perusteellisesti ja osoittaa siten luotettavuutensa asiakkaalleen. Sekin opetetaan myyntikoulutuksissa, mutta tässä on jotain muutakin.

Mitä isompiin kauppoihin mennään sitä merkityksellisempää on se, että asiakas voi luottaa myyjään ja sitä parempia vakuuttavuuden näyttelijöitä myyjät ovat. Monet kiinteistökauppoja tehneet tietävät miten tärkeä rooli luotettavalla välittäjällä on. Välittäjät ovat kuitenkin hyvä esimerkki siitä, etteivät he ehdi tai halua aina perusteellisesti tutustua myymäänsä kohteeseen ja joutuvat joko tunnustamaan tietämättömyytensä tai painottamaan jotain toista asiaa kohteessa saadakseen asiakkaan unohtamaan, että edes kysyi mitään mihin ei saanut vastausta. Toisaalta voimme miettiä puhelinluetteloilmoitusta myyvää kenttämyyjää, joka unohtaa osan myyntimateriaalista toimistolle ja keplottelee aivan samoin itsensä irti niistä kysymyksistä joihin ei muista vastausta ja tykittää vain myydyimpiä ja tutuimpia ilmoituskokojaan. Kaikki tietävät myyjät!

Kaikkitietävät myyjät osaavat aivan varmasti myös hengittää. Mitä vaikeaa siinä nyt on? Niinhän me kaikki osaamme. Miksi hengitystä pitäisi sitten kuunnella ja miksi siihen pitäisi keskittyä jossain mindfulness-harjoituksessa? Miksi niinkin automaattisesta asiasta kuin hengittämisestä pitää ehdoin tahdoin tehdä tietoinen asia? Nämä kaikki ovat kysymyksiä, jotka saattavat askarruttaa kaikkitietävää myyntitykkiä.

Vastaus on yksinkertainen: koska sinä haluat lisätä onnellisuutta elämääsi ja menestyä työssäsi pitkään. Elät usein joko menneessä tai tulevassa ja unohdat nykyhetken. Nykyhetki on lopulta ainut paikka, jossa voit todella olla onnellinen ja lopettaa kärsimystesi kierteen.

Tiedätkö sinä todella kaikesta tarvittavasta kaiken? Pystytkö tunnustamaan itsellesi, että tiedät loppujen lopuksi vain minimaalisen vähän elämästä, myynnistä, itsestäsi? Osaatko olla aloittelija ja nöyrä kaiken sen tiedon ja taidon edessä, jota sinulla ei vielä ole? Aloittelijan mieltä tarvitaan niin myyntikoulutuksissa kuin tietoisuusharjoituksissakin. Jos kuvittelet tietäväsi ja osaavasi jo kaiken myynnistä koulutukseen mennessäsi, et todennäköisesti opi mitään uutta. Toistelet ääneen kollegoillesi ja itseksesi mielessäsi, että: "Eihän tässä ole mitään uutta, näitä samoja asioita käydään läpi kaikissa koulutuksissa, toi myyntisuppilokin on niin vanha juttu…". Täyteen kuppiin ei mahdu uutta kahvia. Sellainen meidän mielemmekin usein on. Ei sinne mahdu mitään uutta, jos se se on täynnä enemmän tai vähemmän itseriittoisia ja usein negatiivisia ajatuksia. Mindfulness auttaa meitä tyhjentämään kahvikuppiamme, että olisimme vastaanottavaisempia sille todella tärkeälle tiedolle, joka meiltä vielä puuttuu.

Me ehkä olemme oman tuotteemme asiantuntijoita, mutta säilyttäkäämme aloittelijan mieli sisällämme. Suzuki Roshi (japanilainen zenmestari) on todennut: "Aloittelijan mielessä on paljon mahdollisuuksia, asiantuntijan mielessä niitä on vain vähän". Aloittelijan asenne tekee meistä myös luovia. Aloittelijana mielemme toimii synnynnäisten ominaisuuksien pohjalta luovasti ja tuoreessa nykyhetkessä. Voit unohtaa välillä olevasi aloittelija. Kun kuitenkin muistat edes silloin tällöin jokaisen hetken tuoreuden, asiantuntijuus ja tietämäsi asiat eivät estäkään sinua olemasta avoimena erilaisille mahdollisuuksille. Muista aloittelijan mieli. Se avartaa ja on ulottuvillasi aina heti, kun muistat sen ja hyväksyt sen olemassaolon.

Jon Kabat-Zinn kertoo aloittelijan mielestä kirjassaan "Kutsu tietoisen läsnäolon harjoittamiseen".

Nyt kokeillaan uudelleen avoimin aloittelijan mielin minuutin mindfulness-harjoitusta:

1. Istu ryhdikkäästi.
2. Keskity havainnoimaan hengitystäsi ja sen kulkua sisään ja ulos.
3. Palauta tarkkaavaisuutesi hyväksyvästi takaisin hengitykseen, kun huomaat sen karanneen ajatuksiin.
4. Palauta tarkkaavaisuutesi uudelleen edelleen hyväksyvästi takaisin hengitykseen ja koe mielesi tyyntyvän tai salli tunteiden tulevan ja menevän hyväksyen ne täysin sellaisina kuin ne ovat.
5. Avaa silmäsi, kun minuutti on kulunut ja suuntaa huomiosi päivän tehtäviin.

Sama harjoitus on myös äänitteenä:


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

tiistai 26. syyskuuta 2017

Minuutin mindfulness-harjoitus kiireiselle myyjälle

26.9.2017

John Kabat-Zinn on nimi, johon törmäät varmasti tutustuessasi mindfulnessiin. Hän on mies, joka on ensimmäisenä soveltanut tietoisen läsnäolon periaatteita länsimaiseen lääketieteeseen. Hän on kehittänyt tietoiseen läsnäoloon perustuvan stressinhallintamenetelmän (MBSR, Mindfulness-based Stress Reduction), jota käytetään mm. sairaaloissa eri puolilla maailmaa. Hänen mukaansa tietoinen läsnäolo on ”tarkkaavaisuuden kohdistamista erityisellä tavalla: tarkoituksella, nykyhetkessä, arvostelematta”

Tietoinen läsnäolo ei kuitenkaan ole Jon Kabat-Zinnin keksintö. Erilaiset uskonnot ja meditaatiot vuosisatojen ja tuhansien ajan ovat sisältäneet harjoituksia, joiden avulla pyritään tietoisen läsnäolon tilaan. Voidaan siis sanoa, että kyse on jostain hyväksi havaitusta asiasta, joka on toimivuutensa ja vaikutuksensa vuoksi säilynyt läpi ihmiskunnan historian aina näihin päiviin saakka antaen edelleen oivalluksia yhä laajeneville joukoille. Mindfulness on otettu viimeaikoina mielenkiinnolla vastaan myös business-maailmassa ja edistykselliset yritykset kouluttavat tietoisuustaitoja työntekijöilleen.

Mielikuvaharjoittelun ja tietoisen läsnäolon välillä on ero, vaikka molemmissa voidaan esimerkiksi käydä makuuasennossa keho läpi jäsen tai ruumiinosa kerrallaan. Mielikuvaharjoittelun tarkoitus on nimenomaan rentoutua ja päästä lähelle unenomaista suggestiolle altista tilaa, kun taas tietoisen läsnäolon tavoitteena on pysytellä valppaana ja keskittyneenä nykyhetkeen juuri sellaisena, kun se kullakin hetkellä ilmenee.

Erityisen haastavaksi tietoisen läsnäolon tekee oma ajattelumme. Se jo aiemminkin mainittu loputon vanha nauha, joka toistuu päivästä toiseen tutkimusten mukaan suunnilleen 95%sti samanlaisena. Ajattelumme perustuu yleensä joko menneisiin tapahtumiin eli omaan historiaamme tai niihin pohjautuviin toiveisiin, odotuksiin ja pelkoihin tulevaisuudestamme. Varsin harvoin muistamme vain elää nykyhetkessä ja ottaa hyväksyen vastaan sen, mikä on tullakseen kohdallemme juuri nyt. Nykyhetken hyväksyminen ei tietenkään tarkoita sitä, että meidän ei saa tehdä suunnitelmia ja pyrkiä parempaan elämään. Päinvastoin nykyhetken hyväksyminen antaa meille jämäkämmän perustan ponnistaa eteenpäin haluamaamme suuntaan.

Myyntityötä tekevälle tämä tarkoittaa sitä, että kykenemme unohtamaan menneisyyden epäonnistumiset niiltä osin kuin se on meille haitallista. Tapahtumien sattuessa opimme niistä intensiivisesti läpikäytynä tehokkaammin ja onnistumisten määrä lisääntyy. Onnistumisista saamme aina lisää energiaa jatkaa hyväksi havaittuja toimintamallejamme edelleen, mutta emme takerru niihin liiaksi. Liika onnistumisiin takertuminen saattaa aiheuttaa meille ramppikuumetta suuren ja tärkeän kaupan lähestyessä samoin kuin tärkeät kilpailut, esimerkiksi olympialaiset, urheilijalle. Tietoisuusharjoitusten myötä saamamme nykyhetken hyväksyminen auttaa meitä kohtaamaan myös jokaisen asiakkaamme täydellä tarkkaavaisuudella arvostelemattomin mielin. Intuitiomme kehittyy, kun opimme kuuntelemaan kehomme reaktioita ja löydämme kaupantekopaikat entistä paremmin. Emme yritä päättää kauppaa asiakkaamme puolesta itsellemme ja edustamallemme yritykselle vahingollisella tavalla.

Tässä sinulle maistiaisiksi hyvin yksinkertainen minuutin harjoitus, jonka voit tehdä työtuolissasi tai vaikka parkkeeratussa ja sammutetussa autossasi ennen asiakkaan kontaktoimista puhelimitse tai tapaamista. Voit halutessa tehdä tämän harjoituksen myös pidempänä käyttäen siihen aikaa 2 minuuttia tai aivan niin paljon kuin haluat ja tilanteesi antaa myöden.

      1.     Istu työtuolissasi tai auton penkissä niin ryhdikkäästi kuin pystyt. Voit nostaa halutessasi auton penkin selkänojaakin pystympään asentoon, jos se tuntuu hyvältä. Paras tapa on istua nojaamatta selkänojaan, koska selkä kannattelee hienosti itse itseään. Paina jalkapohjat tasaisesti lattiaan ja sulje silmäsi tai suuntaa katseesi alas.
      2.     Keskity havainnoimaan hengitystäsi. Miten se virtaa sisään ja ulos kehostasi? Missä se tuntuu? Mitkä kehonosat liikkuvat hengittäessäsi tai missä tunnet hengityksen voimakkaimmin? Tarkkaile niitä aistimuksia, joita sisään- ja uloshengitys saa aikaan.
      3.     Ajatuksesi saattavat harhailla jossain vaiheessa. Kun huomaat sen, palauta tarkkaavaisuutesi takaisin hengitykseesi lempeästi, arvostelematta, hyväksyen. Olennaista on vain huomata ajatusten karkailu ja suunnata huomio takaisin hengitykseen ilman itseen kohdistuvaa arvostelua.
      4.     Lopulta ajatuksesi joko rauhoittuvat ja tyyntyvät kuin järven pinta kesäiltana- tai sitten eivät. Joka tapauksessa harjoitus on aina tavallaan onnistunut, kun huomaat ajatuksesi karanneen ja palautat sen takaisin hengitykseen. Mahdollisesti kokemasi tyyneyden hetki saattaa olla hyvinkin lyhyt, mutta se on silti hyvä saavutus. Jos tunnet vihaa tai ärtymystä, voit huomata niidenkin menevän ohi. Salli kaiken vain tapahtua arvostelematta.
      5.     Avaa silmäsi, kun minuutti on kulunut ja suuntaa huomiosi asiakaskontaktiisi tai käsillä olevaan tehtävääsi.

Jos epäilet ajantajusi häviävän harjoituksessa, laita puhelimeesi hälytys 1-5min päähän tarpeesi ja tilanteesi mukaan. Harjoituksen ohje (2 min) on nyt myös YouTubessa: http://youtu.be/jxtauaHmjTA

Vaikka tällainen lyhyt istumaharjoitus olisi ainut mitä teet säännöllisesti esim. 1-10 krt/ päivä (tai ennen jokaisen asiakkaan kontaktointia), tulet huomaamaan tietoisen läsnäolon leviävän vähitellen elämäsi jokaiseen hetkeen tuottaen sinulle onnellisuutta ja menestystä. Kaiken hyvän lisäksi menetelmä on ilmainen. Tarvitset vain aikaa ja viitseliäisyyttä tehdä harjoitusta säännöllisesti. Aluksi voit laittaa puhelimeesi muistutuksen tehdä harjoitus kerran päivässä, että muistat ryhtyä siihen. Vanhat tapamme unohduttavat usein hyvät aikeemme löytää lisää onnellisuutta elämäämme. Sen estämiseksi meillä on onneksi tekniikkaa, joka voi auttaa tässäkin asiassa.

Voit myös vauhdittaa prosessia ja tietoisen läsnäolon määrää elämässäsi tuomalla sen tarkoituksellisesti mukaan kaikkeen toimintaasi. Parhaiten se onnistuu kohdistamalla tarkkaavaisuutesi joka hetki kulloiseenkin tehtävääsi arvostelematta mitään mielessäsi. Ajatus harhailee kokeneellakin harjoituksen tekijällä, mutta se tuodaan lempeästi takaisin käsillä olevaan tehtävään. Aivan samalla tavalla kuin minuutin harjoituksessa, mutta mietiskelyn kohteena ei ole hengityksesi vaan käsillä oleva tehtäväsi.

Yksinkertaista ja helppoa, vai mitä? Tässä harjoituksessa onnistut aina.


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

maanantai 25. syyskuuta 2017

Psyykkisen säätelyn järjestelmä myyjän työkalupakissa

25.9.2017

Myyjä kehittyy koulutusten, esimiehen kanssa käytävien valmentavien keskustelujen, varsinaisen myyntityön ja myyntikilpailujenkin myötä. Kehittyminen voi näkyä jopa myyjän persoonallisuuden kehittymisenä ja tulla esiin myös muilla elämän osa-alueilla. Kokemusten, valmennuksen ja koulutusten myötä taidot lisääntyvät ja psyykkisen säätelyn järjestelmä saa entistäkin suuremman merkityksen. Myyjälle kehittyy käsitys siitä millaisiin tuloksiin hänellä on mahdollisuus juuri nyt ja mikä on hänen seuraava portaansa kohti huippumyyjän tavoitettaan. Oikeanlaisen valmennuksen avulla hänellä voi olla hyvinkin luottavainen käsitys itsestään ja realistiset käsitykset omista mahdollisuuksistaan kehittyä. Toisenlaisissa tilanteissa esimies ei osaa tai pysty toimimaan myyjän tukena ja valmentajana, jolloin eksytään usein oikean tekemisen poluilta ja ihmetellään epäonnistumisia tai huonoa myyntiä. Silloin on tärkeää, että myyjällä itsellään on sisäinen valmentaja. Tämän sisäisen valmentajan avulla myyjä voi tehdä parhaansa huonommissakin olosuhteissa ja psyykata itse itseään huippumyyjän tuloksiin. Tätä sisäistä valmentajaa tarvitsemme myös silloin, kun meillä on hyvä ja valmentava esimies. Kaikesta mahdollisesti saamastamme avusta ja kannustuksesta huolimatta olemme itse vastuussa omista teoistamme ja niiden seurauksista. Näin voimme ottaa kunnian myös voitoistamme, hyvistä kaupoista, ja mukavista provisioista, jotka kauppoja seuraavat.

Psyykkisen säätelyn järjestelmämme pitää sisällään paljon. Se on monitahoinen kudelma vaikutusmekanismejamme. Ei ole ollenkaan mahdotonta ajatella urheilun parissa työskentelevien asiantuntijoiden ja valmentajien käyttöä myös myynnin kouluttajina ja valmentajina. Monet meistä myyntityötä tehneistä on vuosien varrella päässyt kuulemaan niin jääkiekkovalmentajia kuin vuorikiipeilijöitäkin. Yhtäkään urheilupsykologia en ainakaan omasta myyntikoulutusten historiastani muista. Asiantuntevia pelkästään psyykkiseen valmennukseen keskittyviä asiantuntijoita meillä ei vielä ole myyntimaailmassa, vaikka meillä onkin paljon hyviä myyntikoulutuksia, valmennuksia ja esimiehiä.   Monia voi jopa pelottaa pelkkä ajatuskin myyntipsykologista, suggestioista tai hypnoosista, vaikka kyseessä on vain oman ajatusmaailman lempeä muuttaminen positiivisia tuloksia odottavaksi nauhaksi sen vanhoja ratoja kulkevan nauhan tilalle, joka estää meitä onnistumasta ja usein jopa yrittämästä parhaamme. Myös esimiestemme, valmentajiemme ja kouluttajiemme tietotaitoa on kehitettävä niin tietoisen kuin alitajuisenkin vaikuttamisen alueilla jatkuvasti muuttuvassa maailmassamme ja kiristyvässä kilpailussa markkinoistamme. Emilie Couen mukaan: " Jos tahto ja alitajunta ovat vastakkain, ilman yhtäkään poikkeusta alitajunta vie voiton." Uskovatko myyjät teidän yrityksessänne niin tietoisesti kuin alitajuisestikin voitonmahdollisuuksiinne ja hyviin tuloksiin, vai olisiko sillä saralla parantamisen varaa?

Huippu-urheilussa jo tiedetään kasvatusprosessin perustehtävän olevan tietoisen itsesäätelyn kehittäminen, minä aioin näiden kirjoitusten myötä tuoda syvemmän tietoisuuden tuosta prosessista ja sen tehtävän tärkeydestä myös myyntimaailmaan sen lisäksi, että käsittelen ensisijaisesti tiedostamattomia ja alitajuisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti tietoisella tasolla asetettuihin myyntitavoitteisiin ja -suorituksiin. Maksimaalisiin myyntitavoitteisiin ja suorituksiin ei päästä yksin perinteisillä tietoisen tason vaikuttamismenetelmillä.

Myyntityössä psyykkisen säätelyn järjestelmän tarkoituksena on myyjän tietoisuuteen ja alitajuntaan vaikuttaminen aivan samoin kun vastaavassa tilanteessa urheilun alueella tehdään.
Esimiehen, valmentajan ja kouluttajan luennot ja keskustelut ovat lähinnä vakuutteluja, joilla vaikutetaan enimmäkseen myyjän tietoisuuteen. Yhteiskeskustelut voivat olla myös pääasiassa tietoisuuteen vaikuttavia epäsuoria suggestioita. Mielikuvaharjoittelun (esim. myyntikäyntien kuivaharjoittelu) avulla annetaan suggestioita tai itsesuggestioita tietoisuudelle ja alitajunnalle. Rentoutusharjoituksella, annetaan jo voimakkaampia suggestioita ensisijaisesti alitajunnalle, mutta edelleen vahvasti myös tietoisuudelle. Hypnoosissa puolestaan annetaan suggestioita ensisijaisesti ja lähes ainoastaan alitajunnalle, vaikka tietoisuutemme ei katoakaan minnekään ja saa myös aina samalla suggestioita.

Sisäisen valmentajamme avulla itse toteutetussa harjoituksessa vakuutellaan päättelyn ja ajattelun (mietiskelyn) avulla enimmäkseen tietoisuuttamme. Itse johdetussa mielikuvaharjoituksessa annamme itsesuggestioita niin alitajunnallemme kuin tietoisuudellemmekin. Itsehypnoosissa puolestaan annamme itsesuggestioita ensisijaisesti alitajunnallemme, jota tietoisuutemme seuraa ehkä hieman valppaampana kuin valmentajan hypnotisoidessa meidät.

Tällaisen ohjelman toteuttaminen vaatii hyvää ja selkeää kasvatusprosessin organisointia ja integrointia olemassa olevaan myyntikoulutukseen ja valmennukseen. Aika, olosuhteet ja resurssit eivät aina tue näiden vaikuttamiskeinojen systemaattista ja suunnitelmallista käyttöä, mutta niiden tuottamat tulokset ovat tervetulleita kaikissa myyntitiimeissä ja yrityksissä yhden miehen tai naisen yrityksistä suuryrityksiin.

Mielestäni on tärkeää siirtyä perinteisistä myyntikoulutuksista ja myyjien vakuuttelusta tietoisen informaation johdonmukaiseen vähentämiseen ja tietoisuuden uudelleen aktivointiin itsetiedostuksen tasolla. Tähän jo osittain pyritäänkin esim. tarjolla olevien henkilökohtaisten myyntivalmennusten avulla.  Tietoisuuden uudelleen aktivointi auttaa hallitsemaan paremmin alitajuisia prosesseja myös tietoisella tasolla. Myyjien stressaantuneisuuden, rasittuneisuuden, epäonnistumisen tai sairastumisen pelko, luurikammo, viivyttely, epävarmuus, keskittymisvaikeudet, voimavarojen väheneminen ja aktiivisuuden aleneminen vasta-argumenttien sateessa kaupanteon loppuvaiheessa jne. heijastavat merkittävästi tiedostamattomien säätelytasojemme huomattavaa ja ensisijaista merkitystä myynnin onnistumiselle ja työn imun aikaansaamiselle.

Jos haluat henkilökohtaista myyntivalmennusta itsellesi tai myyntijoukkueellesi, ota yhteyttä!

Päivän harjoituksena mielikuvaharjoite myyntiprosessista: http://youtu.be/8okH38vJi0c
Harjoitus löytyy myös kirjoitettuna mm. 23.6.2014 blogissani.


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

perjantai 22. syyskuuta 2017

Urheilijoiden psyykkisen valmennuksen menetelmät myyntityössä

22.9.2017

Rentoutuminen, keskittymisharjoitukset tietoisuustaitoja kehittämällä, mielikuvaharjoittelu, suggestio, maaginen ajattelu ja maskotit ovat tyypillisiä urheilussa käytettäviä psyykkisen valmennuksen menetelmiä. Riittävän hyvällä ja säännöllisellä rentoutumisella jokainen ihminen voi saavuttaa itselleen hyödyllisiä asioita eri elämänalueilla. Rentoutumisharjoitukset toimivat parhaiten yhteen (tai kahteen) asiaan keskittyen. Myyjä voi itse miettiä kullakin hetkellä itselleen tärkeimmän tavoitteen.
Rentoutumisella voidaan lisätä stressinhallintaa, koska rentoutuneen ihmisen parasympaattinen keho aktivoituu ja lisää mielialahormonien tuotantoa. Tutkimuksissa on todettu, että työstä aiheutuneen lihasjännittyneisyys eli stressitaso alenee rentoutumisharjoittelun myötä. Kun ihminen käy läpi stressaavia tilanteita ja niiden hallintaa rentoutuneessa tilassa, hän toimii hallitummin ja vakaammin aidoissa tilanteissa. Näin myös myyntityötä tekevä henkilö voi käydä myyntitilanteita rentoutuneena läpi ja toimia hallitummin, vakaammin ja luovemmin asiakkaan kanssa keskustellessaan.

Luovuus, oppimiskyky, selkeä ajattelu ja ongelmanratkaisukyky kehittyvät normaalia rentoutuneemmassa tilassa, koska aivojemme sähköinen taajuus laskee alfa-tasolle. Samalla vasen tiedollinen ja oikea tunnepuoli aivoissamme kohtaavat ja aivopuoliskojen yhteystoiminta tehostuu. Tätä kutsutaan flow-tilaksi, jossa tunnemme myös turvallisuutta ja mielihyvää. Tämä tila tekee meistä myös herkempiä suggestioille. Flow tilaan voidaan rentoutumisen lisäksi pyrkiä myös tarkkaavaisuuteen ja keskittymiskykyyn tähtäävillä tietoisuusharjoituksilla.

Flow-tilaa voidaan kuvata myös optimaalisena onnen kokemuksena, jota tarvitaan lisäämään oppimiskykyä. Monilla on meistä on kokemuksia hyvien ideoiden ja ratkaisujen syntymisestä rentoutumisen tilassa esim. aamulla herätessä tai taivaalla ohi kulkevia pilviä katsellessa. Näin olemme tuottaneet uusia ajatuksia ja tietoa. Rentoutumista on kuvattu myös lisääntyneen keskittymisen tilaksi, joka vastaa tietoisuusharjoituksilla tavoiteltua tilaa. Voimakas tietoisuus ja kasvanut itsehallinta ovat rentoutuneen tilan tuloksia. Voimme aktivoida myös mielikuvitusta ja mielikuvia vahvaan käyttöön rentoutumisen avulla.

Stressaantunut kehomme on fyysisessä rasituksessa erilaisten lihasjännitysten vuoksi. Rentoutuminen edesauttaa lihasten palautumista lepotilaan ääreisverenkierron lisääntyessä, verisuonten laajentuessa ja sydämen pumpatessa verta pienemmällä paineella. Lihaksemme saavat paremmin happea ja ravinteita.
Mielikuvaharjoittelulla eli mentaaliharjoittelulla tavoittelemme hyvien mielikuvien mahdollistamista rentoutumisen avulla. Rentoutuneena ja keskittyneenä voimme elävöittää ja rikastuttaa mielikuviamme niin, että ne toimivat parhaalla mahdollisella tavalla hyväksemme myyntitilanteissa. Mielikuvittelu voidaan jakaa spontaaniin mielikuvitteluun eli vapaaseen visiointiin, tahdonalaiseen mielikuvitteluun tietyn tavoitteen saavuttaaksemme, elokuva tai kuva kuvitteluun, jossa olemme itse mukana ja eläytyvään kuvitteluun myyntiprosessin kulkua harjoitellessamme. Mielikuvittelun tehoa voimme vahvistaa yhdistämällä siihen parhaita mahdollisia tunnetiloja, joita voimme kyseiseen tilanteeseen kuvitella. Tämä tapahtuu triggereiden eli ankkureiden avulla. Yhdistäminen laukaisee myyntitilanteessa halutun suoritustunteen ja aiemmin kuvittelemamme kuvan oikeasta toimintatavasta. Urheilijat tietävät jopa samojen hermoyksiköiden aktivoituvan kuvittelun aikana kuin oikeankin fyysisen suorituksen aikana.

Useimmiten urheilijoiden rentoutusharjoituksissa ohjataan ajatukset yhteen asiaan kerrallaan. Tämän keskittymisen avulla mieli keskitetään haluttuun kohteeseen. Samoin tehdään tietoisuusharjoituksissa. Myyntityötä tekevän henkilön on hyvä aloittaa harjoittelu samoin kuin muidenkin näiden menetelmien käyttöä aloittelevien: ulkopuoliset ärsykkeet minimoidaan oppimisen tehostamiseksi. Myöhemmin edistyneempänä mielikuvien ja tietoisuustaitojen käyttäjänä harjoitteita voidaan tehdä myös hälyisessä ja häiriöitä täynnä olevassa ympäristössä.

Rentoutuminen ja tietoisuustaidot edistävät terveyttämme ja auttavat palautumaan vammoista ja sairauksista. Näin olemme paremmin asiakkaidemme käytettävissä. Tietoisuustaidot ja rentoutuminen auttaa meitä näkemään itsemme rehellisemmin ja ymmärrämme itseämme paremmin. Voimme myös analysoida ja muuttaa omia käyttäytymismallejamme paremmin rentoutuneessa ja tietoisessa tilassa.
Myyntityö on usein kiireistä ja stressaavaa. Päivien ollessa usein pitkiä väsymme ja uuvumme työtaakkamme alle helposti. Voimme jopa hyperventiloida eli haukkoa henkeä pelätessämme ilman loppuvan. Rentoutumis-,  tietoisuus ja hengitysharjoituksilla voimme laukaista tämän tilan ja voimme käyttää myönteisiä mielikuvia suuntaamaan voimamme uudelleen. Rentoutuminen voi auttaa meitä jopa väliaikaisessa univajeessa.

Urheilijoilta olemme oppineet, että voimme antaa jopa lihaksillemmekin erilaisia suggestioita. Myyjillä tärkeimmät käytettävät lihakset ovat kasvoissa ja tuottavat haluttuja ilmeitä sekä luovat vakuuttavaa olemusta. Tietoisuustaitojen avulla voimme kehittää myös tuntemustamme omasta kehostamme.
Rentoutumismenetelmiä on useita ja jokainen voi etsiä kokeilemalla niistä itselleen sopivimmat. Erilaiset äänitteet auttavat harjoittelun alkuvaiheessa. Tietoisuustaidoista, itsesuggestioista ja mielikuvaharjoitteluista on saatavilla useita äänitettyjä vaihtoehtoja. Äänitteitä voi tehdä myös itse oppaiden avulla tai omaa luovuuttaan käyttäen. Jokainen tietää itse parhaiten, millaiset harjoitteet omalla kohdalla toimivat. Myös rauhallista ja neutraalia (ei tuo alitajuisia muistoja pintaan) musiikkia kannattaa kokeilla rentoutumisen yhteydessä.

Päivän harjoituksena n. 6 min mindfulness-kehoharjoitus: 
Kehon skannaaminen
https://harrietvaananen.wixsite.com/trainetta/harjoitukset


Menestystä päivääsi!

Valmentajasi

¤TrainEtta
harriet.realetta@gmail.com

torstai 21. syyskuuta 2017

Psyykkinen valmennus urheilusta myyntityöhön

21.9.2017

Urheilijan psyykkinen valmennus on henkisten kykyjen kehittämistä ja sen päämääränä on saada synergia etua urheilijan halun eli tahtomisen ja kyvyn eli osaamisen yhdistämisellä. Samalla tavalla myyjän tahto tehdä kauppaa parhaan mahdollisen tuloksen saamiseksi ja  myyntitaitojen kehittäminen saavat aikaan positiivisen yhteisvaikutuksen. Tahto ja kyvyt voivat yhdessä tuoda parhaimmillaan voiton myyntikilpailussa tai kaupan kilpailevan yrityksen tarjouksesta huolimatta. Tahdon ja kyvyn yhteisvaikutus saa aikaan aivojen vapaan energian tilan. Tässä tilassa urheilijan tai myyjän käyttäytyminen on kussakin tilanteessa optimaalinen ja se edesauttaa hyvien tavoiteltujen tulosten aikaansaamista ja menestystä toivotulla tavalla. Tällaisen vapaan energian tilan luomiseen voi myynnin johdon lisäksi vaikuttaa myyjä itse. Samalla tavoin urheiluvalmennus voi vaikuttaa psyykkisesti yksittäisen urheilijan vapaan energian tilaan. Valmennuksen avulla urheilussa ja myynnissä voidaan selvittää yksilön mahdolliset turhaumat ja pelot sekä kehittää yksilölliset koulutus- ja valmennusohjelmat pelkojen voittamiseen itseensä luottaen ja varmasti.

Myyjä oppii johtamaan itseään ja omaa kehitystään valmistautumalla asiakkaan kohtaamiseen psyykkistä ja fyysistä hyvää oloa tuntien. Näin hän on psyykkisesti optimaalisessa vireystilassa. Myyjä voi kuvitella suorituksensa ja tottuu mielikuvaharjoitteiden myötä luottamaan onnistumiseensa. Myyjä osaa myös keskittyä tietoisen läsnäolon harjoittelun avulla entistä paremmin myyntitilanteisiin ja unohtaa häiritsevät tekijät, kuten kilpailijat, kollegat, maailman mahdollisesti huonon taloudellisen tilanteen ja työnantajayrityksensä mahdolliset ongelmat. Myyjä suorittaa näin tarvittavat tehtävät onnistuneen kaupan saamiseksi aivojensa ollessa vapaan energian tilassa ja antaa palaa oikealla hetkellä. Lopuksi myyjä osaa arvioida suorituksensa käymällä sen läpi ja miettimällä mitä tapahtui ennen asiakkaan kohtaamista, asiakaskohtaamisen aikana ja sen jälkeen. Näin saadaan aikaan positiivinen kierre. Kun tällainen urheilijoidenkin käyttämä psyykkinen valmennus on hyvin sisäistetty, myyjä pystyy toimimaan asiakastilanteissa tässä onnistumisia tuottavassa vapaan aivoenergian tilassa.
Tällainen myyjän psyykkinen valmennus voidaan kuvata seuraavasti:
 1. Myyntitilanteessa eliminoidaan häiritsevien tekijöiden vaikutus, koska myyntiprosessin tietoinen ajattelu myyntitilanteessa saattaa häiritä kaupan tekoa kriittisellä tavalla.
 2. Tietoinen ajattelu tehdään mieluiten valmistautumisen aikana, jolla sidotaan tietoisuus käsittelytasoa ylemmän tason sisältöön, valmiustilaan. Näin haastavassakin myyntitilanteessa ja neuvotteluissa myyjä toimii optimaalisen myyntiprosessin mukaan joustavasti harjoitellulla tavalla, eikä valmistautuminen tai keskittyminen sido enää aivokapasiteettia.
 3. Psyykkistä valmennusta sovelletaan kunkin myyjän ja yrityksen tarpeisiin analysoimalla lähtötilanne ja tarpeet erikseen. Erityisesti voidaan huomioida myös yksilö- ja tiimisuoritusten toisistaan poikkeavat tarpeet.

Vaikka jokainen myyjä on yksilö ja kokee voittonsa ja menestymisensä omalla tavallaan, voidaan nähdä kaikille myyjille sopivia psyykkisen valmennuksen menetelmiä aivan samoin kuin urheilussakin urheilijoille. Vapaan energian tilaan vaikuttavia tekijöitä ovat:
 1. Psyykkisen jännitteen on oltava optimaalinen ja keskushermoston on oltava sopivasti aktivoituneena mm. asiakkaan liikkeiden kohtuullista peilaamista ajatellen (mentalisaatiokyvyn käyttö).
 2. Myyjällä täytyy olla suorituskeskeinen kilpailumieli eli halu voittaa esteistä, vastaväitteistä ja muusta vastustuksesta huolimatta kauppa kotiin
 3. Myyjällä on myös hyvä olla hieman suorituspelkoa tilanneherkkyyden aikaansaamiseksi
 4. Myyjällä tulee olla innostusta ja tiettyä rentoutta sekä halua yrittää, voittaa ja tehdä parhaansa
 5. Hyvä keskittyminen ja asiakkaan kuuleminen kuuntelemisen sijaan, on olennaista onnistumisen kannalta
 6. Myyjällä tulee olla hyvä ja terve itseluottamus
 7. sekä positiivinen onnistumisen ja turvallisuuden tunne, jonka luomisessa myyntijohto ja oma esimies on avainasemassa
 8. Myyjän tulee kokea olevansa henkisesti ja fyysisesti hyvässä kunnossa
Kaikkiin näihin tekijöihin myös myyjä itse  voi psyykkisen valmennuksen avulla oppia vaikuttamaan.

Tämän päivän harjoituksena voit tehdä mindfulness-harjoituksen Oivasta:
http://oivamieli.fi/hengityksen_seuranta.php
Halutessasi voit myös käyttää Oivan päiväkirjaa kokemustesi kirjaamiseen.


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

harriet.realetta@gmail.com

keskiviikko 20. syyskuuta 2017

Käytännön valmistelut ja henkinen valmistautuminen myyntityöhön

20.9.2017

Käytännön valmistelut ja henkinen valmistautuminen voivat tapahtua ainakin osittain saman aikaisesti ja ne liittyvät kiinteästi toisiinsa. Myyjä etsii ensin asiakasyrityksestä tietoja ja luo käsityksen oman tuotteen tai tuotteiden ominaisuuksista, jotka ovat todennäköisimmin oleellisia juuri tälle kyseiselle asiakkaalle. Samalla voidaan miettiä myös asiakkaan tarpeet, jotka aiomme ratkaista tuotteemme tai tuotteidemme avulla. Tämän vaiheen aikana käydään läpi kysymykset, joiden avulla saadaan asiakas ilmaisemaan todelliset tarpeensa ja mietitään tarpeiden täyttämisen vaikutukset. Samalla selvitetään sopivat argumentit ja arvot esittelyvaihetta silmällä pitäen.

Henkinen valmentautuminen voidaan tehdä käänteisessä järjestyksessä ja näin varmistaa toivottu lopputulos. Asiakkaalle tarjoamasi ratkaisu on tämän menetelmän avulla hänen tarpeidensa kannalta optimaalinen. Näin valmistautuessamme helpotamme keskittymistämme asiakastilanteessa ja voimme tietoisuustaitojamme hyväksi käyttäen elää kussakin hetkessä myyntitilanteessa täydemmin. Tietoisen läsnäolon taidoilla tarkoitetaan keskittymistä kunkin elämämme hetken kokemiseen, havainnoimiseen ja hyväksymiseen. Voimme ottaa intuitiomme ja luovuutemme käyttöön hyvin suunnitellun myyntirungon avulla, johon ei tarvitse takertua liiaksi ja josta voimme tarpeen tulle poiketa luontevasti. Aivan samoin kuin huippu-urheilijoilla, huippumyyjillä täytyy olla kyky keskittyä suoritukseen, asiakkaaseen ja hänen tarpeisiinsa koko olemuksellaan. Tietoinen läsnäolo edesauttaa myös myyjälle olennaisen kuuntelutaidon kehittymisessä. Myyjä oppii tietoisuustaitojensa avulla kuulemaan mitä asiakas tarkoitta sen sijaan, että vain kuuntelisi mitä hän sanoo.

Henkinen valmentautuminen voi tapahtua myös yleisellä tasolla. Mielikuvaharjoite voi edesauttaa yleisesti itsetuntoamme ja suorituskykyämme. Täsmennetyt mielikuvaharjoitteet kohdistuvat asiakkaan lisäksi myyntiprosessiin kokonaisuutena tai johonkin sen osa-alueeseen. Näitä täsmäharjoitteita löydät kirjan/blogin myöhemmistä luvuista. Tässä esittelen sinulle yhden mallin itsetuntoamme ja suorituskykyämme myyntityössä yleisesti kehittävästä harjoitteesta.

Harjoitus löytyy kirjoitettuna 18.6.2014 blogissani.
Harjoitus (20 min) löytyy YouTubesta osoitteella: http://youtu.be/RKbS45rS-DQ


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

harriet.realetta@gmail.com

tiistai 19. syyskuuta 2017

Mielikuvaharjoittelu urheilusta myyntityöhön

19.9.2017

Mielikuvaharjoittelussa käytetään (itse)suggestioita. Itsesuggestiot ovat konkreettista sisäistä puhetta, jonka määrää ja laatua henkilö haluaa lisätä onnistuakseen toimissaan ja tullakseen onnellisemmaksi. Sisäinen puhe vaikuttaa meihin mielikuvien ja tunteiden kautta. Ulkoinen käyttäytymisemme ja ihmissuhteemme muuttuvat sen mukaan, mitä sisäinen puheemme meille toistaa. Tiedämme oman kokemuksemme ja tutkimusten perusteella toistavamme samoja ajatuksia päivästä toiseen. Vain minimaalinen osa ajatuksistamme muuttuu ajan kuluessa. Aivan samoin kuin tietoisen läsnäolon harjoittelu, myös itsesuggestiot voivat vahvistaa suorituskykyä ja lisätä onnellisuutta. Itsesuggestioilla voidaan tehostaa oppimista (tuotetietous), edistää työssä jaksamista (stressin vähentäminen) ja rakentavaa yhteistyötä (myyntitiimeissä ja asiakkaiden kanssa) sekä lisätä yhdessä tekemisen määrää onnistumisten ja yhdessä olemisesta syntyvän hyvän olon myötä.

Huippumyyjien ominaisuuksissa on selvä yhteys huippu-urheilijoiden ominaisuuksiin. Molemmissa niin yksilönä kuin ryhmässäkin tarvittavat taidot ovat opittavissa ja niitä voi kehittää. Molemmissa myös perustyö on tehtävä kunnolla ja harjoittelua tarvitaan. Myyntityötä tekevä voi harjoitella oikeassa elämässään ja työssään asiakaskontaktien riittävän määrän avulla, urheilija harjoittelukertojen määrän avulla. Harjoittelun määrä kehittää molemmilla suorituksen laatua ja valmentaa isompien ja tuottavampien kauppojen tai kilpailun voittamiseen. Määrän ja laadun avulla päästään näin ollen optimaaliseen tulokseen. Sekä huippumyyjät, että huippu-urheilijat ovat intohimoisia lajinsa harrastajia ja haluavat kehittyä ja voittaa omassa lajissaan.

Huippu-urheilijat ja huippumyyjät voivat käyttää mielikuvaharjoitteita onnistuneen suorituksen takaamiseksi ja ne toimivat tehokkaana työkaluna oikein käytettynä. Mielikuvaharjoittelussa voidaan nähdä onnistunut suoritus etukäteen, jonka jälkeen sama toistetaan tosielämässä. Myyjää ohjataan usein myyntikoulutuksissa tekemään valmisteluvaiheessa käytännön valmistelut, kuten markkinointimateriaalin, aiempien ostojen sekä tuotteiden/ tuotetietojen kerääminen, ja henkinen valmistautuminen. Henkinen valmistautuminen ohitetaan usein liian nopeasti, mutta sen aikana ja sen avulla luodaan mielikuva onnistuneesta myyntitilanteesta jo ennen asiakkaan kohtaamista ja neuvotteluja.

Henkiseen valmistautumiseen voidaan sisällyttää ainakin seuraavat osat:   
          1)   Mitä tuotteista tai niiden ominaisuuksista myydään
          2)   Miten toimitaan ratkaisun myymiseksi ja
          3)   Hahmotetaan, miksi asiakas haluaa ostaa tarjotun ratkaisun


Tähän listaan voidaan lisätä myyntitilanteen läpikäyminen niin, että myyjä kuvittelee helposti etenevän myyntitilanteen ja asiakkaat tuntien, nähden ja kuullen tapahtumat mielessään. Myyjä voi myös kuvitella maistavansa kahvin, jota asiakas tarjoaa ja haistavansa sen. Mitä enemmän aisteja käytetään visualisoinnissa, sen paremmin onnistuneen suorituksen visualisointi painuu alitajuntaan ja sitä paremmin alitajunta pääsee vaikuttamaan onnistumista edesauttavalla tavalla itse myyntitilanteessa. Myyjä kuvittelee lopuksi myös hyvän olon tunteen, kun päästään haluttuun lopputulokseen, kauppaan. Tällainen mielikuvaharjoittelu auttaa virittäytymään myyntitilanteeseen oikealla tavalla ja hyvissä ajoin.

Päivän harjoitus: Tee istumameditaatio Oivan sivuilta: http://oivamieli.fi/tietoinen_istuminen.php
ja kirjoita kokemuksesi harjoituksesta sivuilta löytyvään sähköiseen päiväkirjaan niin halutessasi.


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta


maanantai 18. syyskuuta 2017

Mielikuvaharjoittelu ja mindfulness myyntityössä

18.9.2017

Mielikuvaharjoittelu, jota voidaan kutsua myös visualisoinniksi, on halutun mielikuvan muodostamista toivotusta lopputuloksesta ja mielikuvan toistamista mielessä. Tällainen tekniikka voi toimia mm. urheilijoilla, laihduttajilla, esiintymistään jännittävillä tai tupakanpolttoaan lopettelevilla tukemassa päämäärän saavuttamista. Mielikuvaharjoittelua on kokeiltu ja käytetty myös erilaisten sairauksien, kuten syövän hoidossa. Tällöin voidaan visualisoida esimerkiksi konekivääri, jolla ammutaan syöpäsoluja. Mielikuvaharjoittelu voi tukea perinteisen ja vaihtoehtoisen lääketieteen menetelmiä, eikä se sulje pois niiden käyttöä. Huippu-urheilijat käyttävät usein mielikuvaharjoittelua osana valmentautumistaan esimerkiksi tuulettamalla olympia-voittoa mielessään neljän vuoden ajan aina harjoitellessaan tai katsomalla videolta omaa tai toisen huippu-urheilijan onnistunutta suoritusta eläytyen ja jota sitten kertaa mielessäänkin harjoituksissa ja harjoitusten välillä.

Myynnin ammattilaiset ja erityisesti huippu-myyjät saattavat vastaavasti hieroa käsiään yhteen ennen neuvotteluja. Näin he visualisoivat kaupantekohetken kädenpuristusta. Myyjille järjestetään usein myös koulutuksia, joissa he voivat kuivaharjoitella myyntikäyntejä tai -puheluita. Kuivaharjoittelu on eräänlaista mielikuvaharjoittelua. Valmistautuessaan myyntikäyntiin tai puheluun, ammattimainen myyjä selvittää asiakkaansa toimialan ja perustiedot. Sen jälkeen he käyvät mielessään läpi asiakkaan mahdolliset vasta-argumentit ja miettivät niihin asiakkaan alaan ja tilanteeseen sopivat vasta-argumentit sekä myyntityylin, joka on todennäköisimmin tehokkain juuri tälle tietylle asiakkaalle. Näin ollen voidaan sanoa mielikuvaharjoittelun olevan jokapäiväistä monille myyntityötä tekeville ihmisille. Myyntityötä voidaan kuitenkin vielä tehostaa entisestään. Vaikka työssään menestyvä myynnin ammattilainen onkin luonnostaan usein positiivinen ja luottaa ammatillisesti itseensä, voidaan nähdä kiristyvän kilpailun ja monimutkaisempien tuotteiden tai ratkaisujen tuovan tarvetta entistä vahvempaan tahtoon omaksua tuotetietoutta, saada paremmin kauppaa aikaiseksi, lisätä luottamusta onnistumisen mahdollisuuksiin sekä vahvistaa positiivista ajattelua. Myynnin urautuminen on myös iso haaste yritysten menestymiselle, koska uusiutumiseen kykenemätön myyntiosasto ei saa parasta mahdollista tulosta aikaiseksi. Mielikuvaharjoittelun selkeämmällä ja monipuolisemmalla käyttöön otolla ja tietoisen läsnäolon harjoittelulla voi saada tällaisessakin tilanteessa myynti kasvamaan oleellisesti.

Tietoinen läsnäolo tai tietoisuustaito on tullut tunnetuksi Jon Kabat-Zinnin kehittämän MBSR (Mindfulness-based stress reduction) tekniikan ja siitä tehtyjen tutkimusten myötä. Jon Kabat-Zinn on käyttänyt tietoisuustaitoihin perustuvaa stressin vähentämiseen tähtäävää tekniikkaansa jo yli 35 vuoden ajan (vuodesta 1979).  MBSR-menetelmän tarkoitus on auttaa erilaisista (stressiperäisistä) vaivoista kärsiviä kohentamaan oloaan. Myyntityötä tekevien elämä on usein hyvin stressaavaa ja kuluttavaa. Tietoisen läsnäolon harjoitusten tiedetään vähentävän stressitasoa kaikilla elämän alueilla, joten voidaan olettaa sen vähentävän stressitasoa myös myyntityötä tekevillä henkilöillä. Kun stressin määrä pystytään pitämään kohtuullisella tai riittävän alhaisella tasolla, saadaan myynti onnistumaan myyjien terveyden ja hyvinvoinnin kohentuessa.

Yhdessä mielikuvaharjoittelu itsesuggestioineen ja tietoisuustaitojen kehittäminen edesauttavat myynnin onnistumista kaikilla aloilla. Tässä blogissa pääsette tutustumaan näihin metodeihin lukemisen lisäksi harjoitteiden myötä, joista osa on yhdistelmiä näistä mielikuvaharjoitteista ja tietoisuustaidoista ja osa keskittyen kuhunkin tekniikkaan sellaisenaan.

Päivän harjoitus (4:37 min mindfulness): http://youtu.be/-yQG6AWlKGw


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

harriet.realetta@gmail.com

perjantai 15. syyskuuta 2017

Ensimmäinen kokonaisuus on jälleen läpikäyty

15.9.2017

Olen nyt saanut kirjoitettua ja kerrattua alkuperäisen ajatukseni mukaisen kokonaisuuden mielikuvaharjoittelusta ja mindfulnessista myyntityössä, joka on suunnattu ensisijaisesti varsinaista myyntityötä asiakasrajapinnassa tekeville ammattilaisille. Seuraavaksi lähdemme kirkastamaan ja kertaamaan aiemmin läpi käytyjä asioita. Joitakin kohtia tulen karsimaan ja toisia täydentämään tarpeen mukaan, mutta suurin osa teksteistä tulee pysymään ennallaan. Mielikuvaharjoitteet siirretään kokonaisuudessaan äänitteiksi ja ne voi myöhemmin tilata CD:llä valmiina koosteena. Tämän kaiken kertauksen ja kirkastamisen tarkoitus on auttaa lukijaa muistamaan mindfulness- ja mielikuvaharjoitusten tekeminen säännöllisesti ja parhaimmillaan päivittäin, koska sillä tavalla harjoitukset tuottavat parhaiten tulosta. Lisäksi se antaa mahdollisuuden kerrata myyntiprosessia ja oppia siitä uusia syvyyksiä, vaikka se olisikin periaatteessa hyvin opittu jo aiemminkin. Tämä blogi pyörähtää käyntiin jälleen kerran alusta alkaen. Englannin kielinen blogi on avattu osoitteeseen http://mentaltrainingandmindfulnessinsales.blogspot.fi. Sen avulla jo entuudestaan tuttu asia auttaa myyjää palauttamaan ja ylläpitämään kielitaitoaan samalla kun hän saa muistutuksen päivittäisestä harjoittelusta.

Mielikuvaharjoittelu ja mindfulness myynnin esimiehille ja itsensä johtamiseen- blogi on lähtenyt pyörimään muutama viikko sitten uutta kierrostaan. Sitä voi käyttää työkaluna itsensä johtamisessa, myynnin esimiestyössä ja valmennuksessa sekä koulutuksissa. Löydät sen osoitteesta: http://trainettatwo.blogspot.fi . Valmentava esimiestyö on jo saanut jalansijaa myyntityössäkin, mutta valitettavan usein yrityksissä käytetään edelleen vanhanaikaista, autoritääristä ja tehotonta johtamistyyliä. Myyntiosastot kaikilla aloilla kaipaavat erityisesti nykyisessä taloudellisessa tilanteessa uusia työkaluja ja monissa tapauksissa myös aivan uutta inhimillisempää asennetta selvitäkseen kovassa kilpailussa ja menestyäkseen parhaalla mahdollisella tavalla. Mielikuvaharjoittelu ja mindfulness myynnin esimiestyössä vastaa tähän tarpeeseen. Voit myös käydä katsomassa mitä ei ainakaan kannata tehdä:

Voit halutessasi kerrata nyt jo läpikäytyjä aiheita ja tehdä harjoituksia myös omaan tahtiin. Sen helpottamiseksi laitan tähän (sisällys)luettelon, josta löydät helposti käsitellyt aiheet päivämäärineen.

Mielikuvaharjoittelu ja mindfulness myyntityössä                                         16.6.2014

Mielikuvaharjoittelu urheilusta myyntityöhön                                               17.6.2014
Käytännön valmistelut ja henkinen valmistautuminen myyntitilanteeseen    18.6.2014
Psyykkinen valmennus urheilusta myyntityöhön                                          19.6.2014
Urheilijoiden psyykkisen valmennuksen menetelmät myyntityössä              20.6.2014
Mielikuvaharjoite myyntiprosessista                                                              23.6.2014
Psyykkisen säätelyn järjestelmä myyjän työkalupakissa                                24.6.2014
Minuutin Mindfulness-harjoitus kiireiselle myyjälle                                      25.6.2014
Mindfulness ja kaikkitietävä myyjä                                                               26.6.2014
Mitä myynti on?                                                                                            27.6.2014
Ostomotiivit                                                                                                   30.6.2014
Terveisiä kesälomalta – tietoisuus hengityksessä                                           10.8.2014
Asiakkaan ostotilanteen ymmärtäminen                                                         11.8.2014
Asiakkaan päätöksentekoprosessi                                                                  12.8.2014
Asiakkaan ostokäyttäytyminen on muuttunut ja muuttuu edelleen                 13.8.2014
Kartoita ja analysoi asiakkaan päätöksentekoprosessi –mielikuvaharjoitus    14.8.2014
Valmisteluvaihe                                                                                              15.8.2014
Käytännön valmistelut                                                                                    18.8.2014
Henkinen valmistautuminen                                                                           19.8.2014
Käänteistekniikka -mielikuvaharjoitus                                                            20.8.2014
Ensivaikutelma, aloitus ja kiinnostuksenherättäjät                                          21.8.2014
Suggestiivinen rentoutuminen                                                                        22.8.2014
Tavoitteen asettaminen                                                                                   25.8.2014
Markkinoinnin AIDA(S) malli valmisteluvaiheen kertauksen apuna             26.8.2014
Myyntipuheen aloitus                                                                                     27.8.2014
Tarveanalyysi tai kartoitus                                                                             28.8.2014
Kysymystekniikat                                                                                          29.8.2014
Asiakkaan toiminnan ja tilanteen kartoitus                                                       1.9.2014
Mielikuvaharjoite tarveanalyysistä mindfulness -harjoituksen jatkona             2.9.2014
Kysymystekniikoista                                                                                        3.9.2014
Terveen itseluottamuksen vahvistaminen ennen esittelyvaiheen
yksityiskohtiin siirtymistä                                                                                 4.9.2014
Esittelyvaihe seuraa tarveanalyysiä                                                                  5.9.2014
Vetoa järkeen, perustele sydämelle ja kysy onko asiakkaasi ymmärtänyt
sanomasi merkityksen                                                                                      8.9.2014
Mielikuvaharjoite esittelyvaiheesta                                                                   9.9.2014
Ostosignaalit ja vastaväitteet                                                                           10.9.2014
Refleksinomaiset vastaväitteet                                                                         11.9.2014
Todelliset vastaväitteet                                                                                     12.9.2014
Vastaväitteiden käsitteleminen                                                                         15.9.2014
Päätösvaihe                                                                                                      16.9.2014
Päätöksentekotekniikat ja päätöskysymykset                                                   17.9.2014
Seurantakontaktin sopiminen                                                                           18.9.2014
Seurantakontakti kaupan saamiseksi                                                                19.9.2014
Neuvottelun jatkuminen uusintakontaktin aikana                                             22.9.2014
Tehokkaan ja menestyksekkään myynnin salaisuus                                         23.9.2014
Hyvän myyjän ominaisuudet                                                                            24.9.2014
Taitava myyjä omaa monia huippumyyjän ominaisuuksia                               25.9.2014
Henkilökohtaisten taitojen kehittäminen                                                           26.9.2014
Lauantaiextra henkilökohtaisten taitojen kehittämisestä                                    27.9.2014
Myyjän ja työnantajan asenne                                                                           29.9.2014
Asenteet ja arvot                                                                                               30.9.2014
Asenteen korjaaminen läsnäolon voiman avulla                                               1.10.2014
Motivaatio                                                                                                         2.10.2014
Ajankäyttö –lepo                                                                                               3.10.2014
Ajankäyttö ja tavoitteellisuus työssä                                                                  6.10.2014
Kymmenen ideaa ajankäytön tehostamiseen                                                     7.10.2014
Ajankäyttö –vapaa-aika                                                                                    8.10.2014
Ajankäytön suggestioita                                                                                   9.10.2014
Ajankäytön mielikuvaharjoite                                                                        10.10.2014
Tuotetietous                                                                                                   13.10.2014
Mindfulness -harjoitusten toisto                                                                     14.10.2014
Myyjän ulkoinen olemus                                                                               15.10.2014
Viestintä                                                                                                        16.10.2014
Mentalisaatio, ensivaikutelma ja mielikuvien merkityksellisyys                     17.10.2014
Ostopäätöksen saaminen                                                                                20.10.2014
Myyjän seitsemän kuolemansyntiä                                                                 21.10.2014
Myynnin portaat                                                                                             22.10.2014
Psyykkisesti vahva myyjä voittaa asiakkaan luottamuksen ja saa kaupan      23.10.2014
Psyykkisen valmennuksen tarve myyntityössä                                               24.10.2014
Jännityksen ja mielialan yhteys myyntisuorituksiin                                        27.10.2014
Itsesuggestioiden lainalaisuudet                                                                      28.10.2014
Itsesuggestioiden turvallisuudesta                                                                   29.10.2014
Hyvän elämän mielikuvaharjoitteet ja itsesuggestiot                                       30.10.2014
Ensimmäinen kokonaisuus on valmis                                                             31.10.2014
Blogin aiheet ja lähteet

Lähteinä olen tekstistä löytyvien linkkien lisäksi käyttänyt seuraavia painettuja kirjoja ja äänitteitä, joita voin suositella luettavaksi tai kuunneltavaksi.

Kirjat:

Artemajos                       Mesmerismi – muinainen parantamismenetelmä. Biokustannus 2013
Brown, Derren               Miten mieltä hallitaan. Atena 2012
Byrne, Rhonda               Salaisuus. WSOY 2008
Gorbunov, Gennadij &   Suggestiolla menestykseen – psyykkarin käsikirja.
Liukkonen, Jarmo              Alpha wave 1995
Heap, Michael                 Hypnotherapy – a handbook. Open University Press 2012
Heinonen, Satu &            Integratiivinen hypnoterapia. Tampereen yliopiston
Tenkku, Martti                  täydennyskoulutuskeskus 2009
Hosio, Tuula et al.           Suggestiopohjaisten opastamismenetelmien käyttö eri kohdealueilla: Suomen hypnoosiyhdistys ry:n, SHY, suggestoterapiakoulutuksen lopputöitä. Suomen suggestoterapialiitto 2000
Kabat-Zinn, Jon               Kutsu tietoisen läsnäolon harjoittamiseen. Basam Books 2013.
Kallio, Sakari &               Hypnoosi ja suggestio lääketieteessä ja psykologiassa.
Lauerma, Hannu                 Duodecim 2004
Kauppila, Reijo A.           Mielen voima – suggestiot opetuksessa ja ohjauksessa.
PS-kustannus 2010
Kauppila, Reijo A.            Oppimisen edistäminen suggestioiden avulla- Tutkimus posthypnoottisten suggestioiden vaikutuksesta oppimiseen. IMDL 1999
Kemppinen, Pertti            Kasvatusvisualisointi, osa 2: asenteiden, arvojen ja produktiivisyyden muokkaaminen. Kustannusvalmennus 2002
Koivunen, Pasi                  Ylitä itsesi – Itsehypnoosin avulla parempaan suorituskykyyn. Gummerus 1996
Lauerma, Hannu               Usko, toivo ja huijaus: rohkaisusta johdattelun kautta psykoterroriin. Duodecim 2006
Lauerma, Hannu               Huijaus – rohkaisua, johdattelua, psykoterroria. Duodecim 2008
Luukkala, Jouni                 Hypnoosi – Itsesuggestion ja hypnoterapian käytännön opas. Tammi 1998
Luukkala, Jouni                 Suorituskyvyn vahvistaminen – menetelmänä itsesuggestio.  Tampere University Press 2000
McKenna, Paul                 Hypnoosi- miten se toimii ja miten sitä käytetään. Tammi 1994
Niemi, Niilo                      Henkiparannuksen logiikka
Penman, Danny &            Tietoinen läsnäolo – löydä rauha kiireen keskellä.
Wiliams, Mark                    Basam Books 2012
Santavuori, Risto              Tajunnan taito – hypnoosiohjauksen kirja. Gummerus 2006
Sheehan, Elaine                Itsehypnoosi. Karisto 1998
Tan, Chade-Meng             Mietiskellen menestykseen – sisäisen etsinnän hakutuloksia. Basam Books 2013
Tenkku, Martti                  Hypnoterapian monet mahdollisuudet. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus 1995
Tenkku, Martti                  Hypnopsykoterapia. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus 2004
Tolle, Eckhart                   Harjoituksia läsnäolon voimasta. Basam Books 2011
Tolle, Eckhart                   Läsnäolon voima. Basam Books 2011
Vironhovi, Marjut             Valhe – faktaa uskomushoidoista
Wihuri, Antti-Juhani         Mindfulness työssä. Talentum 2014

Artikkelit:

Keinänen, Matti                Todellisuudentajua tavoitteleva ja välttelevä mentalisaatio mentalisaatioaan perustuvan terapian näkökulmasta. Psykoterapia (2013), 32 (1), 19-26
Larmo, Anneli                   Mentalisaatio – kyky pitää mieli mielessä. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2010; 126 (6) 616-22
Suviala, Emilia                  Miten ajatella mieltä ja mieltää ajatuksia? Mentalisaation kehittyminen ja kiintymyssuhde. Psykologia 46 (04) 2011

Luento:

Kalland, Mirjam                Mentalisaatio ja reflektiivisyys vuorovaikutuksessa – Responsiivisyys luovassa suhteessa – seminaari. 2013     http://videonet.fi/mll/20130315/6/kalland.pdf


Äänitteet:

Melin, Jukka                     Urheilusuorituksen parantaminen mielikuvaharjoittelun avulla. CD 2001
Pakarainen, Pekka            Eroon unettomuudesta – hypnoosiäänite. CD 2009
Pakarainen, Pekka            Hypnoosirentoutus – hypnoosiäänite. CD 2000
Pertamo, Väinö                 Hypnoosirentoutus. CD 1999
Roos, Trygve                    Luonnollinen rentoutus. CD 2005
Sundell, Pentti                  Onnistu tentissä – suggestiivinen valmennus koe- ja tenttitilanteisiin. CD 2008
Sundell, Pentti                  Urheilijan rentoutus I – Yksilölajit – suggestiivinen rentoutus/ valmennus. CD 2008
Sundell, Pentti                  Urheilijan rentoutus II – Joukkuelajit – suggestiivinen rentoutus7 valmennus. CD 2008
Sundell, Pentti                  Varmuus kahvitilanteissa- suggestiivinen itsehoito. CD 2008
Sundell, Pentti                  Kuntoilijan rentoutus- suggestiivinen rentoutus- ja motivointiohjelma.  CD 2008
Sundell, Pentti                  Esiintymisvarmuus – suggestiivinen itsehoito. CD 2008
Sundell, Pentti                  Syvärentoutus – suggestiivinen rentoutus. CD 2008


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

harriet.realetta@gmail.com