tiistai 30. syyskuuta 2014

Asenteet ja arvot

30.9.2014

Omia asenteitaan ja arvojaan voi kartoittaa ja pohtia eri tavoin. Emme voi muuttaa toisia ihmisiä tai tilanteita, mutta halutessamme voimme pyrkiä muuttamaan itseämme esimerkiksi asenteidemme ja arvotarkistustemme kautta sekä omaa suhtautumistamme erilaisiin haastaviinkin tilanteisiin. Kun tiedostamme minkälaisten arvojen mukaan toimimme, pystymme paremmin havaitsemaan kehityskohtamme ja muuttamaan asenteitamme haluamaamme suuntaan.

Asenteesi on ajatustesi, tunteesi ja toimintasi summa. Asenne saa myös aikaan tuloksesi. Oikealla asenteella tuottavuutesi ja tuloksesi siis paranevat. Asenne ratkaisee aina.

Testaa siis asenteesi:

Jos asenteessasi on parantamisen varaa, niin voit lukea seuraavan urheilijoille suunnattua sivun, joka sopii erinomaisesti myös myyntivalmennukseksi asenteiden osalta:

Itsetuntemus ja omien arvojen tiedostaminen on myyjälle erittäin tärkeä taito. Itsetuntemusta voi kehittää tulemalla tietoiseksi tunteistaan ja niiden vaikutuksista esimerkiksi mindfulness-harjoitusten avulla. On hyvä kehittää myös itsearviointi kykyä päästäkseen selville omista rajoistaan ja vahvuuksistaan. Itseluottamus tuo varmuutta omasta arvosta ja pätevyydestä.

Arvon ja normin käsitteet on selitetty niin, että lapsikin ne ymmärtää ;) osoitteessa:

katso myös erityisesti kolmas kappale sivulta:

Omia arvoja voi selkiyttää itselleen esimerkiksi pitämällä päiväkirjaa tai tekemällä lyhyen harjoituksen, jossa jokainen lause alkaa sanoilla:
Tärkeimpiä arvojani ovat… tai
Kannatan ajatusta tms. , jonka mukaan … tai
Minusta on tärkeää, että… tai
Minut on kasvatettu …

Anteeksiantaminen ja kiitollisuus ovat osoittautuneet omassa elämässäni voimakkaimmiksi työkaluiksi haasteellisista tilanteista selviämiseen ja omia asenteitani kehittäessäni. Ikävästäkin toimineesta asiakkaasta, kollegasta tai esimiehestä löytyy hyviä puolia ja heidän avullaan olen oppinut monia asioita ammatistani ja itsestäni. Kiitollisuus noista mahdollisuuksista oppia on palauttanut minut takaisin tasapainoon haastavien tapahtumien jälkeen ja auttanut suhtautumaan kunnioittavasti haasteellisen tilanteen luoviin ihmisiin. Nyt tiedän jo paljon enemmän niitä asioita mitä en ainakaan halua elämääni ja miten tai millaisessa ympäristössä en halua enää toimia. Omat rajani ovat selkiytyneet ja vahvistuneet. Nyt voin keskittyä paremmin arvojeni mukaiseen toimintaan oikealla asenteella, jota tiedostan joutuvani ylläpitämään ja kehittämään koko ajan. Millaiseen tulokseen sinä olet tullut arvojasi ja asenteitasi pohtiessasi?


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
TrainEtta


harriet.realetta@gmail.com

maanantai 29. syyskuuta 2014

Myyjän ja työnantajan asenne

29.9.2014

Olemme jo aiemmin todenneet, että myyjällä on oltava oikeanlainen asenne työhönsä, jotta hän onnistuisi siinä. Myyjän toivottu asenne pitää sisällään ainakin menestymisen ja kehittymisen halua sekä sinnikkyyttä ja omatoimisuutta. Menestyvä myyjä tietää myös työnantajansa arvot, jotka ohjaavat hänen toimintaansa. Työnantajan näkökulmasta on helpointa palkata sellainen myyjä, jolla on jo valmiiksi samanlaiset arvot ja asenteet kuin heillä. Käytännön taitojen opettaminen on helpompaa kuin uusien arvojen ja asenteiden opettaminen.

Sama toimii toisin päin. Myös myyjän on hyvä miettiä työnantajan arvoja ja asenteita, ennen kuin ottaa tarjotun työn vastaan. Esimerkkinä voisin mainita todellisesta elämästä opettavaisen tilanteen. Työnantaja ilmoittaa jo kertaalleen palaveriensa päällekkäisyyden vuoksi siirtämässään työhaastattelussa uudelle työpaikan hakijalle nimeltä kaikki ne henkilöt, jotka hän aikoo irtisanoa mm. täytettävästä tehtävästä. Irtisanottavien henkilöiden huonoja piirteitä käydään haastattelun aikana läpi ja yksi näistä irtisanottavista on lisäksi raskaana ja koeajalla. Työnantaja ymmärtää tekevänsä lain vastaisesti irtisanoessaan raskaana olevan naisen raskauden vuoksi, mutta ilmoittaa tekevänsä sen silti ilmoittamalla irtisanottavalle toiset perusteet. Hakijalle hän kuitenkin kertoo tilanteen rehellisesti.

Useimmilla meistä alkaa hälytys kellot soimaan tällaisessa tilanteessa, mutta joskus mahdollisuus tienata huomattavia summia työllään ajaa jopa näinkin karkean epäluotettavuuden ja ammattitaidottomuuden osoituksen edelle ja saatat ottaa tällaisen paikan vastaan. Viimeistään kuitenkin siinä vaiheessa, kun huomaat, että yrityskulttuuriin kuuluu pomon julkiset moitteet ja haukkuminen palavereissa vuorotellen kaikkiin kohdistuen uusinta tiimiläistä aluksi ehkä säästellen, kannattaa lähteä toiseen työpaikkaan. Tilanne ei parane silläkään, että uudella työntekijällä on menestymisen, kehittymisen ja kehittämisen halua sekä sisua ja omatoimisuutta. Vähänkin selkärankaisemman myyjän ja täysin selkärangattoman työnantajan arvoristiriita voi olla niin suuri, että yhteistyöstä ei tule mitään.

Työntekijän rohkeus puuttua asioihin ja pyrkiä parantamaan niitä on ongelmallista tällaisessa tilanteessa ja koituu useimmiten työntekijän onnettomuudeksi. Myös mahdollisuus tienata suuria summia on tällaisessa tilanteessa todennäköisesti valheellinen mielikuva, joka on luotu houkuttimeksi. Voi toki olla, että tällaisessa yrityksessä suosikit tai jotkut vanhemmat työntekijät onnistuvat tekemään hyvän tilin kohtuullisen usein. Todennäköistä on kuitenkin, että tuorein tiimin jäsen saa hoitaa tehtäviä, joissa nuo hyvinkin tienaavat kollegat muiden muassa ovat epäonnistuneet ja mahdollisuudet tienaamiseen hukkuvat esimiehen osoittamiin vääriin tehtäviin ja asioihin keskittyessä.  Työnantajallekaan ei voi opettaa uusia arvoja tai asenteita helposti tai lainkaan, vaikka myyjä itse olisi kuinka hyvällä asenteella varustettu. Näin ollen myös myyjän on helpompi valita suosiolla työnantaja, jolla on oikea asenne. Tällä hetkellä on työnantajien markkinat työttömyysprosenttien kasvaessa koko ajan. Yhä useampi hyvällä asenteella varustettu myyjä voi joutua huonolla asenteella ja arvoilla varustetun työnantajan palvelukseen pakon edessä. Jos sinulla on kuitenkin varaa valita, suosittelen ottamaan sen paremman työilmapiirin ja asenteet omaavan työnantajan suuria lupaavien selkärangattomien työnantajien sijasta. Tulet todennäköisesti pärjäämään paremmin, vaikka sinulle luvataankin alussa pienempiä tienistejä.

On olemassa myös työnantajia, jotka ovat konsulteilta oppineet kauniin tavan puhua hyvästä ja kannustavasta ilmapiiristä jne., vaikka ovat todellisuudessa erittäin huonoja esimiestyössä. Tällaisissakin tapauksissa, kun kaikki näyttää hyvältä tai joskus jopa liian hyvältä, kannattaa ottaa yhteyttä vaikka johonkin yrityksessä työskentelevään henkilöön. Teidän ei edes tarvitse tuntea toisianne, mutta voit silti kysyä ja kuunnella rivienkin välistä mahdollisista ikävyyksistä työpaikassa. Saatat saada selville paljon edellisen esimerkin kaltaisia totuuksia potentiaalisesta työnantajasta. Kauniit puheet ja ajatukset eivät merkitse mitään, jos työpaikassa toimitaan täysin niiden vastaisesti.

Myyjän huono asenne tulee puolestaan esiin esimerkiksi asiakastapaamisissa. Myyjä ei ehkä tervehdi asiakasta ensimmäisenä tai puhuttelee häntä epäystävällisesti. Myös asiakkaan arvostelu on merkki huonosta asenteesta. Vapaamuotoisesta kulttuuristamme huolimatta on tilanteita, joissa asiakasta tulee teititellä. Joidenkin mielestä asiakasta tulee teititellä aina. Myyjällä voidaan katsoa olevan huono asenne, jos hän ei teitittele asiakasta tai luonnollisesti, jos hän nöyryyttää asiakasta. Myyjällä on todennäköisesti huono asenne myös silloin, jos hän ei ole kiinnostunut palautteesta tai työtovereistaan. Huonon asenteen omaava myyjä on aina äänessä ja jättää esimerkiksi sovitut raportoinnit yms. työtehtävät viime hetkeen.

Huippumyyjällä on sekä synnynnäisiä ominaisuuksia että hankittuja ominaisuuksia, jotka oikealla asenteella vahvistettuna kertovat myyjän tekemästä hyvästä tuloksesta ja hänen mahdollisuuksistaan onnistua jatkossakin. Hyvä työnantaja tai esimies voi tukea oikeaa asennetta ja vahvistaa myyjän hankittuja ominaisuuksia erilaisin koulutuksin ja valmennuksin, jotta myyjän synnynnäiset ominaisuudet pääsevät oikeuksiinsa. Niin varmistetaan huippumyyjän oikea asennoituminen jatkossakin niin omiin tuotteisiin kuin epäonnistumisiinkin.

Vastoinkäymisiin huippumyyjä suhtautuu rauhallisesti ja analysoiden. Vastoinkäymisiä tulee kaikille, olennaista on osata käydä myyntiprosessi läpi miettien mitä voisi seuraavalla kerralla tehdä toisin ja mikä onnistui. Kaupan peruuntumiset, tuotevalitukset ja asiakkaan ostohalun katoaminen otetaan mahdollisuuksina oppia ja usein myös tehdä lisäkauppaa. Intohimoinen myyjä välittää innostusta myös asiakkaisiin ja tekee yritykselle toivottua tulosta.

Myyjän täytyy olla ylpeä tuotteesta ja palvelusta, jota hän myy. Jos työnantaja ilmaisee koko ajan, että tästäkin ”paskasta” pitäisi päästä jollain lailla eroon vaikka sillä ei ole mitään arvoa, niin työntekijänkin on vaikea löytää keinoja myydä sitä. Hyvä työnantaja puolestaan keskittyy niiden keinojen esiintuomiseen, joilla kyseinen huonompilaatuinen tuote saadaan yleensä myytyä. Jollekin se on juuri sitä mitä he tarvitsevat. Nämä tahot on vain löydettävä. Huippumyyjät löytävät ne kyllä varsinkin siinä tilanteessa, että saavat tukea työnantajaltaan. Työnantajan tuki ei tässä tapauksessa ole sitä, että myönnetään ehkä myötätuntoisena tai rehellisyyden nimissä tuotteen olevan niin huono, ettei sitä kukaan osta. Huippumyyjät tietävät ketä heidän tuotteensa hyödyttää ja millä tavalla. Heidän innostuksensa tarttuu asiakkaisiin, koska he uskovat ideaansa myös itse.

Huippumyyjät ovat myös ylpeitä ammatistaan ja heillä on tarve menestyä siinä. Keskivertomyyjät saattavat jopa hävetä ammattiaan. Huippumyyjät tavoittelevat aina ykkössijaa ja pyrkivät tekemään työnsä voittajan asenteella asiakkaansa hyvää tuotteidensa avulla lisäten. Huippumyyjä on kiinnostunut tarinoista tuotteisiinsa ja niiden komponentteihin liittyen, joita hän voi kertoa edelleen asiakkailleen. Näin myyjän tuotetietouskin lisääntyy ja hän tulee kehittäneeksi tietämystään samalla, kun haluaa kehittää osaamistaan ja työtään.

Onneksi on olemassa paljon hyviä työnantajia ja hyviä myyjiä. Toivottavasti löydätte toisenne! Vilpilliset ja asennevammaiset myyjät ja työnantajat ansaitsevat toisensa. Toivottavasti hekin kuitenkin oppivat lopulta paremman asenteen elämään, työhönsä, toisiin ihmisiin ja vaikka tämän blogin lukijaksi. Sinulla on huippumyyjän asenne, kun luet tätä blogia kehittyäksesi edelleen myyntityössäsi!


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
TrainEtta


harriet.realetta@gmail.com

lauantai 27. syyskuuta 2014

Lauantaiextra henkilökohtaisten taitojen kehittämisestä

27.9.2014

Vaikka henkilökohtaisia taitoja on jo käsitelty puhtaasti myynnillisestä näkökulmasta, niin haluan jatkaa aiheesta vielä hieman yleisemmällä tasolla. Kiitollisena lähetän ensin terveiset tuutoreilleni, jotka ovat tukeneet minua muualla kuin myynnin parissa toimiessani ja henkilökohtaisia taitojani kehittäessäni. Tämä teksti kumpuaa sisältäni heidän osoitettuaan minulle suuntaa matkalla täydempään itseeni.

Taito on jotain, jota saavutamme toistuvan harjoittelun tuloksena. Joillakin meistä saattaa olla erityisiä synnynnäisiä valmiuksia tietyn taidon ilmenemiseen elämässämme. Toisilla näitä valmiuksia ei ole, mutta kaikki voivat harjoitella valitsemaansa taitoa ja tulla harjoittelun avulla siinä hyväksi tai jopa huippuosaajaksi. Jotkut meistä lopulta harjoittavat taitoaan jopa elääkseen, kuten muusikot esimerkiksi tekevät. Muusikot eivät kuitenkaan unohda harjoittelun merkitystä eivätkä he pystyisi harjoittamaan ammattiaan vain esiintymällä eri tilaisuuksissa. Heidän täytyy edelleen harjoitella vanhoja jo unohtuneita kappaleita tai melodioita ja tietenkin lisätä aina jotain uutta ohjelmistoonsa.

Taito ei siis pysy yllä tai kehity ilman jatkuvaa harjoittelua ja sen harjoittamista. Kun ihminen haluaa olla taitava jossain asiassa, hän sitoutuu nöyränä taitonsa palvelukseen. Nöyränä siksi, että kuvitellessaan osaavansa jonkun asian, ihminen usein tulee ylpeäksi ja lakkaa harjoittelemasta. Taidon harjoittaminen käy silloin yhä hankalammaksi ja saattaa loppua kokonaan taitamattomuuden pakon edessä. Samasta syystä myyjän on pysyttävä nöyränä myyntitaidoilleen niin henkilökohtaisten ominaisuuksiensa kuin oppimiensa teknistenkin tietojen ja taitojen osalta. Aina on mahdollisuus kehittyä paremmaksi ja taitavammaksi. Maailma muuttuu ja kehittyy. Myyjä voi aina oppia uutta työhönsä ja asiakkaisiinsa liittyvistä asioista. Samanaikaisesti voi iloita siitä osaamisen tasostaan, jonka on saavuttanut tähän mennessä. Opittua asiaa tai taitoa ei koskaan unohda kokonaan ja saavutettuaan tietyt taidon kehittymisen eri vaiheiden tasot, ihminen ei putoa koko matkaa alas täydelliseen taitamattomuuteen vaan ehkä edelliselle tasolle, josta helpompi ponnistaa säännöllisen harjoittelun avulla taas eteenpäin.

Haastavia isoja tenttejä varten opiskelijat hiovat taitonsa opiskellun asian pääkohtien osalta jopa ylikuntoon, niin että tentissä tai vaikka pääsykokeessa henkisestä paineesta johtuva jännitys ei estäisi aivojen ja muistin toimintaa ja laskisi suoritustasoa liikaa tai estäisi sitä kokonaan. Kukaan ei halua joutua kipsiin tärkeällä hetkellä, mutta niin voi joskus käydä kenelle tahansa. Myyjälle tällainen kipsiin joutuminen näkyy usein miten heti kukkarossa. Se on vältettävissä myyntiprosessin säännöllisellä kertaamisella eli harjoittelulla ja tuotetietojen päivittämisellä ja kertaamisella. Myös ammatin harjoittaminen vähemmän tärkeiden asiakkaiden parissa itseluottamuksen lisäämiseksi auttaa valmistautumaan sen tärkeän ja ison asiakkaan kohtaamiseen.

Tämän asian muistaminen auttaa myös myyntijohtoa valmentamaan tiimiään parhaisiin mahdollisiin tuloksiin. Kun muistaa kerrata myyntiprosessin vaiheita säännöllisesti ja päivittää sekä syventää tiimiläistensä tuotetietoutta, saavuttaa parempia tuloksia. Voit tarkkailla milloin tiimisi jäsen on valmis kohtaamaan entistä suurempia ja haastavampia asiakkaita sekä keskustella myyjäsi kanssa hänen mielestään sopivasta ajankohdasta siirtyä haastavampiin tai monimutkaisempiin asiakastehtäviin. Tämä on myynnin esimiehen tai myyntijohtajan taitoa.

Taitava tekijä nauttii työstään ja pääsee usein flow-tilaan. Hän on sisäistetyn taitonsa johdattamana toiminut ikään kuin vaistomaisesti ja intuitioon luottaen oikein saadakseen parhaan mahdollisen tuloksen, joka sillä hetkellä on mahdollinen. Myyntiprosessin vaiheita ei aina pysty tietoisesti ajattelemaan myyntikäynnin aikana. Usein kuitenkin käy niin, että hiljattain kerrattu myyntiprosessi tai sen joku vaihe tulee mieleen juuri oikealla hetkellä asiakaskäynnillä, jossa myyjä olisi ilman myyntiprosessin kertausta toiminut toivotun tuloksen kannalta huonommin vanhaan tietoonsa ja taitoonsa tukeutuen. Vähä vähältä näitä prosessin kertauksen tuomia oivalluksen hetkiä ja toiminnan kehittymistä tulee lisää jopa niin paljon, että vanhat epäkäytännölliset tavat jäävät pois ja niiden tilalle tulee uusia ja toimivimpia toimintamalleja.  

Itse tiedän olevani hyvässä vireessä ja saavuttaneeni flow-tilan ja usein myös parhaan mahdollisen yhteyden asiakkaaseeni, kun asiakaskäyntieni välissä kävelen kadulla hymyssä suin ja kohtaan ihmisten erilaisia reaktioita aurinkoiseen olemukseeni. Hymyni ei vain ota laantuakseen ja mieleni tekee halata koko maailmaa. Olen taas onnistunut keskustelussa ainutlaatuisen yksilön kanssa. Miltä sinusta tuntuu, kun olet vireessä tai flow-tilassa taitojesi ansiosta?


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
TrainEtta


harriet.realetta@gmail.com

perjantai 26. syyskuuta 2014

Henkilökohtaisten taitojen kehittäminen

26.9.2014

Myyjän persoonallisuus vaikuttaa myyntitilanteeseen, mutta pelkästään miellyttävän tai muuten sopivan persoonallisuuden avulla ei tulla huippumyyjäksi. Myyjällä on henkilökohtaisten ominaisuuksiensa lisäksi erilaisia tietoja ja taitoja. Kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa kuuluu myyjän persoonallisuuteen, jonka osa henkilökohtaiset ominaisuudet ovat. Tiedot ja taidot ovat puolestaan opittuja taitoja, joita ovat esimerkiksi vuorovaikutus- ja myyntitaidot sekä tekniset tiedot, kuten tuotetietous.
Luonteenpiirteemme, kuten ystävällisyys, luotettavuus ja joustavuus, ovat henkilökohtaisia ominaisuuksiamme, joiden avulla voitamme asiakkaan puolellemme. Voimme myös kehittää luonteenpiirteitämme ja niihin liittyviä taitojamme. Meidän pitää osata myös kuunnella asiakastamme, hänen mielipiteitään ja äänensävyjään sekä tulkita hänen eleitään ja kehon kieltään yleisesti. Tämän kokonaisvaltaisen kuuntelun avulla myyjän on myös helpompi havaita asiakkaan lähettämät ostosignaalit. Olemalla ihmisistä ja heidän tarpeistaan aidosti kiinnostuneita saamme luotua luottamuksellisen ja ystävällisen ilmapiirin, jolla edesautamme onnistumistamme myyntityössämme ja asiakaspalvelussamme.

Kuuntelussa ja ystävällisyydessä voimme kehittyä jo aiemminkin mainittujen mindfulness- kuunteluharjoitusten ja toisen ihmisen huomioon ottamisen harjoittelun avulla. 

Kuunteluharjoituksestamme tässä hieman mukailtu versio:

Kun asiakkaasi kertoo asiansa, kuuntele häntä tietoisesti. Ymmärtääksesi asiakkaan todelliset motiivit sanomaansa, toista hänen sanomansa asia omin sanoin niin kuin sen ymmärsit ja kysy ymmärsitkö kaikki oikein. Näin saat osoitettua asiakkaallesi todella kuuntelevasi häntä. Asiakkaasi kertoo sinulle varmasti oletko ymmärtänyt hänet oikein. Seuraavaksi voit pitää vaikka tauon ja miettiä, miltä asiakkaasi sanoma sinusta tuntuu ja mitä se sinun mielestäsi merkitsee. Kun tiedät miten haluat asiakkaallesi vastata, voit puhua asiasi. Voit myös vuorostasi pyytää asiakastasi toistamaan sinun juuri kertomasi asian esimerkiksi sanomalla: ”Haluan varmistaa, että osasin kertoa sinulle kaikki olennaiset seikat ja pyytäisinkin sinua nyt kertomaan minulle, miten ymmärsit sanomani ja miltä se sinusta tuntuu, jos sinulle sopii.”. Näin keskustelunne etenee molempia kunnioittaen sujuvasti kohti päätöksentekovaihetta.

Monet myyntityötä tekevät käyvät myös NLP- kursseja oppiakseen paremmin tulkitsemaan asiakkaidensa elekieltä.  Myyntityötä tekeville löytyy omia NLP-kursseja. Käy tutustumassa esim:

Myyntitilanteessa ei luonnollisesti aikarajasta johtuen voi jokaista asiaa tarkistaa kahteen kertaan, mutta olennaisimmat kohdat voi tehdä tämän harjoituksen ohjeen mukaan.

Vuorovaikutustaitoihin kuuluvat toisen ihmisen kuuntelun ja sanattoman viestinnän tulkinnan lisäksi lisäksi myös oma kykysi ilmaista itseäsi sanoin ja elein, kyky hillitä tunteita sekä ohjata keskustelua halattuun suuntaan. Vaikka harjoittelemme näitä taitojamme jo syntymästämme saakka, voimme kehittyä niissä edelleen.

Myös myyntitaidoissa voimme kehittyä. Myyntiprosessin hallintaa mekin olemme harjoitelleet lukemalla niistä ja tekemällä mielikuvaharjoitteita. Uusasiakashankinta, myyntisanoman välittäminen, asiakkaiden palvelu heidän tarpeensa huomioon ottaen ja lopulta kaupan saaminen ovat myyjälle tärkeitä tavoitteita ja osaamisalueita. Myyjän tekniset taidot sisältävät oman yrityksen tuotetietouden ja toimintatapojen tuntemuksen lisäksi kilpailevien yritysten tuotetietojen ja  toimintatapojen tuntemuksen. Huippumyyjät ovat opetelleet perusteellisesti laajat tiedot myymistään tuotteista ja osaavat kertoa esimerkiksi tuotteidensa lisäksi tuotekomponenttien alkuperästä jotain.

Myyntityö on asiakkaan auttamista. Autamme asiakasta parhaiten kuuntelemalla ja valitsemalla oikeat argumentit. Myyjä johtaa keskustelua vaikka asiakas olisikin äänessä 70-80% yhteisestä ajastanne. Keskustelun johtaminen tapahtuu pitkälti esittämällä kysymyksiä, jotka vievät keskustelua haluamaasi suuntaan. Asiakkaan vastauksista ja sanattomasta viestinnästä myyjä tunnistaa niin asiakkaansa tiedostamat kuin tiedostamattomatkin tarpeet.

Huippumyyjä osaa asettua asiakkaansa asemaan ja nähdä hänen näkökulmansa aidon kiinnostuksen avulla. Hän osaa tehdä oikeita tarkentavia kysymyksiä ja tehdä kuulemastaan yhteenvetoja. Näin myyjä tulee luoneeksi lopulta kestävän ja pitkäaikaisen luottamukseen perustuvan asiakassuhteen, jonka ansiosta asiakas ostaa häneltä uudelleen hyväksi havaitsemaansa palvelua ja tuotetta. Asiakas on yleensä tyytyväisin, kun pidät lupauksesi ja hieman jopa ylität asiakkaasi odotukset positiivisesti.


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
TrainEtta


harriet.realetta@gmail.com