perjantai 31. lokakuuta 2014

Ensimmäinen kokonaisuus on valmis

31.10.2014

Nyt olen saanut kirjoitettua alkuperäisen ajatukseni mukaisen kokonaisuuden mielikuvaharjoittelusta ja mindfulnessista myyntityössä, joka on suunnattu ensisijaisesti varsinaista myyntityötä asiakasrajapinnassa tekeville ammattilaisille. Seuraavaksi lähdemme kirkastamaan ja kertaamaan kertaalleen läpi käytyjä asioita. Joitakin kohtia tulen karsimaan ja toisia täydentämään tarpeen mukaan, mutta suurin osa teksteistä tulee pysymään ennallaan. Mielikuvaharjoitteet siirretään kokonaisuudessaan äänitteiksi ja ne voi myöhemmin tilata CD:llä valmiina koosteena. Tämän kaiken kertauksen ja kirkastamisen tarkoitus on auttaa lukijaa muistamaan mindfulness- ja mielikuvaharjoitusten tekeminen säännöllisesti ja parhaimmillaan päivittäin, koska sillä tavalla harjoitukset tuottavat parhaiten tulosta. Lisäksi se antaa mahdollisuuden kerrata myyntiprosessia ja oppia siitä uusia syvyyksiä, vaikka se olisikin periaatteessa hyvin opittu jo aiemminkin. Kolmas ja viimeinen kertaus tullaan tekemään englannin kielellä. Silloin jo entuudestaan tuttu asia auttaa myyjää palauttamaan ja ylläpitämään kielitaitoaan samalla kun hän saa muistutuksen päivittäisestä harjoittelusta.

Myöhemmin siirrymme mielikuvaharjoittelun ja mindfulnessin käyttöön myynnin esimiestyössä ja valmennuksessa sekä koulutuksissa. Valmentava esimiestyö on jo saanut jalansijaa myyntityössäkin, mutta valitettavan usein yrityksissä käytetään edelleen vanhanaikaista, autoritääristä ja tehotonta johtamistyyliä. Myyntiosastot kaikilla aloilla kaipaavat erityisesti nykyisessä taloudellisessa tilanteessa uusia työkaluja ja monissa tapauksissa myös aivan uutta inhimillisempää asennetta selvitäkseen kovassa kilpailussa ja menestyäkseen parhaalla mahdollisella tavalla. Mielikuvaharjoittelu ja mindfulness myynnin esimiestyössä tulee vastaamaan tähän tarpeeseen. Sitä odotellessa voit käydä katsomassa mitä ei ainakaan kannata tehdä:

Voit halutessasi kerrata nyt jo läpikäytyjä aiheita ja tehdä harjoituksia myös omaan tahtiin. Sen helpottamiseksi laitan tähän (sisällys)luettelon, josta löydät helposti käsitellyt aiheet päivämäärineen.

Mielikuvaharjoittelu ja mindfulness myyntityössä                                         16.6.2014

Mielikuvaharjoittelu urheilusta myyntityöhön                                               17.6.2014
Käytännön valmistelut ja henkinen valmistautuminen myyntitilanteeseen    18.6.2014
Psyykkinen valmennus urheilusta myyntityöhön                                          19.6.2014
Urheilijoiden psyykkisen valmennuksen menetelmät myyntityössä              20.6.2014
Mielikuvaharjoite myyntiprosessista                                                              23.6.2014
Psyykkisen säätelyn järjestelmä myyjän työkalupakissa                                24.6.2014
Minuutin Mindfulness-harjoitus kiireiselle myyjälle                                      25.6.2014
Mindfulness ja kaikkitietävä myyjä                                                               26.6.2014
Mitä myynti on?                                                                                            27.6.2014
Ostomotiivit                                                                                                   30.6.2014
Terveisiä kesälomalta – tietoisuus hengityksessä                                           10.8.2014
Asiakkaan ostotilanteen ymmärtäminen                                                         11.8.2014
Asiakkaan päätöksentekoprosessi                                                                  12.8.2014
Asiakkaan ostokäyttäytyminen on muuttunut ja muuttuu edelleen                 13.8.2014
Kartoita ja analysoi asiakkaan päätöksentekoprosessi –mielikuvaharjoitus    14.8.2014
Valmisteluvaihe                                                                                              15.8.2014
Käytännön valmistelut                                                                                    18.8.2014
Henkinen valmistautuminen                                                                           19.8.2014
Käänteistekniikka -mielikuvaharjoitus                                                            20.8.2014
Ensivaikutelma, aloitus ja kiinnostuksenherättäjät                                          21.8.2014
Suggestiivinen rentoutuminen                                                                        22.8.2014
Tavoitteen asettaminen                                                                                   25.8.2014
Markkinoinnin AIDA(S) malli valmisteluvaiheen kertauksen apuna             26.8.2014
Myyntipuheen aloitus                                                                                     27.8.2014
Tarveanalyysi tai kartoitus                                                                             28.8.2014
Kysymystekniikat                                                                                          29.8.2014
Asiakkaan toiminnan ja tilanteen kartoitus                                                       1.9.2014
Mielikuvaharjoite tarveanalyysistä mindfulness -harjoituksen jatkona             2.9.2014
Kysymystekniikoista                                                                                        3.9.2014
Terveen itseluottamuksen vahvistaminen ennen esittelyvaiheen
yksityiskohtiin siirtymistä                                                                                 4.9.2014
Esittelyvaihe seuraa tarveanalyysiä                                                                  5.9.2014
Vetoa järkeen, perustele sydämelle ja kysy onko asiakkaasi ymmärtänyt
sanomasi merkityksen                                                                                      8.9.2014
Mielikuvaharjoite esittelyvaiheesta                                                                   9.9.2014
Ostosignaalit ja vastaväitteet                                                                           10.9.2014
Refleksinomaiset vastaväitteet                                                                         11.9.2014
Todelliset vastaväitteet                                                                                     12.9.2014
Vastaväitteiden käsitteleminen                                                                         15.9.2014
Päätösvaihe                                                                                                      16.9.2014
Päätöksentekotekniikat ja päätöskysymykset                                                   17.9.2014
Seurantakontaktin sopiminen                                                                           18.9.2014
Seurantakontakti kaupan saamiseksi                                                                19.9.2014
Neuvottelun jatkuminen uusintakontaktin aikana                                             22.9.2014
Tehokkaan ja menestyksekkään myynnin salaisuus                                         23.9.2014
Hyvän myyjän ominaisuudet                                                                            24.9.2014
Taitava myyjä omaa monia huippumyyjän ominaisuuksia                               25.9.2014
Henkilökohtaisten taitojen kehittäminen                                                           26.9.2014
Lauantaiextra henkilökohtaisten taitojen kehittämisestä                                    27.9.2014
Myyjän ja työnantajan asenne                                                                           29.9.2014
Asenteet ja arvot                                                                                               30.9.2014
Asenteen korjaaminen läsnäolon voiman avulla                                               1.10.2014
Motivaatio                                                                                                         2.10.2014
Ajankäyttö –lepo                                                                                               3.10.2014
Ajankäyttö ja tavoitteellisuus työssä                                                                  6.10.2014
Kymmenen ideaa ajankäytön tehostamiseen                                                     7.10.2014
Ajankäyttö –vapaa-aika                                                                                    8.10.2014
Ajankäytön suggestioita                                                                                   9.10.2014
Ajankäytön mielikuvaharjoite                                                                        10.10.2014
Tuotetietous                                                                                                   13.10.2014
Mindfulness -harjoitusten toisto                                                                     14.10.2014
Myyjän ulkoinen olemus                                                                               15.10.2014
Viestintä                                                                                                        16.10.2014
Mentalisaatio, ensivaikutelma ja mielikuvien merkityksellisyys                     17.10.2014
Ostopäätöksen saaminen                                                                                20.10.2014
Myyjän seitsemän kuolemansyntiä                                                                 21.10.2014
Myynnin portaat                                                                                             22.10.2014
Psyykkisesti vahva myyjä voittaa asiakkaan luottamuksen ja saa kaupan      23.10.2014
Psyykkisen valmennuksen tarve myyntityössä                                               24.10.2014
Jännityksen ja mielialan yhteys myyntisuorituksiin                                        27.10.2014
Itsesuggestioiden lainalaisuudet                                                                      28.10.2014
Itsesuggestioiden turvallisuudesta                                                                   29.10.2014
Hyvän elämän mielikuvaharjoitteet ja itsesuggestiot                                       30.10.2014
Ensimmäinen kokonaisuus on valmis                                                             31.10.2014
Blogin aiheet ja lähteet

Lähteinä olen tekstistä löytyvien linkkien lisäksi käyttänyt seuraavia painettuja kirjoja ja äänitteitä, joita voin suositella luettavaksi tai kuunneltavaksi.

Kirjat:

Artemajos                       Mesmerismi – muinainen parantamismenetelmä. Biokustannus 2013
Brown, Derren               Miten mieltä hallitaan. Atena 2012
Byrne, Rhonda               Salaisuus. WSOY 2008
Gorbunov, Gennadij &   Suggestiolla menestykseen – psyykkarin käsikirja.
Liukkonen, Jarmo              Alpha wave 1995
Heap, Michael                 Hypnotherapy – a handbook. Open University Press 2012
Heinonen, Satu &            Integratiivinen hypnoterapia. Tampereen yliopiston
Tenkku, Martti                  täydennyskoulutuskeskus 2009
Hosio, Tuula et al.           Suggestiopohjaisten opastamismenetelmien käyttö eri kohdealueilla: Suomen hypnoosiyhdistys ry:n, SHY, suggestoterapiakoulutuksen lopputöitä. Suomen suggestoterapialiitto 2000
Kabat-Zinn, Jon               Kutsu tietoisen läsnäolon harjoittamiseen. Basam Books 2013.
Kallio, Sakari &               Hypnoosi ja suggestio lääketieteessä ja psykologiassa.
Lauerma, Hannu                 Duodecim 2004
Kauppila, Reijo A.           Mielen voima – suggestiot opetuksessa ja ohjauksessa.
PS-kustannus 2010
Kauppila, Reijo A.            Oppimisen edistäminen suggestioiden avulla- Tutkimus posthypnoottisten suggestioiden vaikutuksesta oppimiseen. IMDL 1999
Kemppinen, Pertti            Kasvatusvisualisointi, osa 2: asenteiden, arvojen ja produktiivisyyden muokkaaminen. Kustannusvalmennus 2002
Koivunen, Pasi                  Ylitä itsesi – Itsehypnoosin avulla parempaan suorituskykyyn. Gummerus 1996
Lauerma, Hannu               Usko, toivo ja huijaus: rohkaisusta johdattelun kautta psykoterroriin. Duodecim 2006
Lauerma, Hannu               Huijaus – rohkaisua, johdattelua, psykoterroria. Duodecim 2008
Luukkala, Jouni                 Hypnoosi – Itsesuggestion ja hypnoterapian käytännön opas. Tammi 1998
Luukkala, Jouni                 Suorituskyvyn vahvistaminen – menetelmänä itsesuggestio.  Tampere University Press 2000
McKenna, Paul                 Hypnoosi- miten se toimii ja miten sitä käytetään. Tammi 1994
Niemi, Niilo                      Henkiparannuksen logiikka
Penman, Danny &            Tietoinen läsnäolo – löydä rauha kiireen keskellä.
Wiliams, Mark                    Basam Books 2012
Santavuori, Risto              Tajunnan taito – hypnoosiohjauksen kirja. Gummerus 2006
Sheehan, Elaine                Itsehypnoosi. Karisto 1998
Tan, Chade-Meng             Mietiskellen menestykseen – sisäisen etsinnän hakutuloksia. Basam Books 2013
Tenkku, Martti                  Hypnoterapian monet mahdollisuudet. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus 1995
Tenkku, Martti                  Hypnopsykoterapia. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus 2004
Tolle, Eckhart                   Harjoituksia läsnäolon voimasta. Basam Books 2011
Tolle, Eckhart                   Läsnäolon voima. Basam Books 2011
Vironhovi, Marjut             Valhe – faktaa uskomushoidoista

Artikkelit:

Keinänen, Matti                Todellisuudentajua tavoitteleva ja välttelevä mentalisaatio mentalisaatioaan perustuvan terapian näkökulmasta. Psykoterapia (2013), 32 (1), 19-26
Larmo, Anneli                   Mentalisaatio – kyky pitää mieli mielessä. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2010; 126 (6) 616-22
Suviala, Emilia                  Miten ajatella mieltä ja mieltää ajatuksia? Mentalisaation kehittyminen ja kiintymyssuhde. Psykologia 46 (04) 2011

Luento:

Kalland, Mirjam                Mentalisaatio ja reflektiivisyys vuorovaikutuksessa – Responsiivisyys luovassa suhteessa – seminaari. 2013     http://videonet.fi/mll/20130315/6/kalland.pdf


Äänitteet:

Melin, Jukka                     Urheilusuorituksen parantaminen mielikuvaharjoittelun avulla. CD 2001
Pakarainen, Pekka            Eroon unettomuudesta – hypnoosiäänite. CD 2009
Pakarainen, Pekka            Hypnoosirentoutus – hypnoosiäänite. CD 2000
Pertamo, Väinö                 Hypnoosirentoutus. CD 1999
Roos, Trygve                    Luonnollinen rentoutus. CD 2005
Sundell, Pentti                  Onnistu tentissä – suggestiivinen valmennus koe- ja tenttitilanteisiin. CD 2008
Sundell, Pentti                  Urheilijan rentoutus I – Yksilölajit – suggestiivinen rentoutus/ valmennus. CD 2008
Sundell, Pentti                  Urheilijan rentoutus II – Joukkuelajit – suggestiivinen rentoutus7 valmennus. CD 2008
Sundell, Pentti                  Varmuus kahvitilanteissa- suggestiivinen itsehoito. CD 2008
Sundell, Pentti                  Kuntoilijan rentoutus- suggestiivinen rentoutus- ja motivointiohjelma.  CD 2008
Sundell, Pentti                  Esiintymisvarmuus – suggestiivinen itsehoito. CD 2008
Sundell, Pentti                  Syvärentoutus – suggestiivinen rentoutus. CD 2008

Hyvää pyhäinpäivää ja viikonloppua!


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta


harriet.realetta@gmail.com

torstai 30. lokakuuta 2014

Hyvän elämän mielikuvaharjoitteet ja itsesuggestiot

30.10.2014

Meidän on hyvä selvittää itsellemme tarkasti, mitä oikeastaan haluamme työltämme ja elämältämme. Selvittämällä omat ajatuksemme ja toiveemme sekä kirjaamalla ne ylös, muistamme itsekin elämämme tärkeimmät asiat paremmin. Menetelmiä on monia. Yksi voi tehdä huoneentaulun, jossa sanallisesti kerrotaan tavoitteet ja toiveet. Toinen pitää enemmän kuvallisista koosteista ja tekee esimerkiksi aarrekartan http://www.nicehouse.fi/omahuone/elamanvo/aarre.htm . Aarrekarttojakin voi olla kuvallisia kuuloon perustuvia tai toimintaan ja tuntemuksiin liitettyjä. Kaunis maisema suoraan oman kodin ikkunasta, runo, musiikki tai teenjuontirituaali voi toimia voiman ja luovuuden lähteenä. (Luukkala 2000). Rennon olotilan luominen ennen itsesuggestioiden käyttöä ja hallitsevan aistikanavan käyttö edesauttaa suggestioiden sisäistämistä.

Terveellisen ja hyvän elämäntyylin suggestioita voivat olla esimerkiksi:

·      Syön hyvin ja terveellisesti
·      Liikun säännöllisesti minulle sopivimmalla tavalla
·      Nukun ja lepään riittävästi
·      Huolehdin aivojeni hyvinvoinnista tarjoamalla niille erilaisia taiteellisia, hengellisiä ja tieteellisiä virikkeitä
·      Innostun, onnistun ja nautin siitä, mitä teen
·      Keskityn yhteen asiaan kerrallaan
·      Tämä päivä on hyvä päivä
·      Hakeudun hyvään ja tavoitteitani tukevaan seuraan, jossa voin iloita ja olla luova
·      Siivoan itselleni haitalliset ihmissuhteet elämästäni
·      Osaan viettää iloisena aikaa itsekseni
·      Nautin hiljaisuudesta
·      Tiedän mitkä asiat ovat tärkeimpiä elämässäni
·      Olen terve
·      Minulla on mielekäs työ ja vapaa-ajanharrastukset
·      Minulla on hyvät ystävyyssuhteet
·      Olen vapaa toimimaan haluamallani tavalla
·      Osaan ottaa huumorilla ja rauhallisesti vastaan haastavat ja yllättävät tilanteet
·      Olen tarvittaessa tehokas ja tyyni yhtä aikaa
·      Tiedän milloin minun tulee ottaa etäisyyttä tilanteisiin ja ihmisiin
·      Osaan suojautua ikävyyksiltä ja kaikelta pahalta
·      Luovuuteni kehittyy luovasti laiskotellessani


Tällaisia hyvän elämän itsesuggestioita voit kehitellä itse lisää. Suggestiot kannattaa pukea positiiviseen muotoon. Sen sijaan, että sanoo itselleen: ” en tee sitä ja tätä” kannattaa sanoa ”teen näin”.  Elämä on mahdollisuuksia täynnä, mitkä niistä ovat juuri nyt sinun ulottuvillasi?


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta


harriet.realetta@gmail.com