perjantai 16. syyskuuta 2016

Ajankäyttö ja tavoitteellisuus työssä

16.9.2016

Myyjän ajankäytön hallinta on olennaisessa roolissa, kun hän haluaa päästä huipputuloksiin. Menestyvillä myyjillä on itsekuria, jonka avulla he aloittavat päivänsä ajoissa, asettavat itselleen selkeät sekä realistiset myyntitavoitteet ja tekevät oikeita asioita saavuttaakseen ne. Heillä on usein myös vapaa-ajalleen ja yleisesti elämälleen selkeät tavoitteet. Huippumyyjä keskittyy asiakkaisiin ja käyttää heidän kanssaan suurimman osan ajastaan, jopa 80% käytettävissä olevasta ajasta. Huippumyyjä muistaa aina pitää mielessään tavoitteensa saada kauppaa aikaiseksi. Tavoitteiden saavuttamista seurataan tarkasti ja tavoitteet ovat sellaisia, joihin myyjä voi itse vaikuttaa vaikka ne ovat haasteellisia. Myyjällä voi olla omia tavoitteita yhdessä sovittujen tavoitteiden lisäksi, mutta parhaaseen tulokseen päästään sopimalla tavoitteet yhdessä esimiehen, tiimin tai johtoryhmän kanssa.  Huippumyyjiä voidaan jälleen kerran verrata huippu-urheilijoihin, jotka asettavat itselleen tavoitteet samalla tavoin ja toteuttavat harjoitusohjelmaansa säännöllisesti.

Menestyvä myyjä ei tule huolettomaksi onnistuneiden asiakaskohtaamisten ja tulosten saavuttamisen myötä, vaan pyrkii edelleen kehittymään ja muistaa ottaa jokaisen asiakkaan yksilöllisesti huomioon jo myyntitilanteita suunnitellessaan. Hänelle jokainen kohtaaminen on tuore ja ainutlaatuinen tilanne, jonka kohdalla hän miettii myyntitavoitteensa ja sen onnistumiseen tarvittavat eri vaiheet myyntitapahtuman analysointia suorituksen onnistumisesta unohtamatta. Kun menestyvä myyjä näin toimittuaan pääsee tavoitteisiinsa ja joskus jopa ylittää ne, hän saa lisää itseluottamusta ja intoa jatkaa työtään. Tilanne on palkitseva sekä myyjälle, että myyntijohdolle ja vahvistaa edelleen myyjän sitoutuneisuutta yritykseen.

Menestyvällekin myyjälle saattaa syntyä tapoja ja rutiineita, jotka palvelevat aikansa, mutta jäävät ennen pitkää vanhentuneiksi ja turhiksi tai kaipaavat ainakin päivitystä. Tällaisessa tapauksessa täytyy olla hereillä huomatakseen tilanteen muuttuneen esimerkiksi tulosten saavuttamisen vaikeutuessa ja pysähtyä miettimään tapaansa tehdä työtään. Hyviä tuloksia saadaan hyvillä tavoilla ja tavat tai rutiinit ovat opittua käyttäytymistä, jota voidaan aina muuttaa paremmiksi tarvittaessa.

Tiedämme, että toisia ihmisiä ei voi muuttaa. Voimme muuttaa ainoastaan itseämme, vaikka sekään ei ole helppoa. Itsensä ja tapojensa muuttaminen ei kuitenkaan ole mahdotonta, kun uskoo mahdollisuuksiinsa kasvaa ja kehittyä elämänsä loppuun saakka. Usko itseen ja omiin mahdollisuuksiin auttaa monessa tilanteessa. Oneksi tieteissä on edistytty jo niin pitkälle, että uskomisen lisäksi voidaan tieteellisestikin todeta ihmisen todella kasvavan henkisesti, oppivan ja kehittyvän elämänsä loppuun saakka. Jokaisesta itsestään on kiinni, mihin suuntaa haluaa kehittyä. Lempeydellä ja yksi asia kerrallaan pitkäjänteisesti ja peräänantamattomasti muuttaen pääsee muuttamaan myös tapojaan. Oman ajankäytön ja tapojen analysoinnin jälkeen on muutosprosessi aloitettava heti, vaikka pieninkin askelin.

Ajanhallinta on tavoitteellista aivan samoin kuin myyntityökin ja sitä voidaan käsitellä kuten myyntiprosessia: ensin valitaan tavoite, asetetaan aikaraja, jaetaan tehtävä osatavoitteisiin ja seurataan tavoitteiden saavuttamista sekä analysoidaan onnistumisen taso. Näin tavoitteisiin keskittymisestä tulee vähitellen oma tapa toimia niin myynnin kuin ajankin suhteen. Usein joudumme tavoitekeskeisestä toimintatavastamme vaivihkaa tehtäväkeskeiseen tapaan toimia. Silloin tehdään eteen tulevat tehtävät sitä mukaa kuin ne tuodaan tietoisuuteemme ja tavoitteellisuus hautautuu jonnekin ”tärkeiden” tehtävien lomaan. Silloin on syytä tunnistaa tilanne ja palata tekemään oikeita asioita oikein ja oikeaan aikaan sen sijaan että vain tekisi asioita oikein.

Mikä on tavoitteesi seuraavan vuoden sisällä?
Mikä on tavoitteesi tässä kuussa?
Mikä on tavoitteesi tällä viikolla?
Mikä on tavoitteesi tänään?
Mikä on tavoitteesi nyt?

Kirjaa vastauksesi ylös muistikirjaasi, että voit helposti palauttaa ne mieleesi tarvittaessa. Käytä vaikka aarrekarttaa tai mielikuvaharjoittelua, jotta saat itsesi muistamaan tavoitteesi. Kerro tavoitteistasi kollegoillesi tai ystävillesi, jotka voivat muistuttaa sinua niistä aina tarvittaessa.  Tee tavoitteistasi eläviä ja kuvittele itsesi saavuttamassa ne suunnitelmiesi mukaan. Tunne miltä niiden saavuttaminen tuntuu ja mitä teet saavutettujen tulosten avulla.

Nyt saat toteuttaa tämän hetken tavoitteesi heti!


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

harriet.realetta@gmail.com

torstai 15. syyskuuta 2016

Ajankäyttö - lepo

15.9.2016

Mindfulness- harjoitukset opettavat meitä elämään kuluvaa hetkeä mahdollisimman täydesti. Harjoitusten tuoman keskittymisen kautta olemme tehokkaampia ja teemme vähemmän virheitä. Saamme haluamamme asiat nopeammin päätökseen, kun meidän ei tarvitse käyttää aikaa virheidemme korjaamiseen. Mindfulness -harjoitukset auttavat meitä myös itsetuntemuksen kehittämisessä ja kehittyessämme alamme tiedostaa paremmin itsellemme tärkeät asiat. Voimme harjoittelun tuloksena miettiä tärkeysjärjestyksen elämäämme kuuluville tärkeille asioille ja tulemme myös tietoisemmaksi niistä asioista, joista olemme valmiita luopumaan joko osittain tai kokonaan.

Vuorokaudessa on 24 tuntia, josta työn, levon ja vapaa-ajan osuus vaihtelee jokaisella omien mieltymysten ja elämäntilanteen mukaan. Monella meistä lepoaika jää liian lyhyeksi, kun esimerkiksi teemme ylipitkiä työpäiviä, pienet lapset valvottavat ja olemme iltaisin kaikesta touhusta niin väsyneitä, että annamme television hypnotisoida itsemme tuntikausiksi valtaansa. Väsyneenä ihminen on liikenteessä yhtä vaarallinen kuin 0,5-1,0 promillen humalassa. Tämä on etenkin autolla liikkuvien myyjien hyvä muistaa. Sen lisäksi meidän kaikkien kannattaa miettiä miten se vaikuttaa aivoihimme myyntitilanteessa ja miten paljon väsymys haittaa tarkkaavaisuuttamme asiakastamme kuunnellessamme. Älyllinen suorituskykymme heikkenee ja mielialamme laskee unen puutteen seurauksena. Myös motivaatiomme, työmuistimme ja ongelmanratkaisukykymme heikkenevät väsyneenä.

Unen tarve ei ole vähentynyt vaikka ihmiset nukkuvatkin vähemmän kuin aiemmin. Kahdessakymmenessä vuodessa yöunemme on vähentynyt jopa 1,5 tuntia. Keskimäärin nukumme 7-9 tuntia ja suurin osa ihmisistä 6-10 tuntia. Ensimmäisenä ajankäytön harjoituksena kannattaakin tarkistaa miten paljon käyttää aikaa lepoon ja nukkumiseen. On tärkeää saada unta riittävästi pysyäkseen älyllisesti virkeänä, motivoituneena ja luovana asiakkaiden kanssa keskustellessamme.

Jos uni ei tule, saat vinkkejä sivulta:

Näin syksyllä valoisa aika lyhenee hiljalleen ja monilla meistä unen tarve lisääntyy ainakin näennäisesti vähitellen. Väsymys saattaa lisääntyä esimerkiksi talviaikaan siirtymisen ja valoisan ajan vähentymisen vuoksi. Anna itsellesi mahdollisuus levätä enemmän ja aikaista nukkumaanmenoasi vähä vähältä. Jätä some, työt ja televisio vähemmälle ilta-aikaan ja mene nukkumaan vaikka puoli tuntia aikaisemmin kuin yleensä. Huomaat pian lisääntyneet voimavarat päivisin niin töissä kuin vapaa-ajallakin.Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

harriet.realetta@gmail.com

keskiviikko 14. syyskuuta 2016

Motivaatio

14.9.2016

Motivaatio on tila, joka määrää ihmisen toimintavireyttä ja mielenkiinnon suuntaa. Motivaatio syntyy motiiveista eli erilaisista tarpeista, haluista, vieteistä tai palkkioista ja rangaistuksista. Motiivit voivat olla tiedostettuja tai tiedostamattomia. Sisäisen motivaation innoittama ihminen saa pitkäkestoisesti ja usein pysyvästikin iloa ja tyydytystä toiminnastaan ilman ulkoista palkkiota.  Ulkoiset motivaatiot ovat riippuvaisia ympäristöstä ja motivaation välittää ulkopuolinen taho, ei ihminen itse. Ulkoisen motivaation motivoima toiminta ei tuota iloa eikä perustu ihmisen omaan motivaatioon vaan toiminta pohjautuu esimerkiksi palkkioiden saavuttamiseen, kuten provision, bonuksen, tuloksen tai arvosanan saavuttamiseen. Tällaiset palkkiot ovat yleensä hyvin lyhytkestoisia.

Sisäiset palkkiot ovat usein tehokkaampia kuin ulkoiset ja tämä on onneksi huomattu myös työelämässä monissa työpaikoissa. Enää työpaikoilla ei pelotella, kiristetä tai uhkailla aivan niin paljoa kuin ehkä aiemmin, koska tällaiset motivointikeinot ovat lyhytaikaisia ja usein kertakäyttöisiä eivätkä tuo yritykselle pitkällä tähtäimellä hyvää tulosta. Sen sijaan edistyksellisimmät työnantajat pyrkivät palkitsemisen lisäksi löytämään työntekijöidensä sisäiset motivaatiot ja auttavat työntekijöitään tunnistamaan sekä kehittämään niitä. Työnantajien tarjoamat Mindfulness-koulutukset ovat yksi osoitus siitä.

Näin löydät sisäisen motivaation:

Oikealla motivaatiolla on olennainen vaikutus siihen, miten teemme työmme ja saamme myynnissä tulosta aikaiseksi. Kun myyjältä löytyy intohimoa työtään kohtaan, hän voi saavuttaa huipputuloksia. Työnantajamme motivoivat meitä usein erilaisilla kannustusmenetelmillä ja palkitsemisella. Motivaatio voidaan jakaa tilanne- ja yleismotivaatioon. Yleinen kiinnostuksemme työntekoon (vireys, suunta ja käyttäytymisen pysyvyys) on yleismotivaatiotamme ja asiakkaiden kanssa toimiessamme tilannemotivaatiota. Myyjän yleismotivaation ollessa riittävän hyvällä tasolla yksittäiset epäonnistumiset tai esteet eivät häiritse myyntityön tekemistä. Tilannemotivaatio on puolestaan lyhytkestoista ja riippuu tilanteesta sekä yleismotivaatiosta.

Harjoituksia: "Arvot ja tavoitteet"
http://www.mielenterveysseura.fi/fi/tukea-ja-apua/verkossa/aikuisille-selma-oma-apuohjelma/selma-istunto-7

Myyjät voidaan jakaa karkeasti ottaen kolmeen erilaiseen ryhmään motivaationsa perusteella. Ensimmäinen ryhmä tekee työtään vain rahan vuoksi ja elävät vain vapaa-aikaansa varten. Toinen ryhmä luo uraa, kehittää osaamistaan ja haluavat edetä työelämässä saadakseen ulkoista menestystä. Kolmannessa ryhmässä ovat kutsumuksensa vuoksi työtä tekevät, jotka voisivat periaatteessa tehdä työtään jopa ilman palkkaa. Tällä ryhmällä on todellinen motivaatio työnsä tekemiseen. Mihin ryhmään sinä kuulut? Kuulutko niihin kaikkiin, mutta yksi on vahvin? Oletko oikealla alalla?


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

harriet.realetta@gmail.com

tiistai 13. syyskuuta 2016

Asenteen korjaaminen läsnäolon voiman avulla

13.9.2016

Eckhart Tollen opettaa kirjassaan ”Harjoituksia läsnäolon voimasta” ihmisiä erottamaan elämäntilanteen ja elämän. Elämäntilanteemme muodostuu hänen mukaansa psykologisesta ajasta eli menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Hänen mukaansa olemme tyytymättömiä ja minun mielestäni meillä on vääränlainen asenne, koska vastustamme menneisyyden tapahtumia ja sen myötä nykyisyyttä. Vaihtoehtoisesti toivo vie meitä tulevaisuuteen, vaikka se toisaalta antaakin meille voimia jatkaa kohtaamistamme haasteista huolimatta. Hän ehdottaa, että keskittyisimme aikaan sidoksissa olevan elämäntilanteemme sijasta elämäämme, joka tapahtuu nyt. Juuri tällä hetkellä olemme usein ilman ongelmia, vaikka näkisimmekin elämäntilanteemme hyvin ongelmallisena niin menneisyydessä kuin tulevaisuudessakin. Keskittymällä kuluvaan hetkeen sellaisena kuin se meille ilmenee, luomme tilaa uusille asioille ja ratkaisuille. (Tolle 2011, s. 37-38)

Päästäksemme kosketuksiin nyt -hetken kanssa voimme katsella ympärillemme tulkitsematta, kuuntelemalla hiljaisuutta äänten takana, koskettaa jotain tai tarkkailla hengitystä. Havaitset, ettei sinulla ole mitään ongelmia nyt hetkessä, vaikka joku vaatisikin toimenpiteitäsi tai hyväksyntääsi. Mielemme rakastavat ongelmien luomista ja ongelmat luovat kärsimystä elämäämme. Voimme valita halutessamme ongelmattoman elämän ja keskittyä nykyhetkeen koko ajan. Tämän keskittymisen avulla voimme selvitä erilaisista tilanteista nykyhetkestä tietoisena, tehokkaasti ja ilman menneisyyden aiheuttamia kärsimystä lisääviä reaktioita. (Tolle 2011, s. 40-41)

Toimitko myyntityötä tehdessäsi iloiten, keveästi ja hyvillä mielin? Jos vastaat kyllä, niin olet onnistunut tekemään työsi nykyhetkeen keskittyen. Meillä on aina mahdollisuus vaikuttaa olosuhteisiimme esimerkiksi työpaikkaa vaihtamalla, mutta tärkeämpää on keskittyä siihen, miten teemme sen mitä olemme tekemässä juuri nyt tässä paikassa. Kokeile siis keskittyä enemmän itse tekemiseen kuin tuloksiin, vaikka myyntityö onkin hyvin tuloskeskeistä. Näin tulet luoneeksi läsnäolon iloa, tyyneyttä ja rauhaa. Epäonnistumiset tai onnistumiset eivät enää suista sinua raiteiltasi ja rauhallisesta olemisen tilasta. Olet täydellinen ja ehyt joka hetki. (Tolle 2011, s. 41-43)

Asenteesi paranee huomattavasti saman tien, kun muistat palata kuluvaan hetkeen.


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

harriet.realetta@gmail.com


Lähde: (Eckhart Tolle, Harjoituksia läsnäolon voimasta 2011, s. 37-43)


sunnuntai 11. syyskuuta 2016

Asenteet ja arvot

12.9.2016

Omia asenteitaan ja arvojaan voi kartoittaa ja pohtia eri tavoin. Emme voi muuttaa toisia ihmisiä tai tilanteita, mutta halutessamme voimme pyrkiä muuttamaan itseämme esimerkiksi asenteidemme ja arvotarkistustemme kautta sekä omaa suhtautumistamme erilaisiin haastaviinkin tilanteisiin. Kun tiedostamme minkälaisten arvojen mukaan toimimme, pystymme paremmin havaitsemaan kehityskohtamme ja muuttamaan asenteitamme haluamaamme suuntaan.

Asenteesi on ajatustesi, tunteesi ja toimintasi summa. Asenne saa myös aikaan tuloksesi. Oikealla asenteella tuottavuutesi ja tuloksesi siis paranevat. Asenne ratkaisee aina.

Testaa siis asenteesi:

Jos asenteessasi on parantamisen varaa, niin voit lukea seuraavan urheilijoille suunnattua sivun, joka sopii erinomaisesti myös myyntivalmennukseksi asenteiden osalta:

Itsetuntemus ja omien arvojen tiedostaminen on myyjälle erittäin tärkeä taito. Itsetuntemusta voi kehittää tulemalla tietoiseksi tunteistaan ja niiden vaikutuksista esimerkiksi mindfulness-harjoitusten avulla. On hyvä kehittää myös itsearviointi kykyä päästäkseen selville omista rajoistaan ja vahvuuksistaan. Itseluottamus tuo varmuutta omasta arvosta ja pätevyydestä.

Arvon ja normin käsitteet on selitetty niin, että lapsikin ne ymmärtää ;) osoitteessa:

katso myös erityisesti kolmas kappale sivulta:

Omia arvoja voi selkiyttää itselleen esimerkiksi pitämällä päiväkirjaa tai tekemällä lyhyen harjoituksen, jossa jokainen lause alkaa sanoilla:
Tärkeimpiä arvojani ovat… tai
Kannatan ajatusta tms. , jonka mukaan … tai
Minusta on tärkeää, että… tai
Minut on kasvatettu …

Anteeksiantaminen ja kiitollisuus ovat osoittautuneet omassa elämässäni voimakkaimmiksi työkaluiksi haasteellisista tilanteista selviämiseen ja omia asenteitani kehittäessäni. Ikävästikin toimineesta asiakkaasta, kollegasta tai esimiehestä löytyy hyviä puolia ja heidän avullaan olen oppinut monia asioita ammatistani ja itsestäni. Kiitollisuus noista mahdollisuuksista oppia on palauttanut minut takaisin tasapainoon haastavien tapahtumien jälkeen ja auttanut suhtautumaan kunnioittavasti haasteellisen tilanteen luoviin ihmisiin. Nyt tiedän jo paljon enemmän niitä asioita mitä en ainakaan halua elämääni ja miten tai millaisessa ympäristössä en halua enää toimia. Omat rajani ovat selkiytyneet ja vahvistuneet. Nyt voin keskittyä paremmin arvojeni mukaiseen toimintaan oikealla asenteella, jota tiedostan joutuvani ylläpitämään ja kehittämään koko ajan. Millaiseen tulokseen sinä olet tullut arvojasi ja asenteitasi pohtiessasi?


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

harriet.realetta@gmail.com