perjantai 29. toukokuuta 2015

Mentalisaatio, ensivaikutelma ja mielikuvien merkityksellisyys

29.5.2015

Olemme jo aiemmin todenneet, että myyjän on tärkeää miettiä miten on pukeutunut, käyttäytyy ja puhuu. Myyjän on myös alettava kuuntelemaan asiakastaan heti hänet tavatessaan. Kuuntelun voimme viimeistään tässä vaiheessa määritellä ja laajentaa koskemaan pelkkien sanojen sijasta, äänenpainojen, ilmeiden, eleiden ja koko kehonkielen ”kuuntelemista”, vaikka se itse asiasiassa tarkoittaa pitkälle myös katsomista. Kuuntelemme siis myös katsomalla asiakastamme ja lisäksi eläytymällä hänen tunteisiinsa. Tätä tunteisiin eläytymistä ja toisen asemaan asettumista kutsutaan myös mentalisaatioksi. Ihmisen mentalisaatiokyky alkaa muodostua jo varhaisen vuorovaikutuksen aikana aivan pienenä lapsena tai vauvana. Osalle ihmisistä muodostuu vahvempi mentalisaatiokyky kuin toisille. Uskon, että esimerkiksi huippumyyjillä, johtajilla ja poliitikoilla on usein vahva mentalisaatiokyky vaikka eivät tietoisesti ”mentalisteja” olisikaan.

Mentalisaation voi määritellä myös ”sellaisten psykologisten valmiuksien joukoksi, jotka auttavat ymmärtämään oman ja toisen käyttäytymisen taustalla olevia mielentiloja sekä näiden mielentilojen ja näkyvän käyttäytymisen välisiä yhteyksiä” (Jari Sinkkonen, 2013). Jari Sinkkosen mukaan mentalisaatio on myös
-ajattelua ja oman ajattelun pohdintaa
-kykyä pitää toisen mieli omassa mielessä
-halua nähdä ihmiskäyttäytymisen taakse
-halua etsiä vaihtoehtoisia selityksiä jollekin käyttäytymiselle
-painopiste siirtyy käyttäytymisestä kokemukseen
-ponnistellaan toisen ihmisen kokemusten, toiveiden, halujen ja ajatusten ymmärtämiseksi
-psyykkistä ”ongella olemista”

Mentalisoiminen on myös spontaania, intuitiivista ja suureksi osaksi tiedostamatonta (Sinkkonen) myös myyjillä. Uskon kuitenkin voivamme opetella mentalisoimista ja kehittyä siinä edelleen myös tietoisesti. Mentalisaatio on myös kykyä kuvitella, mitä toiset ajattelevat, tuntevat tai uskovat ja kykyä antaa arvoa tälle ponnistelulle (Sinkkonen). Mentalisaatiokykymme vaikeutuu mm. stressitilassa, väsyneenä ja masentuneena (Kalland), joten saamme jälleen kerran hyvän syyn jatkaa mielikuvaharjoittelua ja mindfulness-harjoituksia pitääksemme stressitasomme sopivana.
(Mirjam Kalland 15.3.2013 Mentalisaatio ja refleksiivisyys vuorovaikutuksessa, Responsiivisuus luovassa suhteessa- seminaari)
(Jari Sinkkonen 19.3.2013, Flamingo, Sijoitetun lapsen oikeuksista ja velvollisuuksista)

Myös asiakkaillamme on eritasoisesti mentalisaatiokykyjä ja he muodostavat usein tiedostamattaan käsityksensä myyjästä kohtaamisen ensimmäisten sekuntien ja minuuttien aikana. Myyjälle hyvän ensivaikutelman luominen on tärkeää. Myyjän tärkein kommunikaation muoto asiakkaan kanssa on kasvokkain käytävä keskustelu. Kasvokkain käydyllä keskustelulla on vahva ja pitkäkestoinen vaikutus siihen, miten asiakas kokee myyjän tai asiakaspalvelijan, yrityksen ja sen tuotteet. Jokainen asiakaskohtaaminen on yritykselle markkinointitilaisuus ja sen vuoksi myyjän on tärkeää antaa hyvä ensivaikutelma. Asiakas muistaa usein huonon ensivaikutelman lopun elämäänsä, joten myyjän on tärkeää pyrkiä olemaan mahdollisimman luonnollinen ja hyväkäytöksinen jokaista asiakasta kohtaan. (Alanko 2004)

Myyjän kannattaa olla aidosti kiinnostunut asiakkaan tarpeista ja pyrkiä tarjoamaan asiakkaalle todellista lisäarvoa tuotteensa avulla. Myyjän kannattaa olla myös nöyrä, vaikka hänen ei mielestäni tarvitsekaan nöyristellä. (Vahvaselkä 2004)

Kilpailu markkinoilla on entistä tiukempaa erityisesti tällaisina haastavina taloudellisina aikoina. Pelkästään tuotteen hinnalla tai ominaisuuksilla ei pysty erottumaan kilpailijoista. Kauppaa tehdäänkin monesti mielikuvien ja tarinoiden avulla, koska asiakas luo tuotteesta omat päätelmänsä myyjän puheiden perusteella. Myös myyjän luoma ensivaikutelma ja mentalisaatiokyky nousevat entistäkin tärkeämpään rooliin. Asiakkaat saattavat perustella ostavansa sinulta tuotteen ja sen ominaisuuksien vuoksi, mutta todellisuudessa heidän päätökseensä vaikuttaa tuotteen imago ja sen edustamat arvot sekä myyjän luoma mielikuva ja tarina. Jokainen myyjä vaikuttaa siihen, millainen mielikuva yrityksestä ja sen tuotteista syntyy asiakkaille ja markkinoilla yleensä. Jälleen kerran pääsen muistuttamaan yrityksiä huolehtimaan henkilöstönsä hyvinvoinnista valtavien mainoskampanjoiden sijaan tai niiden lisäksi. Hyvinvoiva ja motivoitunut myyntiorganisaatio huolehtii asiakkaista hyvin ja ystävällisesti. Asiakkaat puolestaan muistavat tämän paljon paremmin kuin mainoskampanjat.

(Alanko, Esko 2004. Bisnes, menestys & maalaisjärki. WSOY, Helsinki.)
(Vahvaselkä, Irma 2004. Asiantuntijan myyntitaito: onnistuneen markkinoinnin ja myyntityön perusteita. Finn Lectura, Helsinki)


Mielikuvaharjoite asiakkaan ongelmien todelliseen ratkaisuun:

Muuan mies sai maanpäällisen elämänsä aikana tilaisuuden käydä tutustumassa sekä taivaaseen että helvettiin. Aluksi matka suuntautui helvettiin. Siellä hän näki suuren joukon ihmisiä, jotka istuivat pitkän pöydän ääressä. Pöytä oli katettu toinen toistaan ylenpalttisimmin herkuin. Siitä huolimatta istujat olivat nälkiintyneitä ja kyynelet kimalsivat heidän silmissään. Vieras havaitsi pian syyn, heidän ruokailuvälineensä olivat pidemmät kuin heidän käsivartensa, jonka vuoksi syöminen niillä ei onnistunut. Tämän jälkeen mies saapui taivaaseen. Siellä häntä odotti sama näky; valtaisa pöytä katettuna täyteen mitä moninaisimpia ruokalajeja. Täälläkin näytti asukeilla olevan samanlainen välineistö, joten heidänkään ei ollut mahdollista aterioida itse. Kuitenkin he olivat iloisia ja kylläisiä. Miten ihmeessä? He ojensivat ruokaa toinen toisilleen.
[Lähde: Piero Ferrucci: 1 Tule ihmiseksi joka olet]


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta


harriet.realetta@gmail.com

torstai 28. toukokuuta 2015

Viestintä

28.5.2015

Sanallinen ja sanaton viestintä käsittää hyvin paljon erilaisia huomioon otettavia asioita. Lueskelin juuri Judi Jamesin Body Talk –Kehon kieli työelämässä- nimistä kirjaa ja voin suositella sitä kaikille myyntityötä tekeville lämpimästi. Aiemmin olen maininnut myös Chade-Meng Tanin kirjan Mietiskellen menestykseen, jossa käsitellään mm. tietoista kuuntelua. http://www.adlibris.com/fi/product.aspx?isbn=9522601322
Tietoisen kuuntelun aikana osoitetaan koko olemuksella asiakkaalle, että hän on tärkeä ja häntä todella kuunnellaan. 

Myyjä vakuuttaa asiakkaansa oikeilla argumenteilla kertomalla tuotteensa hyödyistä ja eduista sanallisesti. Ymmärtäminen ja ymmärretyksi tuleminen ovat kuitenkin joskus haastavampia asioita kuin tulemme ajatelleeksi. Saatamme olettaa asiakkaallamme olevan samat tiedot ja mielipiteet kuin itsellämme ja asiakkaamme saattaa olettaa samoin meistä. Usein kuvittelemme puhuvamme selkeästi ja luulemme myös ymmärtävämme asiakastamme täydellisesti, mutta niin ei aina ole kaikista taidoistamme ja harjoituksestamme huolimatta. Kun huomaat ettei asiakas ymmärrä sinua oikein, voit muuttaa myyntipuhettasi vastaamaan asiakkaan ymmärryksen tasoa. Ihmisten välisiin kommunikaatio-ongelmiin vaikuttavat yleensä ihmisten välinen vuorovaikutus, ihmiset itse tai kulttuurien väliset eroavaisuudet. Myyntitilanteessa on tärkeää päästä yhteisymmärrykseen asiakkaan kanssa ja tulkita oikein mielipiteet ja näkemykset. Myyjä voi saada selville asiakkaan tavoitteet, motiivit ja päämäärät ja näiden näkökulmien myötä saada yhteisymmärryksen syntymään. Kun myyjä näkee myyntitilanteen asiakkaansa näkökulmasta, hän pystyy paremmin perustelemaan tuotteidensa hyödyt asiakkaalleen sekä ymmärtämään hinnan kertomisen vaikutukset. Selkeällä kielellä ammattislangia välttäen asia saadaan paremmin ymmärretyksi. Avoimessa ja myönteisessä ilmapiirissä on helpompaa lisätä luottamusta ja ymmärrystä toisen tarpeita ja päämääriä kohtaan.

Sanattomia viestintäkeinoja ovat ilmeet, eleet, asennot ja äänensävy. Ellemme ole tietoisia omasta sanattomasta viestinnästämme, voimme huomaamattamme paljastaa tunteitamme asiakkaallemme. Myyjän on hyvä osata lukea asiakkaansa sanatonta viestintää tietoisesti ja samalla osata hallita omat tunteensa. Sanattomista viesteistä esimerkiksi positiivisuus tarttuu helposti myös asiakkaaseen myyjän hyväntuulisuudesta ja hymyilevyydestä. Näin kaupanteko helpottuu ja kaupan päättäminenkin voi nopeutua. Kohtelias ja ystävällinen käyttäytyminen on tärkeää. Joidenkin tutkimusten mukaan sanat vaikuttavat kuulijaan vain 7%, äänensävy 38% ja sanaton viestintä 55%. Opettelemalla tietoista kuuntelemista ja kehon kieltä voit antaa itsestäsi oikeanlaisen vaikutelman esimerkiksi energisenä, innokkaana ja intohimoisena persoonana. Tuotetietous ja oikeat argumentit ovat tärkeitä, mutta sanaton viestintä ja sen osaaminen on vielä tärkeämpää.

Kun sinulla on tunti aikaa, voit käydä tutustumassa Chade-Meng Tanin ajatuksiin tietoisuustaidoista ja harjoittaa samalla englanninkielen taitoasi:

Antti-Juhani Wihurin kirja ”Mindfulness työssä” on erinomainen mindfulnesstietopaketti jokaiselle myyntityötäkin tekevälle. Tilauksia voi tehdä mm. osoitteessa: http://www.talentumshop.fi .

Esimiesblogissa julkaistu tänään ensimmäisen kerran yhdistetty mindfulness- ja mielikuvaharjoitus SPIN-tekniikasta. Kannattaa käydä tutustumassa harjoitukseen. Osoite: http://trainettatwo.blogspot.fi .


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta


harriet.realetta@gmail.com

keskiviikko 27. toukokuuta 2015

Myyjän ulkoinen olemus

27.5.2015

Myyjän ulkoisella olemuksella on merkitystä sille, millaisen kuvan asiakas saa myyjästä. Ulkoinen olemus on ensimmäinen asia, jonka toinen ihminen huomaa meistä ja näin ollen se vaikuttaa vahvasti ensivaikutelman muodostumiseen sanattoman ja sanallisen viestintämme lisäksi. Ulkoinen olemuksemme näkyy ulospäin pukeutumisessamme ja ulkonäössämme.  Huippumyyjä pukeutuu asiakkaansa mukaan esimerkiksi vaihtamalla jakun tai puvun takin villatakkiin mennessään autokorjaamoon myymään ja jakun tai puvun takin suuryrityksen pääkonttorille mennessään.

Huoliteltu ja hillitty ulkonäkö esimerkiksi hiusten leikkuun, kampauksen ja meikin suhteen on eduksi myyjälle. Asiakaspalvelutehtävissä mietitään lisäksi esimerkiksi lävistysten ja tatuointien määrää ja näkymistä. Monien mielestä liiallinen pukeutuminen, hajuvesien käyttö ja ehostus esimerkiksi missityyppisesti myymälämyynnissä saattaa lisätä epäluottamusta myyjää kohtaan. Myyjän tulee sulautua asiakkaansa ympäristöön mahdollisimman hyvin. Hillitty hiusten leikkaus, kampaus ja meikki ovat usein suosituimpia myyjien keskuudessa. Klassinen tyyli on usein neutraalein ja toimivin vaihtoehto useisiin tilanteisiin.

Fyysinen olemus ja terveys vaikuttavat positiivisesti asiakkaan myyjästä saamaan kuvaan. Sairaana ei yleensä siis kannata mennä töihin ja asiakkaita kohtaamaan. Säännöllinen liikunta ja hyvä kunto lisäävät vastustuskykyä ja auttavat palautumaan stressistä. Krapula näkyy useimmista ihmisistä negatiivisia mielikuvia asiakkaille luoden eikä myyjät muutenkaan enää mykyään istu työmatkoillaan baareissa oluella tms., vaan kuntosaleilla ja uima-altailla kunnostaan huolehtimassa. Huippumyyjä muistaa mennä myös ajoissa nukkumaan, ettei väsymys näy silmäpusseina.

Huippumyyjä katsoo aina asiakastaan silmiin, hymyilee ja keskittyy asiakkaansa puheeseen. Eleillä ja ilmeillä osoitetaan kiinnostusta asiakasta kohtaan. Hyvä käytös kuuluu luonnollisesti huippumyyjän työkaluihin. Puhetapa vaikuttaa samalla tavoin ensivaikutelman syntymiseen kuin muutkin mainitut asiat. Myyjät vaikuttavat vahvasti siihen, millainen mielikuva yrityksestä ja tuotteesta syntyy. Mielikuvilla puolestaan myydään tuotteita kilpailijoita paremmin. Tästäkin syystä monet valveutuneet työnantajat tarjoavat työntekijöilleen henkilöstön hyvinvointia lisääviä tapahtumia ja motivoivat heitä erilaisin valmennuksin. Työyhteisön ilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi heijastuvat asiakkaille myyjien kautta, vaikka sitä ei aina niin selkeästi osata katsoakaan. Asiakkaan mieleen jää monta kertaa paremmin miellyttävä ja ammattitaitoinen myyjä kuin mainoskampanja radiossa tai tv:ssä.

Tyyneyteen ja sen myötä vakuuttavuuteen vaikuttavat mindfulness-harjoitukset kannattaa pitää päivittäisessä ohjelmassa, jos haluaa parantaa oman ulkoisen olemuksensa luomaa kuvaa asiakkailleen.Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta


harriet.realetta@gmail.com

tiistai 26. toukokuuta 2015

Mielikuva- ja mindfulness-harjoitusten toisto

26.5.2015

On tärkeää muistaa kerrata mielikuvaharjoitteita ja käyttää mindfulness-meditaatioita säännöllisesti, jotta saat niistä parhaan mahdollisen avun. Kesälomalla olessasi voit tehdä tänään pidemmän 20 minuutin harjoituksen ja töissä olevat lyhyen 5 minuutin harjoituksen esimerkiksi sivulta:  http://mindfulness-sivut.fi/tuotteet/mindfulness-harjoituksia/

Työkaveriporukan kerättyänne voitte vuorotellen lukea toisillenne myös hieman erilaisia mindfulness- harjoituksia sivulta: http://www.sosiaalisairaala.fi/koulutusmateriaalia/Mindfulness_harjoituksia_2006.pdf
Ryhmässä onnistuminen on helpompaa ja kokemuksia on mukava jakaa muiden samanhenkisten kanssa.

Menestymisesi ja edistymisesi harjoituksissa voit käydä testaamassa osoitteessa:

Päiväkirjaa kokemuksistasi voit pitää sähköisesti esimerkiksi osoitteessa:

Hyvää kesäloma-aikaa ja työn iloa!Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta


harriet.realetta@gmail.com

maanantai 25. toukokuuta 2015

Tuotetietous

25.5.2015

Normaalisti työnantaja tarjoaa vähintäänkin vapaamuotoisen tuotekoulutuksen perehdytyksen yhteydessä ja lisäksi aina tarvittaessa lisäkoulutusta uusien tuotteiden tullessa tuotevalikoimaan. Sen lisäksi myyjä voi itse huolehtia itse omasta tuoteosaamisestaan hankkimalla tietoa yrityksen omista tuote-esitteistä, ohjekirjoista ja koulutusmateriaaleista, ammattijulkaisuista ja komponenttien toimittajien esitteistä. Hän voi myös haastatella mahdollisuuksien mukaan tavarantoimittajien edustajia lisätietoja saadakseen ja myyntitarinoitaan kehittääkseen. Näiden keinojen avulla myyntityön tekijä oppii hallitsemaan tuotteensa ominaisuudet ja tuntee ne riittävän hyvin pystyäkseen myymään ne asiakkailleen heille koituvien hyötyjen avulla.

Monissa yrityksissä käytetään referenssejä, joiden avulla kerrotaan tuotteiden käyttäjistä ja heidän kokemuksistaan saatetaan kertoa myös myyntitilanteissa. Myyntijohdon on huolehdittava, että myyjällä on tiedossa myös omien tuotteiden viimeisin kehitys ja sen tuomat lisähyödyt. Myyjän tulee olla selvillä myös myymiensä tuotteiden tulevaisuudesta sekä tarjolla olevista palveluista tuotteisiin liittyen. On hyvä tietää ne hyödylliset ominaisuudet tuotteesta, jotka erottavat oman tuotteen kilpailijoiden vastaavista tuotteista. Lisäksi myyjän tulee tietää perusasiat omasta työnantajayrityksestään, sen pääomarakenteesta, historiasta, taloudellisesta tilanteesta, asemasta markkinoilla, ylimmästä johdosta, rinnakkaistoimituksista ja ulkomaisista suhteista tai yhtiön osista. Oma myyntiosasto ja myyntipiiri on tunnettava myös hyvin ja heidän kanssaan kannattaa kommunikoida usein varsinaisen tuotetietouden ja tarinoiden osaamisen varmistamiseksi. Myyjän on hyvä tuntea myös kilpailijat ja ne jo aiemminkin mainitut oman tuotteet tuoteominaisuudet, jotka hyödyttävät eri asiakasryhmiä eri tavoin.

Tuoteosaamiseen kuuluu siis paljon muutakin kuin vain tuotteen perusominaisuudet. Tuotteen kierto on osattava valmistuksesta asti. Esimerkiksi ilmoitusmyynnissä kerrotaan asiakkaan toimittamien tietojen menevän toimitusmyyntiin osaavien markkinointiasiantuntijoiden viimeisteltäväksi ja asiakkaan saavan tulevasta ilmoituksestaan vedoksen, jota voi sitten tarvittaessa vielä korjailla. Seuraavaksi kerrotaan ilmoituksen menevän julkaisun toimittajille painopaikalle laitettavaksi. Ja lopulta julkaisun muun materiaalin kanssa painoon ja siitä edelleen asiakkaille. Julkaisusta kerrotaan lisäksi historiaa ja tuotetietoja sekä tulevaisuuden kuvia, jotta asiakas ymmärtää millaiseen jatkumoon hänen ilmoituksensa tulee sekä mitä hyviä seurauksia siitä asiakkaalle on. Mikäli yrityksessä on otettu ympäristöasiat huomioon jollain tavalla toiminnassa, siitä mainitaan tuote-esittelyn aikana. Tuoteturvallisuus ja –vastuu ovat myös olennaisia tekijöitä onnistuneen myynnin takaamiseksi aivan samoin kuin tuotekehitys, laatu ja ympäristökin.

Lyhyesti sanottuna tuotetietous on laaja-alaista osaamista tuotteesta, yrityksestä, ympäristöstä, kilpailijoista ja alasta yleensä. Osaamistaan voi kehittää ja ajantasaistaa koko ajan. Tuotetietoiseen myyjään luotetaan paremmin kuin kollegaan, joka ei ole halunnut päivittää tuotetietouttaan riittävästi. Voit siis rakentaa luottamusta osaamalla tuotetietosi hyvin. Helpoimmin se tapahtuu opettelemalla omasta tuotteesta, yrityksestä tai alasta jotain uutta joka päivä. Mitä uutta sinä olet oppinut tänään tuotetietouden näkökulmasta katsottuna?

Päivän harjoituksena voit tehdä Hengityksen seuranta-harjoituksen Oivasta: http://oivamieli.fi/hengityksen_seuranta.php .


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta


harriet.realetta@gmail.com

torstai 21. toukokuuta 2015

Ajankäytön mielikuvaharjoite

22.5.2015

Tehokkaan ajankäytön esteistä ja edistäjistä on tehty hyvä esitys osoitteessa: 
http://slideplayer.fi/slide/1995318/

Tehokkaan ajankäytön esteistä ja edistäjistä saa myös hyvän mielikuvaharjoitteen:

Varaa itsellesi rauhallinen aika ja paikka, jossa voit rentoutua joko istuen tai maaten. Avaa kätesi ja jalkasi, mikäli ne ovat ristissä. Näin voit antaa mielesi ja lihastesi rentoutua parhaalla mahdollisella tavalla. Hengitä muutaman kerran syvään ja huokaise kunnolla. Anna sitten hengityksesi syventyä luonnollisesti normaalista valveillaoloajan hengitysrytmistäsi. Hengityksesi on luonnollista,  säännöllistä, tasaista ja rauhallista.
Anna sitten silmiesi sulkeutua kevyesti, mikäli ne ovat vielä auki. Anna niiden olla rauhallisesti kiinni, rauhallisesti suljettuina. Ajattele mielessäsikin vain rentoutumista, lepoa ja rauhaa. Ympäristöstäsi kuuluvat sivuäänet eivät kiinnosta, eivätkä häiritse sinua. Annat ympäristön äänien vain olla taustalla pehmeinä ja rentoudut ääntäni kuunnellen. Sinua kiinnostaa ainoastaan ääneni, rentoutuminen, lepo ja rauha. Olet keskittynyt vain tähän hetkeen ja tapahtumaan. Hengityksesi on luonnollista, tasaista, rauhallista ja säännöllistä. Jokaisella rauhallisella ja levollisella sisään- ja uloshengityksellä tunnet vajoavasi yhä syvemmälle tuohon miellyttävään ja rauhalliseen rentouden tilaan. Olosi on raukea samalla tavoin kuin auringon lempeässä paisteessa maatessasi, auringon lämmittäen juuri sopivasti.
Seuraavaksi lasken numerot yhdestä kymmeneen. Jokaisella numerolla vajoat asteittain syvemmälle tähän miellyttävään ja turvalliseen rentouden tilaan pysyen kuitenkin vaivattomasti hereillä. Jokainen numero merkitsee sinulle yhä syvempää, miellyttävää, hermoja vahvistavaa lepoa.
Yksi
Jokaisella rauhallisella hengityksellä vajoat yhä syvemmälle hermoja vahvistavaan lepoon.  Tuntuu hyvältä saada vaipua oikein kunnolla syvään lepoon ja rauhaan. Ajatustoimintasikin on alkanut hiljentyä ja hidastua. Aivosi tyhjentyvät ajatuksista ja mielikuvista. Nekin rentoutuvat.
Kaksi
Olosi tuntuu miellyttävän raukealta, rentoutuneelta, hyvin raskaan ja painavan tuntuiselta. Ympäristöösi nähden hieman välinpitämättömän yksitoikkoiselta.
Kolme
Jäseniisi ja koko kehoosi on saattanut levitä hieman herpautunut, lämmin lievän turtumuksen ja puutumuksen tunne. Tuo tunne on hyvin miellyttävä.
Neljä
Kätesi ja jalkasi alkavat tuntua lyijyn raskailta. Hyvin, hyvin raskailta. Koko kehosi alkaa painaa kuin lyijy tuota alustaa vasten.
Viisi
Kehollesi on alkanut levitä hyvin miellyttävä, lämmin, rentoutunut, oikein hyvä olo. Verenkierto vilkastuu ja paranee. Tunnet kehollasi miellyttävää , kasvavaa lämmön tunnetta.
Kuusi
Olet oikein syvässä, täysin turvallisessa rentoutumisen tilassa, jossa voit antaa hetken mielesi ja lihastesi levätä. Koko kehosi rentoutuu aivan päälaelta varpaan kärkiin saakka. Jokainen lihas, elin ja hermo rentoutuu. Kaikkein pienimmätkin lihasryhmät kehollasi rentoutuvat. Koko sinun psykofyysinen kokonaisuutesi rentoutuu.
Seitsemän
Olet oikein syvälle, hyvin, hyvin syvälle vaipuneena. Sinun on oikein hyvä olla. Jäsenesikin saattavat tuntua hieman herpautuneilta, turtuneilta ja puutuneilta ja aivan kun ne hetkeksi häviäisivät pois tietoisuudestasi.  Ikään kuin et tiedostaisi jäseniesi olemassaoloa. Et ajattele mielessä menneisyyttä, etkä tulevaisuutta. Et ole kiinnostunut ajasta etkä paikasta.
Kahdeksan
Hengityksesi sujuu rauhallisesti, tasaisesti ja säännöllisesti. Sinulle on tällä hetkellä aivan samantekevää, mitä ympärilläsi tapahtuu. On vain tämä hetki. Saada täysin levätä ja rentoutua, päästää itsensä vajoamaan vielä hieman syvempään. Tuohon suloiseen raukeuden tunteeseen.
Yhdeksän
Olet täysin välinpitämätön ympäristöstä tulevista sivuäänistä. Sinä et anna minkään häiritä rentoutumistasi, lepoasi , rauhaasi. Olet antanut kaikkien mahdollisten huolten, harmien, ahdistusten ja jännitysten purkautua ja tulla pois. Annat niiden tulla aivan täysin pois. Annat mielesi ja lihastesi levätä. Kaikki huolesikin ovat hävinneet ja sinun on oikein hyvä olla.
Kymmenen
Kuuntelet minun ääntäni. Ja ääntäni kuunnellessasi tulet vaipuneeksi ja ajelehtineeksi  aivan kuin huomaamattasi,  tahtomattasi yhä syvemmälle tähän miellyttävään lepotilaan, jossa sinun on oikein hyvä olla. Olet oikein syvälle, hyvin, hyvin syvälle vaipuneena. Olet oikein syvässä ja miellyttävässä, rentouttavassa ja hermoja vahvistavassa levossa ja rentoutumisen tilassa. Olosi tuntuu suloisen raukealta, painavalta ja hyvin, hyvin rentoutuneelta. Ympäristöösi nähden välinpitämättömän yksitoikkoiselta. Missään vaiheessa et nukahda sanan varsinaisessa merkityksessä, eikä rentoutumistilasi muutu missään vaiheessa luonnolliseksi uneksi. Kuulet siis koko ajan ääneni, kun puhun sinulle. Keskityt ainoastaan siihen ,mitä nyt tulen sinulle sanomaan.
Kaikki tämän harjoitteen aikana antamani suggestiot, jotka koskevat sinun kaikkinaista työkykyäsi, ajankäyttöäsi ja hyvinvointiasi, syöpyvät mieleesi, syvälle sinun alitajuntaasi, koituen sinun omaksi hyväksesi ja parhaaksesi. Lisäksi ne kasvavat ja vahvistuvat sinun mielessäsi ja alitajunnassasi jatkuvasti, vaikuttaen sinun hyväksesi ja parhaaksesi jokapäiväisessä elämässäsi. Edistyt ja etenet pelkästään hyvään ja myönteiseen suuntaan. Nyt keskityt siihen mitä tulen sinulle sanomaan. Ainoa, mistä olet tällä hetkellä kiinnostunut, on minun ääneni rentoutuminen , lepo ja rauha. Olet täysin välinpitämätön kaikesta muusta.
Olet motivoitunut kehittämään ajankäyttöäsi ja tekemään työsi mahdollisimman hyvin. Osaat jakaa vuorokauden tunnit työlle, levolle ja vapaa-ajan harrastuksillesi juuri sopivassa ja voimaannuttavassa suhteessa. Sinulla on energiaa, taitoja ja kykyjä tehdä tavoitteistasi totta. Osaat valjastaa kaikki voimavarasi tavoitteidesi toteuttamiseen ja sinulla aina riittävästi aikaa tehdä oikeita asioita tavoitteidesi kannalta. Sinun ei myöskään tarvitse työskennellä kovemmin ja pidempään tavoitteidesi eteen, vaan osaat toimia nokkelammin, keskittyneemmin ja tavoitteidesi suhteen oikeisiin asioihin tarttuen. Saat tehtyä kaikki työsi helpommin ja nopeammin.
Osaat määritellä ja tarkistaa tavoitteesi aina tarvittaessa. Kun asetat itsellesi tavoitteita, ne ovat tarkasti määriteltyjä, mitattavissa olevia, saavutettavia, realistisia ja aikaan sidottuja.
Tiedät myös luonnollisesti, mikä on tehtäviesi tärkeysjärjestys. Teet kiireelliset ja tärkeät asiat ensimmäisenä, tärkeät ja kiireettömät asiat toisena sekä kiireelliset ei tärkeät asiat kolmantena. Viimeiseksi jätät kiireettömät ja ei tärkeät asiat, joiden tekemisen tiedät yleensä voivasi unohtaa kokonaan. Osaat myös helposti lajitella ne asiat jotka sinun tulee tehdä itse, delegoida toisille, siirtää myöhäisempään ajankohtaan tai poistaa listaltasi kokonaan. Valitsemistasi tehtävistä teet kiireellisimmät ja tärkeimmät tehtävät ensin. Teet tehtäväsi aina niin aikaisin kuin voit ja muistat asettaa määräajan niille asioille, joita on siirrettävä. Osaat organisoida hyvin. Paperisi ovat hienosti arkistoituina ja työpöytäsi on siisti. Käytät vuosisuunnitelmaa, kuukausisuunnitelmaa, viikkosuunnitelmaa ja päiväsuunnitelmaa luontevasti apunasi tavoitteitasi kohti kulkiessasi. Tiedät olevasi jo matkalla ja oppineesi paljon tavoitteisiisi liittyvistä asioista. Tiedät ettei sinun tarvitse aloittaa alimmalta portaalta, vaan olet ottanut jo useita askelmia kohti tavoitettasi. Osaat käyttää kalenteriasi oikein työsi organisoinnin apuna tavoitteiden eri vaiheiden suorittamisessa. Olet aina oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Jopa satunnainen myöhästymisesi tai estymisesi on sinulle hyväksi tavoitteesi saavuttamisen kannalta.
Rentoudu edelleen. Hengityksesi toimii tasaisesti ja rauhallisesti. Olet hyvin, hyvin syvälle vaipuneena. Tunnet olosi miellyttävän rennoksi ja raukeaksi. Jäsenesi tuntuvat lyijyn raskailta, hyvin, hyvin raskailta ja rentoutuneilta. Tunnet miten rentoutuessasi uudistat ja lataat itseäsi. Keräät itsellesi uutta voimaa, uutta energiaa, uusia henkisiä voimavaroja. Kuuntelet edelleen minun ääntäni ja annat mielesi ja lihastesi levätä. Haluat rentoutua vielä pienen hetken. Sinun on oikein hyvä olla.
Sinulla on hyvä ja levollinen olo. Osaat kieltäytyä ystävällisesti niistä tehtävistä, jotka eivät edistä tavoitteesi saavuttamista tai jotka kuluttavat aikaasi turhaan. Tiedät, ettet voi tehdä kaikkea etkä lupaudu sellaisiin tehtäviin, jotka vievät sinulta aikaa. Sitoudut tekemään sitä, mikä on sopusoinnussa tavoitteidesi kanssa.
Osaat hyödyntää odotteluaikasi, joka on sinulle nykyään lisäaikaa tehdä pieniä tehtäviä odotellessasi. Voit esimerkiksi tyhjentää sähköpostistasi odotellessasi mainokset ja lukea ilmoitusluontoiset asiat nopeasti.
Varaat itsellesi aikaa keskittymistä vaativille tehtäville joka päivä. Varaat myös aikaa puheluille ja keskusteluille kollegojen kanssa. Unohdat laiskottelun ja viivyttelyn, koska olet huomannut flow-tilassa tehtävien tekemisen olevan palkitsevampaa ja innostavampaa. Ajan kulukin hidastuu aina tarvittaessa ja saat enemmän aikaan entistä lyhyemmässä ajassa. Keskityt yhteen asiaan kerrallaan ja muistat tehdä mindfulness –harjoitukset, jotka auttavat sinua keskittymisessä. Huolehdit riittävästä levosta ja liikut säännöllisesti. Olet virkeä, positiivinen ja rauhallinen työtä ja tehtäviä tehdessäsi. Tiedät mihin aikaan vuorokaudesta olet parhaimmillasi ja osaat käyttää sen ajan parhaalla mahdollisella tavalla hyödyksesi tekemällä vaativimmat tehtäväsi parhaimpaan ja tehokkaimpaan aikaasi. Osaat iloita ja juhlistaa tavoitteidesi ja välitavoitteidesi saavuttamista. Työ ja huvi ovat tasapainossa elämässäsi. Muistat palkita itsesi aina tavoitteen saavutettuasi.
Sinulla on sellainen tunne, että kaikki tuntuu onnistuvan sinulta. Tämä positiivinen tunne ja lataus vain kasvaa ja vahvistuu sinussa, mitä lähemmäksi päivän tehtävien ja asiakastapaamisten ajankohta tulee. On yhdentekevää, millaisiin myyntitilanteisiin,  tapahtumiin ja olosuhteisiin joudutkin, suljet pois mielestäsi kaikki negatiiviset ja keskittymistäsi häiritsevät tekijät. Olet niin keskittynyt tavoitteisiisi, työhösi,  asiakkaaseesi ja myyntiin, että kaikki häiritsevät tekijät jäävät tietoisuutesi ulkopuolelle. Päästät tietoisuuteesi vain kaikki positiiviset, tavoitteidesi saavuttamista, asiakastasi ja myyntiäsi edistävät ja vahvistavat tekijät. Alitajuntasikin työskentelee ja toimii kaikilta osiltaan sinun hyväksesi ja parhaaksesi näissä tilanteissa.

 Joka kerta, kun kuuntelet tätä harjoitusta, kykenet rentoutumaan kerta kerralta yhä paremmin ja täydellisemmin sekä vajoamaan hyvin syvään rentoutumisen tilaan. Samalla opit yhä syvemmin toteuttamaan elämässäsi tavoitteitasi ajanhallinnan eri keinoja hyväksi käyttäen. Myös silloin, kun olosuhteet eivät ehkä aina ole parhaat mahdolliset, kykenet täysin keskittymään tähän harjoitukseen ja harjoituksen jälkeen tavoitteisiin vieviin tehtäviisi.
Sinulla on miellyttävä ja hyvä tunne, että olet voinut levätä ja  rentoutua oikein kunnolla ja perusteellisesti. Alat tuntea miellyttävää, kasvavaa halua havahtua tästä miellyttävästä ja suloisesta raukeuden, painavuuden ja rentoutumisen tilasta.
Alan jälleen laskea. Alan luetella numeroita kymmenestä alaspäin. Jokainen numero merkitsee sinulle kasvavaa virkeyttä, pirteyttä ja keveyttä. Mitä lähemmäksi yhtä tulen, sitä virkeämmäksi ja pirteämmäksi tunnet itsesi. Aivan kuin olisit lähtenyt kohoamaan jostain syvältä, takaisin kohti pintaa. Nyt alan laskea.
Kymmenen
Miellyttävä kasvava keveys ja virkeys alkaa sinun jaloistasi. Jalkasi käyvät yhä kevyemmiksi, jalkasi tulevat vähitellen oikein kevyiksi.
Yhdeksän
Keveys ja virkeys ovat vähitellen leviämässä yhä ylemmäs kehossasi. Kätesikin tuntuvat keveiltä. Alat vähitellen tiedostaa jäseniesi olemassaolon.  Kätesi ja jalkasi tulevat höyhenen kevyiksi.
Kahdeksan
Kaikki raukeus, väsymys, painavuus, kaikki  välinpitämättömyys ja yksitoikkoisuus häviää täysin pois. Kaikki herpautuneisuus, turtumus ja puutuneisuus jäsenistäsi ja koko keholtasi häviää täysin pois.
Seitsemän
Sinussa on voinut tapahtua luovaa uudistumista, henkistä latautumista. Olet kerännyt itsellesi uutta voimaa, uutta energiaa, uusia henkisiä voimavaroja, rohkeutta, varmuutta ja itseluottamusta.
Kuusi
Kiinnostut jälleen täysin normaalilla tavalla ympäristöstäsi. Ajasta ja paikasta. Kaikesta siitä, mitä ympärilläsi tapahtuu. Ympäristö palautuu aivan täysin normaalilla tavalla tietoisuuteesi.
Viisi
Tunnet virkistyväsi ja piristyväsi aivan täysin. Saat kaikki jäsenet ja lihakset aivan täysin tietoisuuteesi ja hallintaasi. Pääsikin alkaa tuntua kevyemmältä. Olkapääsi kevenevät. Koko kehosi kevenee.
Neljä
Aivan kuin olisit saanut nukkua pienen hetken. Aivan kuin aivosikin olisi pesty kirkkaiksi ja puhtaiksi. Aivan kuin olisit uudesti syntynyt. Olet kerännyt uusia voimia.
Kolme
Silmäluomesikin tulevat oikein kevyiksi, hyvin, hyvin kevyiksi. Pää, silmäluomet, jalat ja kädet ovat oikein kevyet. Koko kehosi kevenee. Kaikki lihakset ja jäsenet ovat omassa tietoisuudessasi ja hallinnassasi. Kaikki aistisikin toimivat erinomaisesti. Tunnet itsesi oikein levänneeksi ja rentoutuneeksi. Olet hyvin virkeä ja pirteä. Aivan täysin levännyt rentoutunut. Olet tullut pois sieltä syvältä, takaisin pintaan. Tiedostat jälleen aivan normaalilla tavalla ympäristösi, ajan ja paikan, kaiken sen mitä ympärilläsi tapahtuu.
Yksi
Olet aivan täysin hereillä ja valveilla. Olet oikein virkeä ja pirteä, aivan täysin levännyt ja rentoutunut. Olet kerännyt itsellesi uusia voimia. Olet aivan täysin hereillä, aivan täysin hereillä ja valveilla. Tunnet vointisi kaikin tavoin oikein hyväksi. Koko sinun psykofyysinen kokonaisuutesi voi erinomaisesti. Olet aivan täysin hereillä, täysin valveilla. Aivan täysin hereillä ja valveilla. Tunnet vointisi kaikin tavoin oikein hyväksi, erinomaiseksi. Olet aivan täysin hereillä ja valveilla.


Odottelu ei olekaan huono asia, jos osaa käyttää nuo odotteluun yleensä käytettävät hetket hyödykseen ikään kuin lisäaikana!

Kummatko tehdään ensin, kiireelliset vai tärkeät asiat?

Tavoitteiden asetannasta ja ajanhallinnan viikkosuunnitelmasta:


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta


harriet.realetta@gmail.com


PS. Tänään esimiesblogissa Hermeen taikasauvasta, jolla voi muuttaa kaiken kullaksi. http://trainettatwo.blogspot.fi

Ajankäytön suggestioita

21.5.2015

“On todettu, että kiireen tunne vahvistuu suggestion kautta. Mitä enemmän puhumme ja ajattelemme kiirettä, sitä vahvemmaksi tunne käy. Jos kiireen tunnetta toistaa itselleen jatkuvasti, se lopulta muuttuu todellisuudeksi.”


Mindfulnesharjoitusten ja mielikuvaharjoittelun avulla voit vähitellen opetella ajattelemaan, että sinulla kaikki aika maailmassa ja ehdit aina tehdä keskittyen tärkeät asiat ja työtehtävät elämässäsi. Muista suggeroida itseäsi oikein esim. näin: ”Aikaa on aina riittävästi, osaan keskittyä oikeisiin asioihin oikeaan aikaan, olen oikeassa paikassa oikeaan aikaan…”

5T Kiireentaltutusmallin löydät viimeisiltä sivuilta osoitteesta:

Ajankäytön 3 perustekijää, listaaminen, priorisointi ja delegointi, on käyty jo aiemmin osittain läpi. Delegointia emme kuitenkaan vielä käsitelleet. Listaamalla tehtävät asiat sekä priorisoimalla ja aikatauluttamalla ne päästää jo pitkälle. Jos näiden lisäksi delegoit tehtävänkuvaasi kuulumattomat tehtävät alaisillesi, esimiehellesi tai hänen avustuksellaan kollegoillesi sekä kotitehtävistä osan puolisollesi tai lapsillesi, pääset taas eteenpäin ajanhallinnassasi. Omista tehtävistä luopuminen voi olla joskus vaikeaa, mutta voimme opetella sitä vähitellen. Et menetä arvovaltaasi, vaikka opitkin delegoimaan. On luonnollisesti tärkeää miettiä kenelle delegoi ja mitä he osaavat tai haluavat tehdä. Luottamus on tärkeää delegoidessakin. Delegoinnista on syytä muistaa, ettei se ole ikävien asioiden siirtämistä toisille tai toisten ihmisten ylikuormittamista. Oikein tehdyn delegoinnin ansiosta organisaation  yhteishenki kasvaa ja voimavarat käytetään oikein.

Meditaatio ja mindfulness -harjoitukset muuttavat aivojamme.Voit tutustua muutamaan osittain tuttuunkin harjoitukseen: http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/10/07/meditaatio-vai-sahkoisku-kolme-harjoitusta-keltanokille .

Mindfulness auttaa meitä priorisoimaan entistä paremmin!


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

harriet.realetta@gmail.com

keskiviikko 20. toukokuuta 2015

Ajankäyttö - vapaa-aika

20.5.2015

Vapaa-aikaa voi käyttää itsensä toteuttamiseen, lepoon, virkistymiseen ja erilaisiin harrastuksiin. Monien vapaa-aika kuluu perheen ja lasten kanssa touhutessa, toisilla taas moninaisten harrastusten ja itsensä kehittämisen eli esimerkiksi opiskelun parissa. Vapaa-aikamme voi kulua näin ollen leipätyöstämme poikkeavaan toisenlaiseen työhön tai vaikka lasten harrastuksista huolehtimiseen. Toivottavasti jokaisen vapaa-aikaan kuuluu myös omasta levosta ja virkistymisestä huolehtimista.

Sytymme erilaisista asioista. Joillekin työ voi olla samalla harrastus tai harrastuksesta voi tulla työ. Silloin ajankäyttökin on saatu kohdistettua onnistuneesti juuri niiden asioiden pariin, jotka voimauttavat ihmistä. Harrastustyössä tulee useammin koettua flow-tila, jonka avulla olemme tehokkaimmillamme ja nautimme olostamme voimavarojamme oikein käyttäen. Kaikilla tilanne ei kuitenkaan ole aivan näin ideaalinen. Useimmat ovat kuitenkin työssä, josta voivat nauttia saamiensa haasteiden ja kompensaation muodossa. Ne, joilla työ ei tunnu palkitsevalta, vapaa-aika on erityisen tärkeä voimavarojen keräämisen kannalta. Kaikki voivat kerätä voimavaroja työn, perheen ja opiskelun hoitamista varten. Liikunta on yksi monien asiantuntijoiden suosittelema vapaa-ajanviettomuoto, joka auttaa keräämään voimavaroja eri osa-alueille ja edistää myös terveyttämme.

Lisää liikunnan hyödyistä löydät:

Vapaa-ajan aikatauluttaminen saattaa joistakin kuulostaa ristiriitaiselta ajatukselta. Monet perheelliset kuitenkin tekevät sitä olosuhteiden pakosta lasten harrastusten aikatauluttaessa vapaa-aikaa ja luonnollisesti omien harrastusten säännöllisyyden tuoman aikataulutuksen myötä. Kaikkea aikaa ei tarvitse aikatauluttaa, mutta joskus sekin voi olla hauskaa. Esimerkiksi: huomenna klo 21-23 makaan sohvalla ja katson hyvän elokuvan. Vapaa-ajankin voi aikatauluttaa kirjaamalla ensi parin viikon ajan ylös ne asiat joihin aikaansa kuluttaa ja sitten miettimällä niitä asioita joihin haluaisi käyttää vapaa-aikansa. Aina on mahdollisuus vaihtaa vapaa-ajan ohjelmaansa jotain mielekästä ja voimaannuttavaa.

Ajankäytöstä ja C15-tekniikasta saat lisää ideoita sivulta:

Mieti mikä asia tai harrastus sytyttää sinut ja päästä se elämääsi. Kun touhuat mielekkäiden asioiden parissa pyöräillen, kokkaillen, vuorikiipeillen, laskuvarjolla hyppien, nukkekotia sisustaen tai pienoisjunaratoja rakentaen, löydät helpommin voimaannuttavan flow-tilan ja voit siirtää sen vähitellen myös kaikkiin eri tehtäviisi riippumatta niiden laadusta tai mielekkyydestä. Toteuta unelmasi ja ole onnellinen!

Päivän harjoitukseksi sopii Oivasta tietoinen arki-harjoitus: http://oivamieli.fi/tietoinen_arki.php .


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta


harriet.realetta@gmail.com

tiistai 19. toukokuuta 2015

Kymmenen ideaa ajankäytön tehostamiseen

19.5.2015
  1.    Mieti millaisia asenteita sinulla on ajankäyttöön, tavoitteellisuuteen ja työhösi. Oletko kielteinen vai myönteinen, häviäjä vai voittaja, vain omasta tontista huolehtiva kieltäytyjä ja oman pelin pelaaja vai sitoutunut, kivenhakkaaja vai kirkon rakentaja?
  2.    Mieti millaisia tapoja sinulla on ja mitkä niistä tarvitsevat mahdollisesti päivitystä. Muista ottaa yksi asia kerrallaan muutettavaksi. Kaikkia tapojaan ei kannata yrittää muuttaa kerralla paremmiksi.
  3.    Mieti millaisissa asioissa voisit kehittää toimintatapojasi tehtäväkeskeisyydestä tavoitekeskeisyyteen. Tee tavoitteiden asettamisesta ja niiden saavuttamisesta elämäntapa. Näin tiedät aina mihin pyrit ja voit paremmin löytää ne asiat, jotka auttavat sinua tavoitteidesi ja tulostesi saavuttamisessa niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Toimivat tavoitteet ovat aikaan sidottuja, tarkkoja, realistisia, innostavia, kirjallisia, tyydytystä tuottavia ja päätöksen teossa auttavia.
  4.    Mieti, mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä elämäsi eri osa-alueilla: perhe, ura, sosiaalinen elämä, taloudellinen vakavaraisuus, terveys, henkilökohtainen kehitys, vapaa-aika ja hengellinen elämä.
  5.    Mieti tehtävillesi tärkeysjärjestys. 80/20 sääntö pätee ajanhallinnassakin. Tehtävistäsi 20% tuo 80% tuloksestasi ja 80%tehtävistäsi tuo vain 20 %tuloksestasi. Mieti mitkä tehtäväsi ovat turhia ja tarkenna toimenkuvasi yhdessä esimiehesi kanssa tavoitteitasi vastaamaan. Vastuualueesi selkiytyvät.
  6.    Tarkista liikunta ja ruokailutottumuksesi. Kun ne ovat kunnossa stressinhallintakin helpottuu.
  7.    Mindfulness -harjoitukset auttavat sinua tarkkailemaan itseäsi ja tunnistamaan omat reaktiosi stressaaviin tilanteisiin ja käyttäytymisesi stressaantuneena. Kun tunnet itsesi riittävän hyvin, tee toimintasuunnitelma stressaavien tilanteiden varalle. Opettele esimerkiksi hengittämään syvään samalla kehosi rentouttaen ennen stressaavaa tapahtumaa.
  8.    Käytä kalenteria. Seuraa omaa ajankäyttöäsi merkitsemällä kalenteriin kaikki, mitä, miksi ja milloin teet työssäsi seuraavan kahden viikon aikana 15-30 minuutin tarkkuudella. Älä kritisoi mitään tekemisiäsi niitä kirjatessasi. Kahden viikon jälkeen voit verrata kalenteriasi vastuualueeseesi ja tavoitteisiisi. Mieti tuliko tehtyä oikeita asioita? Mitä voisi tehdä jatkossa paremmin tavoitteiden saavuttamiseksi? Varaa kalenteriin aikaa myös keskittymistä vaativille tehtäville, jolloin ilmoitat kollegoillesi tarvitsevasi keskeytyksetöntä aikaa esimerkiksi raportoinnille.
  9.    Suunnittele tehtäväsi: Määritä tavoitteet ja haluamasi tulokset. Mieti mitä sinun on tehtävä sen saavuttaaksesi. Mieti liittyvätkö tehtävät vastuualueeseesi. Mikä on tehtäviesi tärkeysjärjestys. Kuinka paljon aikaa tarvitset yksittäisten tehtävien suorittamiseen ja mikä on kokonaisaikataulu? Paljonko voit joustaa odottamattomien tehtävien ilmaantuessa? Jätä odottamille tehtäville aikaa kalenteriisi. Käytä tehtävälistoja apunasi työpäiviäsi suunnitellessasi ja sido tehtäväsi aikaan. Vuosi-, kuukausi-, viikko- ja päiväsuunnittelu on hyvä perusta sille mitä teet juuri nyt. Aikomuksesi muuttuvat teoiksi ja teot halutuiksi tuloksiksi.
  10.    Tunnista aikavarkaat ja minimoi keskeytykset niiltä osin kuin se on mahdollista. Siivoa työpöytäsi ja tee itsellesi arkisto, josta pidät käsillä vain päivän aikana käsittelemisiisi asioihin liittyviä papereita. Heitä turhat paperit pois.
Muusikoiden mukaan flow tilan aikaansaaminen esityksessä vaatii 99% työtä eli harjoittelua 1% tuuria. Thomas Edison on sanonut: ”Luovuus on 99% hikoilua ja 1% inspiraatiota” . Tehokas ajankäyttö ei estä luovuuttasi ja spontaanisuuttasi toimimasta vaan se saattaa jopa edistää sitä. Lenkkeillessäsi tai vapaa-ajan harrastuksissasi mieleesi saattaa nousta entistä mahtavampia ideoita, joiden avulla viet elämääsi entistä paremmin haluamaasi suuntaan. Tavoitteesi voi olla laiskottelu sohvalla televisiota katsellen olutpullo tai viinilasi kädessä. Jos kuitenkin haluat elämältäsi jotain muuta, niin nouse ylös, tee tehokas ajankäytön suunnitelma ja täytä aikasi itsellesi merkityksellisimmillä ja innostavimmilla asioilla niin töissä kuin vapaa-ajallasikin. Valitse itsellesi enintään 10 tärkeintä asiaa, joita lähdet toteuttamaan työssäsi ja elämässäsi yleensä. Ole valmis tekemään niiden eteen työtä ja elä haluamaasi elämää. 


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta


harriet.realetta@gmail.com

maanantai 18. toukokuuta 2015

Ajankäyttö ja tavoitteellisuus työssä

18.5.2015

Myyjän ajankäytön hallinta on olennaisessa roolissa, kun hän haluaa päästä huipputuloksiin. Menestyvillä myyjillä on itsekuria, jonka avulla he aloittavat päivänsä ajoissa, asettavat itselleen selkeät sekä realistiset myyntitavoitteet ja tekevät oikeita asioita saavuttaakseen ne. Heillä on usein myös vapaa-ajalleen ja yleisesti elämälleen selkeät tavoitteet. Huippumyyjä keskittyy asiakkaisiin ja käyttää heidän kanssaan suurimman osan ajastaan, jopa 80% käytettävissä olevasta ajasta. Huippumyyjä muistaa aina pitää mielessään tavoitteensa saada kauppaa aikaiseksi. Tavoitteiden saavuttamista seurataan tarkasti ja tavoitteet ovat sellaisia, joihin myyjä voi itse vaikuttaa vaikka ne ovat haasteellisia. Myyjällä voi olla omia tavoitteita yhdessä sovittujen tavoitteiden lisäksi, mutta parhaaseen tulokseen päästään sopimalla tavoitteet yhdessä esimiehen, tiimin tai johtoryhmän kanssa.  Huippumyyjiä voidaan jälleen kerran verrata huippu-urheilijoihin, jotka asettavat itselleen tavoitteet samalla tavoin ja toteuttavat harjoitusohjelmaansa säännöllisesti.

Menestyvä myyjä ei tule huolettomaksi onnistuneiden asiakaskohtaamisten ja tulosten saavuttamisen myötä, vaan pyrkii edelleen kehittymään ja muistaa ottaa jokaisen asiakkaan yksilöllisesti huomioon jo myyntitilanteita suunnitellessaan. Hänelle jokainen kohtaaminen on tuore ja ainutlaatuinen tilanne, jonka kohdalla hän miettii myyntitavoitteensa ja sen onnistumiseen tarvittavat eri vaiheet myyntitapahtuman analysointia suorituksen onnistumisesta unohtamatta. Kun menestyvä myyjä näin toimittuaan pääsee tavoitteisiinsa ja joskus jopa ylittää ne, hän saa lisää itseluottamusta ja intoa jatkaa työtään. Tilanne on palkitseva sekä myyjälle, että myyntijohdolle ja vahvistaa edelleen myyjän sitoutuneisuutta yritykseen.

Menestyvällekin myyjälle saattaa syntyä tapoja ja rutiineita, jotka palvelevat aikansa, mutta jäävät ennen pitkää vanhentuneiksi ja turhiksi tai kaipaavat ainakin päivitystä. Tällaisessa tapauksessa täytyy olla hereillä huomatakseen tilanteen muuttuneen esimerkiksi tulosten saavuttamisen vaikeutuessa ja pysähtyä miettimään tapaansa tehdä työtään. Hyviä tuloksia saadaan hyvillä tavoilla ja tavat tai rutiinit ovat opittua käyttäytymistä, jota voidaan aina muuttaa paremmiksi tarvittaessa.

Tiedämme, että toisia ihmisiä ei voi muuttaa. Voimme muuttaa ainoastaan itseämme, vaikka sekään ei ole helppoa. Itsensä ja tapojensa muuttaminen ei kuitenkaan ole mahdotonta, kun uskoo mahdollisuuksiinsa kasvaa ja kehittyä elämänsä loppuun saakka. Usko itseen ja omiin mahdollisuuksiin auttaa monessa tilanteessa. Oneksi tieteissä on edistytty jo niin pitkälle, että uskomisen lisäksi voidaan tieteellisestikin todeta ihmisen todella kasvavan henkisesti, oppivan ja kehittyvän elämänsä loppuun saakka. Jokaisesta itsestään on kiinni, mihin suuntaa haluaa kehittyä. Lempeydellä ja yksi asia kerrallaan pitkäjänteisesti ja peräänantamattomasti muuttaen pääsee muuttamaan myös tapojaan. Oman ajankäytön ja tapojen analysoinnin jälkeen on muutosprosessi aloitettava heti, vaikka pieninkin askelin.

Ajanhallinta on tavoitteellista aivan samoin kuin myyntityökin ja sitä voidaan käsitellä kuten myyntiprosessia: ensin valitaan tavoite, asetetaan aikaraja, jaetaan tehtävä osatavoitteisiin ja seurataan tavoitteiden saavuttamista sekä analysoidaan onnistumisen taso. Näin tavoitteisiin keskittymisestä tulee vähitellen oma tapa toimia niin myynnin kuin ajankin suhteen. Usein joudumme tavoitekeskeisestä toimintatavastamme vaivihkaa tehtäväkeskeiseen tapaan toimia. Silloin tehdään eteen tulevat tehtävät sitä mukaa kuin ne tuodaan tietoisuuteemme ja tavoitteellisuus hautautuu jonnekin ”tärkeiden” tehtävien lomaan. Silloin on syytä tunnistaa tilanne ja palata tekemään oikeita asioita oikein ja oikeaan aikaan sen sijaan että vain tekisi asioita oikein.

Mikä on tavoitteesi seuraavan vuoden sisällä?
Mikä on tavoitteesi tässä kuussa?
Mikä on tavoitteesi tällä viikolla?
Mikä on tavoitteesi tänään?
Mikä on tavoitteesi nyt?

Kirjaa vastauksesi ylös muistikirjaasi, että voit helposti palauttaa ne mieleesi tarvittaessa. Käytä vaikka aarrekarttaa tai mielikuvaharjoittelua, jotta saat itsesi muistamaan tavoitteesi. Kerro tavoitteistasi kollegoillesi tai ystävillesi, jotka voivat muistuttaa sinua niistä aina tarvittaessa.  Tee tavoitteistasi eläviä ja kuvittele itsesi saavuttamassa ne suunnitelmiesi mukaan. Tunne miltä niiden saavuttaminen tuntuu ja mitä teet saavutettujen tulosten avulla.

Nyt saat toteuttaa tämän hetken tavoitteesi heti!


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta


harriet.realetta@gmail.com

perjantai 15. toukokuuta 2015

Ajankäyttö- lepo

15.5.2015

Mindfulness- harjoitukset opettavat meitä elämään kuluvaa hetkeä mahdollisimman täydesti. Harjoitusten tuoman keskittymisen kautta olemme tehokkaampia ja teemme vähemmän virheitä. Saamme haluamamme asiat nopeammin päätökseen, kun meidän ei tarvitse käyttää aikaa virheidemme korjaamiseen. Mindfulness -harjoitukset auttavat meitä myös itsetuntemuksen kehittämisessä ja kehittyessämme alamme tiedostaa paremmin itsellemme tärkeät asiat. Voimme harjoittelun tuloksena miettiä tärkeysjärjestyksen elämäämme kuuluville tärkeille asioille ja tulemme myös tietoisemmaksi niistä asioista, joista olemme valmiita luopumaan joko osittain tai kokonaan.

Vuorokaudessa on 24 tuntia, josta työn, levon ja vapaa-ajan osuus vaihtelee jokaisella omien mieltymysten ja elämäntilanteen mukaan. Monella meistä lepoaika jää liian lyhyeksi, kun esimerkiksi teemme ylipitkiä työpäiviä, pienet lapset valvottavat ja olemme iltaisin kaikesta touhusta niin väsyneitä, että annamme television hypnotisoida itsemme tuntikausiksi valtaansa. Väsyneenä ihminen on liikenteessä yhtä vaarallinen kuin 0,5-1,0 promillen humalassa. Tämä on etenkin autolla liikkuvien myyjien hyvä muistaa. Sen lisäksi meidän kaikkien kannattaa miettiä miten se vaikuttaa aivoihimme myyntitilanteessa ja miten paljon väsymys haittaa tarkkaavaisuuttamme asiakastamme kuunnellessamme. Älyllinen suorituskykymme heikkenee ja mielialamme laskee unen puutteen seurauksena. Myös motivaatiomme, työmuistimme ja ongelmanratkaisukykymme heikkenevät väsyneenä.

Unen tarve ei ole vähentynyt vaikka ihmiset nukkuvatkin vähemmän kuin aiemmin. Kahdessakymmenessä vuodessa yöunemme on vähentynyt jopa 1,5 tuntia. Keskimäärin nukumme 7-9 tuntia ja suurin osa ihmisistä 6-10 tuntia. Ensimmäisenä ajankäytön harjoituksena kannattaakin tarkistaa miten paljon käyttää aikaa lepoon ja nukkumiseen. On tärkeää saada unta riittävästi pysyäkseen älyllisesti virkeänä, motivoituneena ja luovana asiakkaiden kanssa keskustellessamme.


Jos uni ei tule, saat vinkkejä sivulta:

Näin kesän kynnyksellä valoisa aika lisääntyy ja monilla meistä unen tarve tuntuu vähenevän, mutta väsymys saattaa lisääntyä esimerkiksi kesäaikaan siirtymisen ja lyhyempien unien vuoksi. Anna itsellesi mahdollisuus levätä enemmän ja aikaista nukkumaanmenoasi vähä vähältä. Jätä some, työt ja televisio vähemmälle ilta-aikaan ja mene nukkumaan vaikka puoli tuntia aikaisemmin kuin yleensä. Huomaat pian lisääntyneet voimavarat päivisin niin töissä kuin vapaa-ajallakin.Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta


harriet.realetta@gmail.com

keskiviikko 13. toukokuuta 2015

Motivaatio

13.5.2015

Motivaatio on tila, joka määrää ihmisen toimintavireyttä ja mielenkiinnon suuntaa. Motivaatio syntyy motiiveista eli erilaisista tarpeista, haluista, vieteistä tai palkkioista ja rangaistuksista. Motiivit voivat olla tiedostettuja tai tiedostamattomia. Sisäisen motivaation innoittama ihminen saa pitkäkestoisesti ja usein pysyvästikin iloa ja tyydytystä toiminnastaan ilman ulkoista palkkiota.  Ulkoiset motivaatiot ovat riippuvaisia ympäristöstä ja motivaation välittää ulkopuolinen taho, ei ihminen itse. Ulkoisen motivaation motivoima toiminta ei tuota iloa eikä perustu ihmisen omaan motivaatioon vaan toiminta pohjautuu esimerkiksi palkkioiden saavuttamiseen, kuten provision, bonuksen, tuloksen tai arvosanan saavuttamiseen. Tällaiset palkkiot ovat yleensä hyvin lyhytkestoisia.

Sisäiset palkkiot ovat usein tehokkaampia kuin ulkoiset ja tämä on onneksi huomattu myös työelämässä monissa työpaikoissa. Enää työpaikoilla ei pelotella, kiristetä tai uhkailla aivan niin paljoa kuin ehkä aiemmin, koska tällaiset motivointikeinot ovat lyhytaikaisia ja usein kertakäyttöisiä eivätkä tuo yritykselle pitkällä tähtäimellä hyvää tulosta. Sen sijaan edistyksellisimmät työnantajat pyrkivät palkitsemisen lisäksi löytämään työntekijöidensä sisäiset motivaatiot ja auttavat työntekijöitään tunnistamaan sekä kehittämään niitä. Työnantajien tarjoamat Mindfulness-koulutukset ovat yksi osoitus siitä.

Näin löydät sisäisen motivaation:

Oikealla motivaatiolla on olennainen vaikutus siihen, miten teemme työmme ja saamme myynnissä tulosta aikaiseksi. Kun myyjältä löytyy intohimoa työtään kohtaan, hän voi saavuttaa huipputuloksia. Työnantajamme motivoivat meitä usein erilaisilla kannustusmenetelmillä ja palkitsemisella. Motivaatio voidaan jakaa tilanne- ja yleismotivaatioon. Yleinen kiinnostuksemme työntekoon (vireys, suunta ja käyttäytymisen pysyvyys) on yleismotivaatiotamme ja asiakkaiden kanssa toimiessamme tilannemotivaatiota. Myyjän yleismotivaation ollessa riittävän hyvällä tasolla yksittäiset epäonnistumiset tai esteet eivät häiritse myyntityön tekemistä. Tilannemotivaatio on puolestaan lyhytkestoista ja riippuu tilanteesta sekä yleismotivaatiosta.

Motivaatiosta:

HARJOITUS: Mikä estää sinua elämästä arvojesi mukaisesti:

Myyjät voidaan jakaa karkeasti ottaen kolmeen erilaiseen ryhmään motivaationsa perusteella. Ensimmäinen ryhmä tekee työtään vain rahan vuoksi ja elävät vain vapaa-aikaansa varten. Toinen ryhmä luo uraa, kehittää osaamistaan ja haluavat edetä työelämässä saadakseen ulkoista menestystä. Kolmannessa ryhmässä ovat kutsumuksensa vuoksi työtä tekevät, jotka voisivat periaatteessa tehdä työtään jopa ilman palkkaa. Tällä ryhmällä on todellinen motivaatio työnsä tekemiseen. Mihin ryhmään sinä kuulut? Kuulutko niihin kaikkiin, mutta yksi on vahvin? Oletko oikealla alalla?


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta


harriet.realetta@gmail.com

maanantai 11. toukokuuta 2015

Asenteen korjaaminen läsnäolon voiman avulla

12.5.2015

Eckhart Tollen opettaa kirjassaan ”Harjoituksia läsnäolon voimasta” ihmisiä erottamaan elämäntilanteen ja elämän. Elämäntilanteemme muodostuu hänen mukaansa psykologisesta ajasta eli menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Hänen mukaansa olemme tyytymättömiä ja minun mielestäni meillä on vääränlainen asenne, koska vastustamme menneisyyden tapahtumia ja sen myötä nykyisyyttä. Vaihtoehtoisesti toivo vie meitä tulevaisuuteen, vaikka se toisaalta antaakin meille voimia jatkaa kohtaamistamme haasteista huolimatta. Hän ehdottaa, että keskittyisimme aikaan sidoksissa olevan elämäntilanteemme sijasta elämäämme, joka tapahtuu nyt. Juuri tällä hetkellä olemme usein ilman ongelmia, vaikka näkisimmekin elämäntilanteemme hyvin ongelmallisena niin menneisyydessä kuin tulevaisuudessakin. Keskittymällä kuluvaan hetkeen sellaisena kuin se meille ilmenee, luomme tilaa uusille asioille ja ratkaisuille. (Tolle 2011, s. 37-38)

Päästäksemme kosketuksiin nyt -hetken kanssa voimme katsella ympärillemme tulkitsematta, kuuntelemalla hiljaisuutta äänten takana, koskettaa jotain tai tarkkailla hengitystä. Havaitset, ettei sinulla ole mitään ongelmia nyt hetkessä, vaikka joku vaatisikin toimenpiteitäsi tai hyväksyntääsi. Mielemme rakastavat ongelmien luomista ja ongelmat luovat kärsimystä elämäämme. Voimme valita halutessamme ongelmattoman elämän ja keskittyä nykyhetkeen koko ajan. Tämän keskittymisen avulla voimme selvitä erilaisista tilanteista nykyhetkestä tietoisena, tehokkaasti ja ilman menneisyyden aiheuttamia kärsimystä lisääviä reaktioita. (Tolle 2011, s. 40-41)

Toimitko myyntityötä tehdessäsi iloiten, keveästi ja hyvillä mielin? Jos vastaat kyllä, niin olet onnistunut tekemään työsi nykyhetkeen keskittyen. Meillä on aina mahdollisuus vaikuttaa olosuhteisiimme esimerkiksi työpaikkaa vaihtamalla, mutta tärkeämpää on keskittyä siihen, miten teemme sen mitä olemme tekemässä juuri nyt tässä paikassa. Kokeile siis keskittyä enemmän itse tekemiseen kuin tuloksiin, vaikka myyntityö onkin hyvin tuloskeskeistä. Näin tulet luoneeksi läsnäolon iloa, tyyneyttä ja rauhaa. Epäonnistumiset tai onnistumiset eivät enää suista sinua raiteiltasi ja rauhallisesta olemisen tilasta. Olet täydellinen ja ehyt joka hetki. (Tolle 2011, s. 41-43)

Asenteesi paranee huomattavasti saman tien, kun muistat palata kuluvaan hetkeen.


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta


harriet.realetta@gmail.com


Lähde: (Eckhart Tolle, Harjoituksia läsnäolon voimasta 2011, s. 37-43)