tiistai 28. marraskuuta 2017

Asenteen korjaaminen läsnäolon voiman avulla

28.11.2017

Eckhart Tollen opettaa kirjassaan ”Harjoituksia läsnäolon voimasta” ihmisiä erottamaan elämäntilanteen ja elämän. Elämäntilanteemme muodostuu hänen mukaansa psykologisesta ajasta eli menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Hänen mukaansa olemme tyytymättömiä ja minun mielestäni meillä on vääränlainen asenne, koska vastustamme menneisyyden tapahtumia ja sen myötä nykyisyyttä. Vaihtoehtoisesti toivo vie meitä tulevaisuuteen, vaikka se toisaalta antaakin meille voimia jatkaa kohtaamistamme haasteista huolimatta. Hän ehdottaa, että keskittyisimme aikaan sidoksissa olevan elämäntilanteemme sijasta elämäämme, joka tapahtuu nyt. Juuri tällä hetkellä olemme usein ilman ongelmia, vaikka näkisimmekin elämäntilanteemme hyvin ongelmallisena niin menneisyydessä kuin tulevaisuudessakin. Keskittymällä kuluvaan hetkeen sellaisena kuin se meille ilmenee, luomme tilaa uusille asioille ja ratkaisuille. (Tolle 2011, s. 37-38)

Päästäksemme kosketuksiin nyt -hetken kanssa voimme katsella ympärillemme tulkitsematta, kuuntelemalla hiljaisuutta äänten takana, koskettaa jotain tai tarkkailla hengitystä. Havaitset, ettei sinulla ole mitään ongelmia nyt hetkessä, vaikka joku vaatisikin toimenpiteitäsi tai hyväksyntääsi. Mielemme rakastavat ongelmien luomista ja ongelmat luovat kärsimystä elämäämme. Voimme valita halutessamme ongelmattoman elämän ja keskittyä nykyhetkeen koko ajan. Tämän keskittymisen avulla voimme selvitä erilaisista tilanteista nykyhetkestä tietoisena, tehokkaasti ja ilman menneisyyden aiheuttamia kärsimystä lisääviä reaktioita. (Tolle 2011, s. 40-41)

Toimitko myyntityötä tehdessäsi iloiten, keveästi ja hyvillä mielin? Jos vastaat kyllä, niin olet onnistunut tekemään työsi nykyhetkeen keskittyen. Meillä on aina mahdollisuus vaikuttaa olosuhteisiimme esimerkiksi työpaikkaa vaihtamalla, mutta tärkeämpää on keskittyä siihen, miten teemme sen mitä olemme tekemässä juuri nyt tässä paikassa. Kokeile siis keskittyä enemmän itse tekemiseen kuin tuloksiin, vaikka myyntityö onkin hyvin tuloskeskeistä. Näin tulet luoneeksi läsnäolon iloa, tyyneyttä ja rauhaa. Epäonnistumiset tai onnistumiset eivät enää suista sinua raiteiltasi ja rauhallisesta olemisen tilasta. Olet täydellinen ja ehyt joka hetki. (Tolle 2011, s. 41-43)

Asenteesi paranee huomattavasti saman tien, kun muistat palata kuluvaan hetkeen.


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

harriet.realetta@gmail.com


Lähde: (Eckhart Tolle, Harjoituksia läsnäolon voimasta 2011, s. 37-43)


maanantai 27. marraskuuta 2017

Asenteet ja arvot

27.11.2017

Omia asenteitaan ja arvojaan voi kartoittaa ja pohtia eri tavoin. Emme voi muuttaa toisia ihmisiä tai tilanteita, mutta halutessamme voimme pyrkiä muuttamaan itseämme esimerkiksi asenteidemme ja arvotarkistustemme kautta sekä omaa suhtautumistamme erilaisiin haastaviinkin tilanteisiin. Kun tiedostamme minkälaisten arvojen mukaan toimimme, pystymme paremmin havaitsemaan kehityskohtamme ja muuttamaan asenteitamme haluamaamme suuntaan.

Asenteesi on ajatustesi, tunteesi ja toimintasi summa. Asenne saa myös aikaan tuloksesi. Oikealla asenteella tuottavuutesi ja tuloksesi siis paranevat. Asenne ratkaisee aina.

Testaa siis asenteesi:

Jos asenteessasi on parantamisen varaa, niin voit lukea seuraavan sivun:

Itsetuntemus ja omien arvojen tiedostaminen on myyjälle erittäin tärkeä taito. Itsetuntemusta voi kehittää tulemalla tietoiseksi tunteistaan ja niiden vaikutuksista esimerkiksi mindfulness-harjoitusten avulla. On hyvä kehittää myös itsearviointi kykyä päästäkseen selville omista rajoistaan ja vahvuuksistaan. Itseluottamus tuo varmuutta omasta arvosta ja pätevyydestä.

Arvon ja normin käsitteet on selitetty niin, että lapsikin ne ymmärtää ;) osoitteessa:

katso myös erityisesti kolmas kappale sivulta:

Omia arvoja voi selkiyttää itselleen esimerkiksi pitämällä päiväkirjaa tai tekemällä lyhyen harjoituksen, jossa jokainen lause alkaa sanoilla:
Tärkeimpiä arvojani ovat… tai
Kannatan ajatusta tms. , jonka mukaan … tai
Minusta on tärkeää, että… tai
Minut on kasvatettu …

Anteeksiantaminen ja kiitollisuus ovat osoittautuneet omassa elämässäni voimakkaimmiksi työkaluiksi haasteellisista tilanteista selviämiseen ja omia asenteitani kehittäessäni. Ikävästikin toimineesta asiakkaasta, kollegasta tai esimiehestä löytyy hyviä puolia ja heidän avullaan olen oppinut monia asioita ammatistani ja itsestäni. Kiitollisuus noista mahdollisuuksista oppia on palauttanut minut takaisin tasapainoon haastavien tapahtumien jälkeen ja auttanut suhtautumaan kunnioittavasti haasteellisen tilanteen luoviin ihmisiin. Nyt tiedän jo paljon enemmän niitä asioita mitä en ainakaan halua elämääni ja miten tai millaisessa ympäristössä en halua enää toimia. Omat rajani ovat selkiytyneet ja vahvistuneet. Nyt voin keskittyä paremmin arvojeni mukaiseen toimintaan oikealla asenteella, jota tiedostan joutuvani ylläpitämään ja kehittämään koko ajan. Millaiseen tulokseen sinä olet tullut arvojasi ja asenteitasi pohtiessasi?


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

harriet.realetta@gmail.com

torstai 23. marraskuuta 2017

Myyjän ja työnantajan asenne

23.11.2017

Olemme jo aiemmin todenneet, että myyjällä on oltava oikeanlainen asenne työhönsä, jotta hän onnistuisi siinä. Myyjän toivottu asenne pitää sisällään ainakin menestymisen ja kehittymisen halua sekä sinnikkyyttä ja omatoimisuutta. Menestyvä myyjä tietää myös työnantajansa arvot, jotka ohjaavat hänen toimintaansa. Työnantajan näkökulmasta on helpointa palkata sellainen myyjä, jolla on jo valmiiksi samanlaiset arvot ja asenteet kuin heillä. Käytännön taitojen opettaminen on helpompaa kuin uusien arvojen ja asenteiden opettaminen.

Sama toimii toisin päin. Myös myyjän on hyvä miettiä työnantajan arvoja ja asenteita, ennen kuin ottaa tarjotun työn vastaan. Esimerkkinä voisin mainita todellisesta elämästä opettavaisen tilanteen. Työnantaja ilmoittaa jo kertaalleen palaveriensa päällekkäisyyden vuoksi siirtämässään työhaastattelussa uudelle työpaikan hakijalle nimeltä kaikki ne henkilöt, jotka hän aikoo irtisanoa mm. täytettävästä tehtävästä. Irtisanottavien henkilöiden huonoja piirteitä käydään haastattelun aikana läpi ja yksi näistä irtisanottavista on lisäksi raskaana ja koeajalla. Työnantaja ymmärtää tekevänsä lain vastaisesti irtisanoessaan raskaana olevan naisen raskauden vuoksi, mutta ilmoittaa tekevänsä sen silti ilmoittamalla irtisanottavalle toiset perusteet. Hakijalle hän kuitenkin kertoo tilanteen rehellisesti.

Useimmilla meistä alkaa hälytys kellot soimaan tällaisessa tilanteessa, mutta joskus mahdollisuus tienata huomattavia summia työllään ajaa jopa näinkin karkean epäluotettavuuden ja ammattitaidottomuuden osoituksen edelle ja saatat ottaa tällaisen paikan vastaan. Viimeistään kuitenkin siinä vaiheessa, kun huomaat, että yrityskulttuuriin kuuluu pomon julkiset moitteet ja haukkuminen palavereissa vuorotellen kaikkiin kohdistuen uusinta tiimiläistä aluksi ehkä säästellen, kannattaa lähteä toiseen työpaikkaan. Tilanne ei parane silläkään, että uudella työntekijällä on menestymisen, kehittymisen ja kehittämisen halua sekä sisua ja omatoimisuutta. Vähänkin selkärankaisemman myyjän ja täysin selkärangattoman työnantajan arvoristiriita voi olla niin suuri, että yhteistyöstä ei tule mitään.

Työntekijän rohkeus puuttua asioihin ja pyrkiä parantamaan niitä on ongelmallista tällaisessa tilanteessa ja koituu useimmiten työntekijän onnettomuudeksi. Myös mahdollisuus tienata suuria summia on tällaisessa tilanteessa todennäköisesti valheellinen mielikuva, joka on luotu houkuttimeksi. Voi toki olla, että tällaisessa yrityksessä suosikit tai jotkut vanhemmat työntekijät onnistuvat tekemään hyvän tilin kohtuullisen usein. Todennäköistä on kuitenkin, että tuorein tiimin jäsen saa hoitaa tehtäviä, joissa nuo hyvinkin tienaavat kollegat muiden muassa ovat epäonnistuneet ja mahdollisuudet tienaamiseen hukkuvat esimiehen osoittamiin vääriin tehtäviin ja asioihin keskittyessä.  Työnantajallekaan ei voi opettaa uusia arvoja tai asenteita helposti tai lainkaan, vaikka myyjä itse olisi kuinka hyvällä asenteella varustettu. Näin ollen myös myyjän on helpompi valita suosiolla työnantaja, jolla on oikea asenne. Tällä hetkellä on työnantajien markkinat työttömyysprosenttien kasvaessa koko ajan. Yhä useampi hyvällä asenteella varustettu myyjä voi joutua huonolla asenteella ja arvoilla varustetun työnantajan palvelukseen pakon edessä. Jos sinulla on kuitenkin varaa valita, suosittelen ottamaan sen paremman työilmapiirin ja asenteet omaavan työnantajan suuria lupaavien selkärangattomien työnantajien sijasta. Tulet todennäköisesti pärjäämään paremmin, vaikka sinulle luvataankin alussa pienempiä tienistejä.

On olemassa myös työnantajia, jotka ovat konsulteilta oppineet kauniin tavan puhua hyvästä ja kannustavasta ilmapiiristä jne., vaikka ovat todellisuudessa erittäin huonoja esimiestyössä. Tällaisissakin tapauksissa, kun kaikki näyttää hyvältä tai joskus jopa liian hyvältä, kannattaa ottaa yhteyttä vaikka johonkin yrityksessä työskentelevään henkilöön. Teidän ei edes tarvitse tuntea toisianne, mutta voit silti kysyä ja kuunnella rivienkin välistä mahdollisista ikävyyksistä työpaikassa. Saatat saada selville paljon edellisen esimerkin kaltaisia totuuksia potentiaalisesta työnantajasta. Kauniit puheet ja ajatukset eivät merkitse mitään, jos työpaikassa toimitaan täysin niiden vastaisesti.

Myyjän huono asenne tulee puolestaan esiin esimerkiksi asiakastapaamisissa. Myyjä ei ehkä tervehdi asiakasta ensimmäisenä tai puhuttelee häntä epäystävällisesti. Myös asiakkaan arvostelu on merkki huonosta asenteesta. Vapaamuotoisesta kulttuuristamme huolimatta on tilanteita, joissa asiakasta tulee teititellä. Joidenkin mielestä asiakasta tulee teititellä aina. Myyjällä voidaan katsoa olevan huono asenne, jos hän ei teitittele asiakasta tai luonnollisesti, jos hän nöyryyttää asiakasta. Myyjällä on todennäköisesti huono asenne myös silloin, jos hän ei ole kiinnostunut palautteesta tai työtovereistaan. Huonon asenteen omaava myyjä on aina äänessä ja jättää esimerkiksi sovitut raportoinnit yms. työtehtävät viime hetkeen.

Huippumyyjällä on sekä synnynnäisiä ominaisuuksia että hankittuja ominaisuuksia, jotka oikealla asenteella vahvistettuna kertovat myyjän tekemästä hyvästä tuloksesta ja hänen mahdollisuuksistaan onnistua jatkossakin. Hyvä työnantaja tai esimies voi tukea oikeaa asennetta ja vahvistaa myyjän hankittuja ominaisuuksia erilaisin koulutuksin ja valmennuksin, jotta myyjän synnynnäiset ominaisuudet pääsevät oikeuksiinsa. Niin varmistetaan huippumyyjän oikea asennoituminen jatkossakin niin omiin tuotteisiin kuin epäonnistumisiinkin.

Vastoinkäymisiin huippumyyjä suhtautuu rauhallisesti ja analysoiden. Vastoinkäymisiä tulee kaikille, olennaista on osata käydä myyntiprosessi läpi miettien mitä voisi seuraavalla kerralla tehdä toisin ja mikä onnistui. Kaupan peruuntumiset, tuotevalitukset ja asiakkaan ostohalun katoaminen otetaan mahdollisuuksina oppia ja usein myös tehdä lisäkauppaa. Intohimoinen myyjä välittää innostusta myös asiakkaisiin ja tekee yritykselle toivottua tulosta.

Myyjän täytyy olla ylpeä tuotteesta ja palvelusta, jota hän myy. Jos työnantaja ilmaisee koko ajan, että tästäkin ”paskasta” pitäisi päästä jollain lailla eroon vaikka sillä ei ole mitään arvoa, niin työntekijänkin on vaikea löytää keinoja myydä sitä. Hyvä työnantaja puolestaan keskittyy niiden keinojen esiintuomiseen, joilla kyseinen huonompilaatuinen tuote saadaan yleensä myytyä. Jollekin se on juuri sitä mitä he tarvitsevat. Nämä tahot on vain löydettävä. Huippumyyjät löytävät ne kyllä varsinkin siinä tilanteessa, että saavat tukea työnantajaltaan. Työnantajan tuki ei tässä tapauksessa ole sitä, että myönnetään ehkä myötätuntoisena tai rehellisyyden nimissä tuotteen olevan niin huono, ettei sitä kukaan osta. Huippumyyjät tietävät ketä heidän tuotteensa hyödyttää ja millä tavalla. Heidän innostuksensa tarttuu asiakkaisiin, koska he uskovat ideaansa myös itse.

Huippumyyjät ovat myös ylpeitä ammatistaan ja heillä on tarve menestyä siinä. Keskivertomyyjät saattavat jopa hävetä ammattiaan. Huippumyyjät tavoittelevat aina ykkössijaa ja pyrkivät tekemään työnsä voittajan asenteella asiakkaansa hyvää tuotteidensa avulla lisäten. Huippumyyjä on kiinnostunut tarinoista tuotteisiinsa ja niiden komponentteihin liittyen, joita hän voi kertoa edelleen asiakkailleen. Näin myyjän tuotetietouskin lisääntyy ja hän tulee kehittäneeksi tietämystään samalla, kun haluaa kehittää osaamistaan ja työtään.

Onneksi on olemassa paljon hyviä työnantajia ja hyviä myyjiä. Toivottavasti löydätte toisenne! Vilpilliset ja asennevammaiset myyjät ja työnantajat ansaitsevat toisensa. Toivottavasti hekin kuitenkin oppivat lopulta paremman asenteen elämään, työhönsä, toisiin ihmisiin ja vaikka tämän blogin lukijaksi. Sinulla on huippumyyjän asenne, kun luet tätä blogia kehittyäksesi edelleen myyntityössäsi!

Nämä aiheeseen liittyvät artikkelit saattavat kiinnostaa sinua:
http://www.taloussanomat.fi/tyo-ja-koulutus/2011/10/29/tassa-on-pomon-5-pahinta-mokaa/201115706/139
http://www.tuplaamo.fi/2011/08/myyntimiehen-7-kuolemansyntia/

Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

harriet.realetta@gmail.com

keskiviikko 22. marraskuuta 2017

Henkilökohtaisten taitojen kehittäminen II

22.11.2017

Vaikka henkilökohtaisia taitoja on jo käsitelty puhtaasti myynnillisestä näkökulmasta, niin haluan jatkaa aiheesta vielä hieman yleisemmällä tasolla. Kiitollisena lähetän ensin terveiset tuutoreilleni, jotka ovat tukeneet minua muualla kuin myynnin parissa toimiessani ja henkilökohtaisia taitojani kehittäessäni. Tämä teksti kumpuaa sisältäni heidän osoitettuaan minulle suuntaa matkalla täydempään itseeni.

Taito on jotain, jota saavutamme toistuvan harjoittelun tuloksena. Joillakin meistä saattaa olla erityisiä synnynnäisiä valmiuksia tietyn taidon ilmenemiseen elämässämme. Toisilla näitä valmiuksia ei ole, mutta kaikki voivat harjoitella valitsemaansa taitoa ja tulla harjoittelun avulla siinä hyväksi tai jopa huippuosaajaksi. Jotkut meistä lopulta harjoittavat taitoaan jopa elääkseen, kuten muusikot esimerkiksi tekevät. Muusikot eivät kuitenkaan unohda harjoittelun merkitystä eivätkä he pystyisi harjoittamaan ammattiaan vain esiintymällä eri tilaisuuksissa. Heidän täytyy edelleen harjoitella vanhoja jo unohtuneita kappaleita tai melodioita ja tietenkin lisätä aina jotain uutta ohjelmistoonsa.

Taito ei siis pysy yllä tai kehity ilman jatkuvaa harjoittelua ja sen harjoittamista. Kun ihminen haluaa olla taitava jossain asiassa, hän sitoutuu nöyränä taitonsa palvelukseen. Nöyränä siksi, että kuvitellessaan osaavansa jonkun asian, ihminen usein tulee ylpeäksi ja lakkaa harjoittelemasta. Taidon harjoittaminen käy silloin yhä hankalammaksi ja saattaa loppua kokonaan taitamattomuuden pakon edessä. Samasta syystä myyjän on pysyttävä nöyränä myyntitaidoilleen niin henkilökohtaisten ominaisuuksiensa kuin oppimiensa teknistenkin tietojen ja taitojen osalta. Aina on mahdollisuus kehittyä paremmaksi ja taitavammaksi. Maailma muuttuu ja kehittyy. Myyjä voi aina oppia uutta työhönsä ja asiakkaisiinsa liittyvistä asioista. Samanaikaisesti voi iloita siitä osaamisen tasostaan, jonka on saavuttanut tähän mennessä. Opittua asiaa tai taitoa ei koskaan unohda kokonaan ja saavutettuaan tietyt taidon kehittymisen eri vaiheiden tasot, ihminen ei putoa koko matkaa alas täydelliseen taitamattomuuteen vaan ehkä edelliselle tasolle, josta helpompi ponnistaa säännöllisen harjoittelun avulla taas eteenpäin.

Haastavia isoja tenttejä varten opiskelijat hiovat taitonsa opiskellun asian pääkohtien osalta jopa ylikuntoon, niin että tentissä tai vaikka pääsykokeessa henkisestä paineesta johtuva jännitys ei estäisi aivojen ja muistin toimintaa ja laskisi suoritustasoa liikaa tai estäisi sitä kokonaan. Kukaan ei halua joutua kipsiin tärkeällä hetkellä, mutta niin voi joskus käydä kenelle tahansa. Myyjälle tällainen kipsiin joutuminen näkyy usein miten heti kukkarossa. Se on vältettävissä myyntiprosessin säännöllisellä kertaamisella eli harjoittelulla ja tuotetietojen päivittämisellä ja kertaamisella. Myös ammatin harjoittaminen vähemmän tärkeiden asiakkaiden parissa itseluottamuksen lisäämiseksi auttaa valmistautumaan sen tärkeän ja ison asiakkaan kohtaamiseen.

Tämän asian muistaminen auttaa myös myyntijohtoa valmentamaan tiimiään parhaisiin mahdollisiin tuloksiin. Kun muistaa kerrata myyntiprosessin vaiheita säännöllisesti ja päivittää sekä syventää tiimiläistensä tuotetietoutta, saavuttaa parempia tuloksia. Voit tarkkailla milloin tiimisi jäsen on valmis kohtaamaan entistä suurempia ja haastavampia asiakkaita sekä keskustella myyjäsi kanssa hänen mielestään sopivasta ajankohdasta siirtyä haastavampiin tai monimutkaisempiin asiakastehtäviin. Tämä on myynnin esimiehen tai myyntijohtajan taitoa.

Taitava tekijä nauttii työstään ja pääsee usein flow-tilaan. Hän on sisäistetyn taitonsa johdattamana toiminut ikään kuin vaistomaisesti ja intuitioon luottaen oikein saadakseen parhaan mahdollisen tuloksen, joka sillä hetkellä on mahdollinen. Myyntiprosessin vaiheita ei aina pysty tietoisesti ajattelemaan myyntikäynnin aikana. Usein kuitenkin käy niin, että hiljattain kerrattu myyntiprosessi tai sen joku vaihe tulee mieleen juuri oikealla hetkellä asiakaskäynnillä, jossa myyjä olisi ilman myyntiprosessin kertausta toiminut toivotun tuloksen kannalta huonommin vanhaan tietoonsa ja taitoonsa tukeutuen. Vähä vähältä näitä prosessin kertauksen tuomia oivalluksen hetkiä ja toiminnan kehittymistä tulee lisää jopa niin paljon, että vanhat epäkäytännölliset tavat jäävät pois ja niiden tilalle tulee uusia ja toimivimpia toimintamalleja.  

Itse tiedän olevani hyvässä vireessä ja saavuttaneeni flow-tilan ja usein myös parhaan mahdollisen yhteyden asiakkaaseeni, kun asiakaskäyntieni välissä kävelen kadulla hymyssä suin ja kohtaan ihmisten erilaisia reaktioita aurinkoiseen olemukseeni. Hymyni ei vain ota laantuakseen ja mieleni tekee halata koko maailmaa. Olen taas onnistunut keskustelussa ainutlaatuisen yksilön kanssa. Miltä sinusta tuntuu, kun olet vireessä tai flow-tilassa taitojesi ansiosta?

Tämän päivän harjoitukseksi sopii flow-tilaa edistävä, onnistumisia lisäävä ja itsetuntoa vahvistava harjoitus YouTubesta: https://www.youtube.com/watch?v=RKbS45rS-DQ&spfreload=10 .


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

harriet.realetta@gmail.com


tiistai 21. marraskuuta 2017

Henkilökohtaisten taitojen kehittäminen

21.11.2017

Myyjän persoonallisuus vaikuttaa myyntitilanteeseen, mutta pelkästään miellyttävän tai muuten sopivan persoonallisuuden avulla ei tulla huippumyyjäksi. Myyjällä on henkilökohtaisten ominaisuuksiensa lisäksi erilaisia tietoja ja taitoja. Kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa kuuluu myyjän persoonallisuuteen, jonka osa henkilökohtaiset ominaisuudet ovat. Tiedot ja taidot ovat puolestaan opittuja taitoja, joita ovat esimerkiksi vuorovaikutus- ja myyntitaidot sekä tekniset tiedot kuten tuotetietous.
Luonteenpiirteemme, kuten ystävällisyys, luotettavuus ja joustavuus, ovat henkilökohtaisia ominaisuuksiamme, joiden avulla voitamme asiakkaan puolellemme. Voimme myös kehittää luonteenpiirteitämme ja niihin liittyviä taitojamme. Meidän pitää osata myös kuunnella asiakastamme, hänen mielipiteitään ja äänensävyjään sekä tulkita hänen eleitään ja kehon kieltään yleisesti. Tämän kokonaisvaltaisen kuuntelun avulla myyjän on myös helpompi havaita asiakkaan lähettämät ostosignaalit. Olemalla ihmisistä ja heidän tarpeistaan aidosti kiinnostuneita saamme luotua luottamuksellisen ja ystävällisen ilmapiirin, jolla edesautamme onnistumistamme myyntityössämme ja asiakaspalvelussamme.

Kuuntelussa ja ystävällisyydessä voimme kehittyä jo aiemminkin mainittujen mindfulness- kuunteluharjoitusten ja toisen ihmisen huomioon ottamisen harjoittelun avulla. 

Kuunteluharjoituksestamme tässä hieman mukailtu versio:

Kun asiakkaasi kertoo asiansa, kuuntele häntä tietoisesti. Ymmärtääksesi asiakkaan todelliset motiivit sanomaansa, toista hänen sanomansa asia omin sanoin niin kuin sen ymmärsit ja kysy ymmärsitkö kaikki oikein. Näin saat osoitettua asiakkaallesi todella kuuntelevasi häntä. Asiakkaasi kertoo sinulle varmasti oletko ymmärtänyt hänet oikein. Seuraavaksi voit pitää vaikka tauon ja miettiä, miltä asiakkaasi sanoma sinusta tuntuu ja mitä se sinun mielestäsi merkitsee. Kun tiedät miten haluat asiakkaallesi vastata, voit puhua asiasi. Voit myös vuorostasi pyytää asiakastasi toistamaan sinun juuri kertomasi asian esimerkiksi sanomalla: ”Haluan varmistaa, että osasin kertoa sinulle kaikki olennaiset seikat ja pyytäisinkin sinua nyt kertomaan minulle, miten ymmärsit sanomani ja miltä se sinusta tuntuu, jos sinulle sopii.”. Näin keskustelunne etenee molempia kunnioittaen sujuvasti kohti päätöksentekovaihetta.

Monet myyntityötä tekevät käyvät myös NLP- kursseja oppiakseen paremmin tulkitsemaan asiakkaidensa elekieltä.  Myyntityötä tekeville löytyy omia NLP-kursseja. 

Myyntitilanteessa ei luonnollisesti aikarajasta johtuen voi jokaista asiaa tarkistaa kahteen kertaan, mutta olennaisimmat kohdat voi tehdä tämän harjoituksen ohjeen mukaan.

Vuorovaikutustaitoihin kuuluvat toisen ihmisen kuuntelun ja sanattoman viestinnän tulkinnan lisäksi lisäksi myös oma kykysi ilmaista itseäsi sanoin ja elein, kyky hillitä tunteita sekä ohjata keskustelua halattuun suuntaan. Vaikka harjoittelemme näitä taitojamme jo syntymästämme saakka, voimme kehittyä niissä edelleen.

Myös myyntitaidoissa voimme kehittyä. Myyntiprosessin hallintaa mekin olemme harjoitelleet lukemalla niistä ja tekemällä mielikuvaharjoitteita. Uusasiakashankinta, myyntisanoman välittäminen, asiakkaiden palvelu heidän tarpeensa huomioon ottaen ja lopulta kaupan saaminen ovat myyjälle tärkeitä tavoitteita ja osaamisalueita. Myyjän tekniset taidot sisältävät oman yrityksen tuotetietouden ja toimintatapojen tuntemuksen lisäksi kilpailevien yritysten tuotetietojen ja  toimintatapojen tuntemuksen. Huippumyyjät ovat opetelleet perusteellisesti laajat tiedot myymistään tuotteista ja osaavat kertoa esimerkiksi tuotteidensa lisäksi tuotekomponenttien alkuperästä jotain.

Myyntityö on asiakkaan auttamista. Autamme asiakasta parhaiten kuuntelemalla ja valitsemalla oikeat argumentit. Myyjä johtaa keskustelua vaikka asiakas olisikin äänessä 70-80% yhteisestä ajastanne. Keskustelun johtaminen tapahtuu pitkälti esittämällä kysymyksiä, jotka vievät keskustelua haluamaasi suuntaan. Asiakkaan vastauksista ja sanattomasta viestinnästä myyjä tunnistaa niin asiakkaansa tiedostamat kuin tiedostamattomatkin tarpeet.

Huippumyyjä osaa asettua asiakkaansa asemaan ja nähdä hänen näkökulmansa aidon kiinnostuksen avulla. Hän osaa tehdä oikeita tarkentavia kysymyksiä ja tehdä kuulemastaan yhteenvetoja. Näin myyjä tulee luoneeksi lopulta kestävän ja pitkäaikaisen luottamukseen perustuvan asiakassuhteen, jonka ansiosta asiakas ostaa häneltä uudelleen hyväksi havaitsemaansa palvelua ja tuotetta. Asiakas on yleensä tyytyväisin, kun pidät lupauksesi ja hieman jopa ylität asiakkaasi odotukset positiivisesti.

Esimies tai kollegat voivat auttaa sinua henkilökohtaisten myyntitaitojesi kehittämisessä yhteiskuunteluin ja yhteiskäynnein. Aiheesta lisää myös esimiesblogissani http://trainettatwo.blogspot.fi .


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

harriet.realetta@gmail.com

maanantai 20. marraskuuta 2017

Taitava myyjä omaa monia huippumyyjän ominaisuuksia

20.11.2017

Tuija Rummukainen (2004) on haastatellut 80 huippumyyjää löytääkseen huippumyyjälle tyypillisiä ominaisuuksia. Hän kirjoitti haastattelujen tuloksista kirjan nimeltä Huippumyyjien ominaisuudet & tositarinoita 2004. Rummukainen löysi kahdeksan huippumyyjän ominaisuutta, joista oikeanlainen asenne ja kaupanpäätöstaidot löytyivät kaikilta haastatelluilta. Vain harvoilta myyjiltä löytyi kaikki kahdeksan ominaisuutta, joita ovat edellä mainittujen lisäksi ajankäytön hallinta/ tavoitteellisuus, myyntiesittelytaidot, tuotetietous, ulkoinen olemus, uusasiakashallinta ja kyky tulla toimeen erilaisten persoonien kanssa. Suurimmalla osalla oli kuusi tai seitsemän huippumyyjän ominaisuutta.

Timo Rope (2004) puhuu puolestaan miellyttävän vaikutelma luomisesta. Asiakkaat eivät pidä aggressiivista myyjistä ja miellyttävän vaikutelman avulla myyntitilanteesta saadaan positiivinen kokemus asiakkaalle. Kun huippumyyjä on myyntitoimissaan määrätietoinen ja muotoilee myyntityylinsä asiakkaan ja hänen tilanteensa mukaisesti, hän onnistuu paremmin työssään. Huumori voi auttaa joissakin tilanteissa, mutta tunneälyä omaava myyjä tietää, etteivät kaikki asiakkaat ymmärrä sitä ja näin ollen osaavat käyttää sitä oikeissa paikoissa sopivissa määrin. Jos myyntiote on vääränlainen, kauppa voi peruuntua vaikka myyntiprosessi olisi viety läpi muuten hienosti. (Rope 2004)

Huippumyyjän ominaisuuksia ovat pohtineet myös Nieminen ja Tomperi (2008), jotka ovat myös tulleet siihen tulokseen, että huippumyyjällä on oikeat arvot ja asenteet. Sen lisäksi huippumyyjällä on heidän mukaansa lahjakkuutta, motivaatiota ja osaamista. Edelleen heidän mukaansa on tärkeää, että myyjä tuntee itsensä hyvin ja hän osaa muuttaa omia tunteitaan tilanteiden vaihtelujen mukaan. Huippumyyjä ymmärtää heidän mukaansa erilaisia ihmisiä tunteineen ja heillä on myös verbaalista ja loogista lahjakkuutta. Nieminen ja Tomperi ovat kanssani samaa mieltä siitä, että jatkuva harjoittelu on myyjille tärkeää aivan samoin kuin olen maininnut huippu-urheilijoillakin olevan ja verrannut heitä myyjiin. Kaikkia edellä mainittuja taitoja ja lahjakkuuksia voi kehittää itsessään harjoittelun lisäksi opiskelemalla ja tekemällä myyntityötä. (Nieminen & Tomperi 2008)

Omaa työtään voi analysoida yksin tai kollegojen ja esimiehensä kanssa. Analysointi ei vie oikeaan suuntaan, jos vain mietitään missä onnistuttiin ja missä ei. Jokainen niin onnistunut kuin epäonnistunutkin myyntikäynti kannattaa mieluummin käydä läpi sen pohjalta mikä siinä meni hyvin ja mitä kannattaa tehdä seuraavalla kerralla toisella tavalla.

Tästä saamme taas herkullisen oikeaa asennetta lisäävän harjoituksen. Ota jokainen lihavoitu kohta tekstistä ja sano itsellesi esimerkiksi näin: ”Minulla on oikea huippumyyjän asenne ja osaan päättää kaupan hyvin. Osaan käyttää aikani ja voimavarani oikeisiin asioihin. Tunnen tuotteeni hyvin ja osaan esitellä ne taidokkaasti. Olen miellyttävä persoona ja ulkoinen olemukseni on kunnossa. Tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja osaan uusasiakashankinnan hyvin. Olen määrätietoinen huumorintajuinen ja osaan sovittaa myyntityylini asiakkaan mukaan. Arvoni ovat kohdallaan ja kehitän lahjakkuuksiani , osaamistani ja motivaatiotani jatkuvasti vaikka ne ovat nytkin jo hyvällä tasolla. Tunnen itseni hyvin ja osaan muuttaa tunteitani tilanteeseen sopivaksi ja näin osoitan ymmärtäväni asiakkaittani ja heidän erilaisia tunnetilojaan. Minulla on verbaalista ja loogista lahjakkuutta, joiden käyttöä kehitän edelleen harjoittelemalla, opiskelemalla ja tekemällä myyntityötä. Osaan analysoida työtäni ja löydän helposti ne asiat, joita voin parantaa toiminnassani.”

Voit halutessasi tehdä tästä vahvemman itsesuggestion vaivuttamalla itsesi levolliseen tilaan aiemmin mainituilla laskemismenetelmillä tai mindfulness-harjoituksella. Tilanteesi mukaan voit valita mielikuva- tai mindfulness harjoituksista itsellesi sopivan meditaation, jotka löytyvät osoitteesta: https://harrietvaananen.wixsite.com/trainetta/harjoitukset .  

Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

harriet.realetta@gmail.com

perjantai 17. marraskuuta 2017

Hyvän myyjän ominaisuudet

17.11.2017

Jokainen ihminen myy elämässään jotain. Puolisolle myydään ajatus itseä kiinnostavasta matkakohteesta. Lapsille myydään oma arvomaailma. Vanhemmille myydään ajatus uuden älypuhelimen tarpeellisuudesta. Ystävälle myydään ajatus illanvietosta. Sukulaisille myydään ajatus yhteisestä kesämökistä. Työkavereille myydään ajatus mukavasta kahvilasta. Esimiehelle myydään ajatus itseä kiinnostavasta työtehtävästä. Potilaalle myydään ajatus oikeista elämäntavoista. Alaisille myydään ajatus organisaatiomuutoksesta.

Myyntiä tapahtuu koko ajan ympärillämme ja osallistumme siihen monin tavoin itsekin. Kaikenlainen vaikuttaminen on myymistä. Myyntitaitomme määrää enemmän elämämme rajoista kuin osaamme yleensä ajatella. Myyntitaito on meille myös arvokas ihmissuhdetaito. Kaupat syntyvät, kun toiseen ihmiseen on luotu suhde. Suhteet perustuvat puolestaan luottamukseen. Luottamus on olennainen osa ihmisten välisen kommunikaation onnistumisessa. Myyminen ei siis ole pelkästään neuvottelupöydässä istumista, vaan se on paljon laajemmin tapahtuvaa vaikuttamista.


Sinä olet hyvä myyjä. Voit käyttää seuraavaa tekstiä mielikuvaharjoitteena vahvistaaksesi hyvän myyjän ominaisuuksiasi.

HYVÄ MYYJÄ -HARJOITUS:
Aloita kuvittelemalla itsesi kalastajana, joka tulee joelle. Mieti millaisia tarvikkeita sinulla on mukana ja miten olet pukeutunut. Katsele ja tutki jokea silmilläsi. Tunne joen ympäristössä leijuva luonnollinen jokimaiseman tuoksu. Ota joen pohjasta maa-ainesta käteesi ja tutki millaisia ötököitä siellä asuu. Näin kalastajat päättelevät, millaista syöttiä käyttävät. Valitse syöttisi ja heitä siima syötteineen veteen. Jonkun aikaa heiteltyäsi tunnet siiman päässä nykimistä ja aloitat rauhallisesi hivuttamaan saalistasi itseäsi kohti. Saaliisi lähestyessä rantaa otat haavin käteesi ja nostat kauniin ison kalan sillä viereiseen ämpäriin jättimäiseen akvaarioosi vietäväksi. Kala halusi tulla luoksesi, koska on kuullut, että sinun akvaariossasi on parhaat olosuhteet. Kiitä kalaa luoksesi tulemisesta ja lupaa viedä se kauniiseen akvaarioosi. Heittelet syöttiäsi veteen vielä jonkun aikaa. Saat lisää saalista. Osoitat arvostuksesi ja kunnioituksesi jokaiselle kalalle erikseen.  Kun olet saanut riittävästi kaloja, lähdet joelta akvaariollesi. Pidät lupauksesi ja päästät kalat kauniiksi laitettuun jättimäiseen akvaarioosi, jossa ne saavat elää ruhtinaallisesti. Pelastit ne juuri mutaisesta joesta puhtaisiin vesiin akvaarioosi, jossa juuri näiden kalojen on parempi olla ja elää. Viet hymyillen kalastustarvikkeesi varastoon ja lähde lepäämään.

Seuraavaksi voit sanoa itsellesi: ”Keskityn asiakaskäyntien määrään laatua unohtamatta ja vietän työajastani suurimman osan asiakkaideni kanssa. Menestyn olemalla asiakaspalvelun ammattilainen ja otan asiakkaani huomioon myyntiprosessin aikana ja sen jälkeen. Käytän tilaisuuteni viestiä houkuttelevasti myyntitilanteessa ja sen ulkopuolella. Päättäväisyys, luotettavuus ja aloitekykyisyys ovat ominaisuuksiani ja takaavat menestystäni. Osaan käyttäytyä hyvin, olen kiinnostunut laajasti maailmasta ja sen tapahtumista. Osaan ottaa toiset ihmiset huomioon joka tilanteessa.

Keskityn olennaiseen enkä jää vatvomaan asioita, joihin en voi vaikuttaa tai joista en voi päättää. Suuntaan ja keskitän energiani niihin asioihin, jotka ovat omassa vallassani ja hallinnassani. Huolehdin itsestäni ja asiakkaistani. Ymmärrän antaa ensin itsestäni saadakseni jotain takaisin. Minulla on halu palvella asiakkaitani hyvin. Osaan suunnata asenteeni oikein enkä selittele turhia. Sitoudun työhöni ja asiakkaisiini. Onnistun tekemisissäni ja iloitsen vastaan tulevista haasteista. Osaan sanoa tarvittaessa myös ”ei” ja olla silti rakentava ja asiakastani arvostava. Arvostamalla asiakastani saan hänet tuntemaan itsensä kuulluksi ja myötämieliseksi ehdotuksilleni. Olen kiinnostunut maailmasta ja sen tapahtumista. Niin pysyn kehityksessä mukana ja voin palvella asiakkaitani paremmin.”


Hyvä myyjä on myös hyvä rakentamaan miellyttävää työyhteisöä. Itse olen kompastunut tässä tehtävässä muutaman kerran, vaikka olen toisaalta onnistunutkin siinä aina halutessani. Entä sinä. Tiedätkö miten rakentaa hyvää työyhteisöä? Katso linkki:

OLE-HYVÄ-MYYJÄ!


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

harriet.realetta@gmail.com

torstai 16. marraskuuta 2017

Tehokkaan ja menestyksekkään myynnin salaisuus

16.11.2017

Myyntityö on opeteltavissa aivan niin kuin mikä tahansa muukin työ. Joillakin myyjillä on lahjoja ja mahdollisuus kehittyä huippumyyjiksi. Suurin osa meistä on kuitenkin hyviä myyjiä, jotka voivat kehittää itseään ja kehittyä työssään vaihe vaiheelta paremmaksi. Osa joukostamme tulee luovuttamaan ja vaihtamaan alaa. Huippumyyjiä ei ole niin paljon kuin ehkä kuvittelemme. Suurin osa yritysten tuloksesta tulee terveen itsetunnon omaavien hyvien myyjien sinnikkään työn ja kehittymisen tuloksena. Luovuttamalla tuloksia ei saavuteta. On tärkeää ottaa oppia omista kokemuksista ja harjoitella myyntiprosessin eri vaiheita. Sinnikkyys ja usko omaan kehittymiseen on tärkeää. Asiakkaasi oppivat luottamaan sinuun, kun teet sen minkä lupaat. Älä siis lupaa liikoja!

Tehokkaan ja menestyksekkään myynnin salaisuus on harjoittelu aivan samoin kuin urheilijallakin. Myyjä voi harjoitella jokaisen asiakkaan kanssa sen lisäksi, että harjoittelee yhdessä kollegojen ja esimiehensä kanssa. Kaikilla ei ole esimiehen tukeen mahdollisuutta, joten aion vähän myöhemmin käsitellä myyntiä itsensä johtamisen näkökulmasta. Itsensä johtamisessa tulemme käyttämään saman kaltaisia helppoja harjoituksia kuin tähänkin saakka. Mielikuvaharjoitteilla on helppoa johtaa itseään ja harjoitella myyntityön eri vaiheita käytännön harjoittelun lisäksi. Samoja itsensä johtamisen harjoituksia voivat käyttää myös myyntitiimien vetäjät, myynnin johto ja kouluttajat niin omassa työssään kuin myyjiään tukiessaan ja valmentaessaan.

Ennen itsensä johtamisen harjoituksia käsittelemme kuitenkin vielä eräänlaisena välipalana mm. hyvän myyjän ominaisuuksia, asennetta, ajankäyttöä ja tavoitteellisuutta, tuotetietoutta, ulkoista olemustamme sekä viestintätaitojamme.

Nyt on kuitenkin hyvä huokaista ja antaa myyntiprosessin eri vaiheiden käsittelyn tuomien uusien oivallusten sulautua yhteen aiemmin oppimiemme asioiden kanssa ja voimme tehdä uudelleen aivan alussa käyttämäämme mielikuvaharjoitusta myyntiprosessista. Se kerää mukavasti tähän mennessä läpikäymämme asiat yhdeksi kokonaisuudeksi ja muistuttaa meitä rennon työotteen merkityksestä.

Mielikuvaharjoittelu myyntiprosessi:
Youtubessa: https://www.youtube.com/watch?v=8okH38vJi0c

Varaa itsellesi rauhallinen aika ja paikka, jossa voit rentoutua joko istuen tai maaten. Avaa kätesi ja jalkasi, mikäli ne ovat ristissä. Näin voit antaa mielesi ja lihastesi rentoutua parhaalla mahdollisella tavalla. Hengitä muutaman kerran syvään ja huokaise kunnolla. Anna sitten hengityksesi syventyä luonnollisesti normaalista valveillaoloajan hengitysrytmistäsi. Hengityksesi on luonnollista,  säännöllistä, tasaista ja rauhallista.
Anna sitten silmiesi sulkeutua kevyesti, mikäli ne ovat vielä auki. Anna niiden olla rauhallisesti kiinni, rauhallisesti suljettuina. Ajattele mielessäsikin vain rentoutumista, lepoa ja rauhaa. Ympäristöstäsi kuuluvat sivuäänet eivät kiinnosta, eivätkä häiritse sinua. Annat ympäristön äänien vain olla taustalla pehmeinä ja rentoudut ääntäni kuunnellen. Sinua kiinnostaa ainoastaan ääneni, rentoutuminen, lepo ja rauha. Olet keskittynyt vain tähän hetkeen ja tapahtumaan. Hengityksesi on luonnollista, tasaista, rauhallista ja säännöllistä. Jokaisella rauhallisella ja levollisella sisään- ja uloshengityksellä tunnet vajoavasi yhä syvemmälle tuohon miellyttävään ja rauhalliseen rentouden tilaan. Olosi on raukea samalla tavoin kuin auringon lempeässä paisteessa maatessasi, auringon lämmittäen juuri sopivasti.
Seuraavaksi lasken numerot yhdestä kymmeneen. Jokaisella numerolla vajoat asteittain syvemmälle tähän miellyttävään ja turvalliseen rentouden tilaan pysyen kuitenkin vaivattomasti hereillä. Jokainen numero merkitsee sinulle yhä syvempää, miellyttävää, hermoja vahvistavaa lepoa.
Yksi
Jokaisella rauhallisella hengityksellä vajoat yhä syvemmälle hermoja vahvistavaan lepoon.  Tuntuu hyvältä saada vaipua oikein kunnolla syvään lepoon ja rauhaan. Ajatustoimintasikin on alkanut hiljentyä ja hidastua. Aivosi tyhjentyvät ajatuksista ja mielikuvista. Nekin rentoutuvat.
Kaksi
Olosi tuntuu miellyttävän raukealta, rentoutuneelta, hyvin raskaan ja painavan tuntuiselta. Ympäristöösi nähden hieman välinpitämättömän yksitoikkoiselta.
Kolme
Jäseniisi ja koko kehoosi on saattanut levitä hieman herpautunut, lämmin lievän turtumuksen ja puutumuksen tunne. Tuo tunne on hyvin miellyttävä.
Neljä
Kätesi ja jalkasi alkavat tuntua lyijyn raskailta. Hyvin, hyvin raskailta. Koko kehosi alkaa painaa kuin lyijy tuota alustaa vasten.
Viisi
Kehollesi on alkanut levitä hyvin miellyttävä, lämmin, rentoutunut, oikein hyvä olo. Verenkierto vilkastuu ja paranee. Tunnet kehollasi miellyttävää , kasvavaa lämmön tunnetta.
Kuusi
Olet oikein syvässä, täysin turvallisessa rentoutumisen tilassa, jossa voit antaa hetken mielesi ja lihastesi levätä. Koko kehosi rentoutuu aivan päälaelta varpaan kärkiin saakka. Jokainen lihas, elin ja hermo rentoutuu. Kaikkein pienimmätkin lihasryhmät kehollasi rentoutuvat. Koko sinun psykofyysinen kokonaisuutesi rentoutuu.
Seitsemän
Olet oikein syvälle, hyvin, hyvin syvälle vaipuneena. Sinun on oikein hyvä olla. Jäsenesikin saattavat tuntua hieman herpautuneilta, turtuneilta ja puutuneilta ja aivan kun ne hetkeksi häviäisivät pois tietoisuudestasi.  Ikään kuin et tiedostaisi jäseniesi olemassaoloa. Et ajattele mielessä menneisyyttä, etkä tulevaisuutta. Et ole kiinnostunut ajasta etkä paikasta.
Kahdeksan
Hengityksesi sujuu rauhallisesti, tasaisesti ja säännöllisesti. Sinulle on tällä hetkellä aivan samantekevää, mitä ympärilläsi tapahtuu. On vain tämä hetki. Saada täysin levätä ja rentoutua, päästää itsensä vajoamaan vielä hieman syvempään. Tuohon suloiseen raukeuden tunteeseen.
Yhdeksän
Olet täysin välinpitämätön ympäristöstä tulevista sivuäänistä. Sinä et anna minkään häiritä rentoutumistasi, lepoasi , rauhaasi. Olet antanut kaikkien mahdollisten huolten, harmien, ahdistusten ja jännitysten purkautua ja tulla pois. Annat niiden tulla aivan täysin pois. Annat mielesi ja lihastesi levätä. Kaikki huolesikin ovat hävinneet ja sinun on oikein hyvä olla.
Kymmenen
Kuuntelet minun ääntäni. Ja ääntäni kuunnellessasi tulet vaipuneeksi ja ajelehtineeksi  aivan kuin huomaamattasi,  tahtomattasi yhä syvemmälle tähän miellyttävään lepotilaan, jossa sinun on oikein hyvä olla. Olet oikein syvälle, hyvin, hyvin syvälle vaipuneena. Olet oikein syvässä ja miellyttävässä, rentouttavassa ja hermoja vahvistavassa levossa ja rentoutumisen tilassa. Olosi tuntuu suloisen raukealta, painavalta ja hyvin, hyvin rentoutuneelta. Ympäristöösi nähden välinpitämättömän yksitoikkoiselta. Missään vaiheessa et nukahda sanan varsinaisessa merkityksessä, eikä rentoutumistilasi muutu missään vaiheessa luonnolliseksi uneksi. Kuulet siis koko ajan ääneni, kun puhun sinulle. Keskityt ainoastaan siihen ,mitä nyt tulen sinulle sanomaan.
Kaikki tämän harjoitteen aikana antamani suggestiot, jotka koskevat sinun kaikkinaista työkykyäsi ja hyvinvointiasi, syöpyvät mieleesi, syvälle sinun alitajuntaasi, koituen sinun omaksi hyväksesi ja parhaaksesi. Lisäksi ne kasvavat ja vahvistuvat sinun mielessäsi ja alitajunnassasi jatkuvasti, vaikuttaen sinun hyväksesi ja parhaaksesi jokapäiväisessä elämässäsi. Edistyt ja etenet pelkästään hyvään ja myönteiseen suuntaan. Nyt keskityt siihen mitä tulen sinulle sanomaan. Ainoa, mistä olet tällä hetkellä kiinnostunut, on minun ääneni rentoutuminen , lepo ja rauha. Olet täysin välinpitämätön kaikesta muusta.
Tiedät, että myytävä tuote tai palvelu on vain välikappale, jolla asiakkaasi ostaa ongelman ratkaisua, taloudellista hyötyä, imagoa, tunnettuutta tai informaatiota ja muistat innokkaasti tarjota näitä etuja asiakkaallesi aina myyntitilanteessa. Olet aina riittävästi motivoitunut myymiseen ja motivaatiosi asiakkaiden kontaktointiin ja  myyntiä kohtaan vaan kasvaa jatkuvasti. Sinulla on henkistä voimaa ja energiaa toteuttaa myyntiäsi edistäviä, oikeaoppisia toimia täysipainoisesti ja pitkäjänteisesti ja täysin tinkimättä, herpautumatta, väsymättä tai stressautumatta.
Henkinen sietokykysikin kasvaa. Olet kiinnostunut asiakkaistasi ja heidän ongelmiensa ratkaisemisesta myymiesi tuotteiden ja palvelujen avulla. Löydät aina asiakkaan tarpeen tai ongelman, jonka juuri sinä voit täyttää tai ratkaista myymilläsi tuotteilla ja palveluilla. Olet tehnyt itsellesi täysin selväksi sen tosiasian, että sinun on mahdollista edetä aivan huipulle saakka. Olet asettanut itsellesi tavoitteita ja etenet tavoitteitasi kohti hyvin määrätietoisesti. Olet eteenpäin pyrkivä ja peräänantamaton huippumyyjä, joka osaa kuunnella asiakkaita ja ratkaista heidän ongelmiaan. Luotat itseesi ja omiin kykyihisi joka hetki ja kaikissa tilanteissa. Sinusta suorastaan pursuaa terve varmuus, rohkeus ja itseluottamus. Olet vahva ja voimakas persoonallisuus ja henkisesti hyvinvoiva, sekä tasapainossa oman itsesi kanssa, eikä sinulla ole ristiriitaa. Olet ehjä ja vahva psykofyysinen kokonaisuus.
Rentoudu edelleen. Hengityksesi toimii tasaisesti ja rauhallisesti. Olet hyvin, hyvin syvälle vaipuneena. Tunnet olosi miellyttävän rennoksi ja raukeaksi. Jäsenesi tuntuvat lyijyn raskailta, hyvin, hyvin raskailta ja rentoutuneilta. Tunnet miten rentoutuessasi uudistat ja lataat itseäsi. Keräät itsellesi uutta voimaa, uutta energiaa, uusia henkisiä voimavaroja. Kuuntelet edelleen minun ääntäni ja annat mielesi ja lihastesi levätä. Haluat rentoutua vielä pienen hetken. Sinun on oikein hyvä olla.
Valmistelet asiakastapaamiset ja –puhelut aina riittävän hyvin ja riittävän nopeasti. Muistat aina tarkistaa tärkeimmät yksityiskohdat asiakkaastasi ennen kontaktointia ja muistat asiakkaan nimen hyvin. Muistat helposti myös asiakkaan kanssa käymäsi keskustelut.
Sinun on helppoa soittaa asiakkaalle ja kohdata asiakkaat tapaamisissa. Kontaktoit mielelläsi asiakkaita mahdollisimman usein, toinen toisensa perään. Sinä oikein etsit tilaisuuksia soittaa uudelle tai vanhalle asiakkaalle ratkaistaksesi heidän ongelmiaan ja täyttääksesi heidän tarpeitaan myymilläsi tuotteilla. Sinulla on sellainen tunne, että kaikki tuntuu onnistuvan sinulta. Tämä positiivinen tunne ja lataus vain kasvaa ja vahvistuu sinussa, mitä lähemmäksi asiakkaan tapaaminen tai kontaktointi tulee. On yhdentekevää, millaisiin myyntitilanteisiin,  tapahtumiin ja olosuhteisiin joudutkin, suljet pois mielestäsi kaikki negatiiviset ja keskittymistäsi häiritsevät tekijät. Olet niin keskittynyt asiakkaaseesi ja myyntiin, että kaikki häiritsevät tekijät jäävät tietoisuutesi ulkopuolelle. Päästät tietoisuuteesi vain kaikki positiiviset, sinua, asiakastasi ja myyntiäsi edistävät ja vahvistavat tekijät.
Löydät helposti sillan kontaktivaiheesta kartoitusvaiheeseen. Muistat aina kysyä asiakkaalta ystävällisesti ja kohteliaasti juuri oikeita kysymyksiä  saadaksesi hänen ostomotiivinsa selville ja pystyäksesi ratkaisemaan hänen ongelmansa myymiesi tuotteiden ja palvelujen avulla. Muistat, että sinulla on kaksi korvaa ja yksi suu muistaaksesi paremmin kuunnella asiakasta. Osaat tehdä hyviä tarkentavia kysymyksiä ja osoittaa kiinnostuksesi asiakasta kohtaan juuri sopivasti kaupankäyntiä ajatellen.  Sinulla on vahvat hermot ja kykenet täysin keskittymään asiakkaaseen ja myyntitilanteeseen. Tunnet itsesi sekä henkisesti, että fyysisesti vahvaksi ja voimakkaaksi. Kaikki aistisikin toimivat erinomaisesti. Sinun reaktiokykysi on täysin tallella ja osaat myyntitilanteessa ja asiakkaan kohdatessasi keskustella aina oikeista asioista ja kysymyksistä. Kertaat asiakkaan kertomat olennaisimmat kohdat tilanteestaan ja tarpeistaan.
Esittelet itsesi, yrityksesi, alasi sekä tuotteesi sujuvasti ja riittävän yksinkertaisesti. Muistat esitellä tuotteesi ja palvelusi painottaen juuri kyseessä olevalle asiakkaalle sopivia argumentteja. Vaikka tiedät tuotteestasi paljon, muistat kertoa asiakkaalle vain hänelle olennaisen tiedon kaupan saamiseksi. Vastaat tässä vaiheessa kaikkiin mahdollisiin vastaväitteisiin, joita asiakkaalle tulee tai on aiemmin tullut. Itse asiassa onnistut kääntämään asiakkaan vastaväitteet usein eduiksi, joita asiakas saa tuotteesi ja palvelusi ostamalla.
Kykenet hyödyntämään sinulle sopivat, hyväksi hiomasi myyntitekniikat täydellisesti ja viimeistä piirtoa myöten oikein ja persoonallesi sopivimmalla tavalla. Osaat myös tarvittaessa taktikoida hvyin järkevästi ja älykkäästi. Käytät myyntitilanteet joka suhteessa aivan täysin omaksi ja asiakkaasi hyväksi ja hyödyksi. Jokainen osatekijä nivoutuu oikealle kohdalleen aivan täydellisesti ja saat myyntitilanteesta ehjän ja hyvän kokonaisuuden sekä kestävän kaupan.
Päätösvaiheessa kysyt kauppaa rohkeasti. Tunnistat ostosignaalit hyvin ja osaat tarttua niihin juuri oikealla hetkellä. Et lannistu, vaan vastaat kaikkiin asiakkaalta saamiisi vastaväitteisiin sujuvasti ja saat kaupan sinnikkään ja johdonmukaisen työsi ansiosta. Muistat kysyä kauppaa uudelleen aina vastaväitteen kumottuasi.  Tarvittaessa otat uusintakontaktin aina juuri oikeaan aikaan kaupan päättääksesi. Asiakas ostaa juuri sinulta saatuaan riittävästi asiantuntevaa tietoasi tuotteestasi ja palvelustasi. Olette molemmat tyytyväisiä kauppaan ja muistat aina varmistaa asiakkaan tyytyväisyyden ottamalla häneen yhteyden kaupan tekemisen ja toteuttamisen jälkeenkin, mahdollisia tulevia kauppojanne pohjustamaan. Hallitset myyntitilanteet alusta loppuun saakka erinomaisesti, todella loistavasti. Alitajuntasikin työskentelee ja toimii kaikilta osiltaan sinun hyväksesi ja parhaaksesi näissä tilanteissa.
 Joka kerta, kun kuuntelet tätä harjoitusta, kykenet rentoutumaan kerta kerralta yhä paremmin ja täydellisemmin sekä vajoamaan hyvin syvään rentoutumisen tilaan. Myös silloin, kun kuunteluolosuhteet eivät ehkä aina ole parhaat mahdolliset, kykenet täysin keskittymään tähän rentoutustapahtumaan.
Sinulla on miellyttävä ja hyvä tunne, että olet voinut levätä ja  rentoutua oikein kunnolla ja perusteellisesti. Alat tuntea miellyttävää, kasvavaa halua havahtua tästä miellyttävästä ja suloisesta raukeuden, painavuuden ja rentoutumisen tilasta.
Alan jälleen laskea. Alan luetella numeroita kymmenestä alaspäin. Jokainen numero merkitsee sinulle kasvavaa virkeyttä, pirteyttä ja keveyttä. Mitä lähemmäksi yhtä tulen, sitä virkeämmäksi ja pirteämmäksi tunnet itsesi. Aivan kuin olisit lähtenyt kohoamaan jostain syvältä, takaisin kohti pintaa. Nyt alan laskea.
Kymmenen
Miellyttävä kasvava keveys ja virkeys alkaa sinun jaloistasi. Jalkasi käyvät yhä kevyemmiksi, jalkasi tulevat vähitellen oikein kevyiksi.
Yhdeksän
Keveys ja virkeys ovat vähitellen leviämässä yhä ylemmäs kehossasi. Kätesikin tuntuvat keveiltä. Alat vähitellen tiedostaa jäseniesi olemassaolon.  Kätesi ja jalkasi tulevat höyhenen kevyiksi.
Kahdeksan
Kaikki raukeus, väsymys, painavuus, kaikki  välinpitämättömyys ja yksitoikkoisuus häviää täysin pois. Kaikki herpautuneisuus, turtumus ja puutuneisuus jäsenistäsi ja koko keholtasi häviää täysin pois.
Seitsemän
Sinussa on voinut tapahtua luovaa uudistumista, henkistä latautumista. Olet kerännyt itsellesi uutta voimaa, uutta energiaa, uusia henkisiä voimavaroja, rohkeutta, varmuutta ja itseluottamusta.
Kuusi
Kiinnostut jälleen täysin normaalilla tavalla ympäristöstäsi. Ajasta ja paikasta. Kaikesta siitä, mitä ympärilläsi tapahtuu. Ympäristö palautuu aivan täysin normaalilla tavalla tietoisuuteesi.
Viisi
Tunnet virkistyväsi ja piristyväsi aivan täysin. Saat kaikki jäsenet ja lihakset aivan täysin tietoisuuteesi ja hallintaasi. Pääsikin alkaa tuntua kevyemmältä. Olkapääsi kevenevät. Koko kehosi kevenee.
Neljä
Aivan kuin olisit saanut nukkua pienen hetken. Aivan kuin aivosikin olisi pesty kirkkaiksi ja puhtaiksi. Aivan kuin olisit uudesti syntynyt. Olet kerännyt uusia voimia.
Kolme
Silmäluomesikin tulevat oikein kevyiksi, hyvin, hyvin kevyiksi. Pää, silmäluomet, jalat ja kädet ovat oikein kevyet. Koko kehosi kevenee. Kaikki lihakset ja jäsenet ovat omassa tietoisuudessasi ja hallinnassasi. Kaikki aistisikin toimivat erinomaisesti. Tunnet itsesi oikein levänneeksi ja rentoutuneeksi. Olet hyvin virkeä ja pirteä. Aivan täysin levännyt rentoutunut. Olet tullut pois sieltä syvältä, takaisin pintaan. Tiedostat jälleen aivan normaalilla tavalla ympäristösi, ajan ja paikan, kaiken sen mitä ympärilläsi tapahtuu.
Yksi
Olet aivan täysin hereillä ja valveilla. Olet oikein virkeä ja pirteä, aivan täysin levännyt ja rentoutunut. Olet kerännyt itsellesi uusia voimia. Olet aivan täysin hereillä, aivan täysin hereillä ja valveilla. Tunnet vointisi kaikin tavoin oikein hyväksi. Koko sinun psykofyysinen kokonaisuutesi voi erinomaisesti. Olet aivan täysin hereillä, täysin valveilla. Aivan täysin hereillä ja valveilla. Tunnet vointisi kaikin tavoin oikein hyväksi, erinomaiseksi. Olet aivan täysin hereillä ja valveilla.Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

harriet.realetta@gmail.com

keskiviikko 15. marraskuuta 2017

Neuvottelun jatkuminen uusintakontaktin aikana

15.11.2017

Myyntipuhetta ei välttämättä aina saada päätökseen ensimmäisen keskustelun aikana ja silloin neuvotteluja jatketaan uusintakontaktin yhteydessä. Isot konsernit ja useilla eri toimialoilla toimivat suuret yritykset tai vaihtoehtoisesti paperikoneita ja muita monimutkaisia tai isoja tuote- ja palvelukokonaisuuksia myytäessä neuvotteluja joudutaan usein käymään erilaisten yksityiskohtien sopimiseksi useaan kertaan ennen lopullisen ostopäätöksen syntymistä. Myyjän on luonnollisesti otettava aikalisä neuvottelujen välillä niin, että hän saa tehtyä rauhassa asiakkaan tarpeisiin sovitetun ratkaisun sen sijaan, että hätiköisi ja tekisi huonon ehdotuksen asiakkaalle. Tällaisessa tapauksessa käydään usein läpi myyntiprosessi tarveanalyysin ja kartoituksen loppuun saakka. Sen jälkeen selvitetään asiakkaalle tarpeelliset ratkaisun osatekijät ja sovitaan uudesta tapaamisajasta. Varsinainen esittely ja päätösvaihe tehdään toisen tapaamisen aikana. Asiakkaan kanssa kannattaa sopia tarkka aika, milloin palaat ehdotuksesi kanssa keskustelemaan hänen kanssaan. Asiakkaan liiketilanne saattaa olla erilainen kuin myyjä osaa ennakoida ja yritys voi olla esimerkiksi fuusioitumassa. Tällaisissa tapauksissa myyntiprosessin läpikäyminen kahdella eri kontaktilla on luontevaa.

Mielikuvaharjoite seurantavaiheen uusintakontaktista:

Ota hyvä asento, hengitä pari kertaa syvään, kiinnitä katseesi johonkin ylhäällä olevaan pisteeseen ja luettele mielessäsi hitaasti numerot 1-5. Kun olet päässyt numeroon 5, silmäsi sulkeutuvat ja olet syvässä, rentoutuneessa tilassa. Nyt olet valmis luomaan mielikuvia ja ajatuksia seurantavaiheen uusintakontaktista mahdollisimman hyvän myyntituloksen aikaansaadaksesi. Tässä tilassa itsellesi antamat  suggestiot palaavat mieleesi myyntitilanteissa niiltä osin, kuin ne auttavat sinua parhaaseen mahdolliseen kauppaan ja asiakassuhteen luomiseen ja ylläpitoon.

Tämän itse aikaan saamasi hypnoosin aikana vain sinä itse voit antaa itsellesi suggestioita. Kukaan ei voi vaikuttaa sinuun tahtomattasi. Virkistyt tarvittaessa heti, jos jotain huomiotasi vaativaa tulee esiin ja olet heti täysin hereillä ja toimintavalmis.

Palauta seurantakontaktia vaativa asiakas mieleesi. Kuvittele hänet eteesi käymään keskustelua kanssasi. Muistele ja kertaa häneltä saamasi hyväksynnät sekä niihin liittyvät hyödylliset seuraukset jotka olet hänelle argumentoinut. Mieti, oletko löytänyt kaikki seuraukset ja niihin liittyvät argumentit. Voisitko tuoda esiin vielä joitakin uusia asioita, jotka eivät vielä ensimmäisellä kerralla tavatessanne tulleet mieleesi. Mieti keitä ovat tai kuka on todellinen päätöksentekijä asiakkaallasi. Näe itsesi keskustelemassa juuri hänen tai heidän kanssaan. Löytyykö asiakkaaltasi sellaisia organisaation osia, joihin voisit olla yhteydessä yhtä aikaa tai erikseen? Tee mielessäsi yhteenveto asiakkaallesi edellisen keskustelunne hyväksynnöistä ja seurauksista. Muistele asiakkaasi tärkeimmät tarpeet ja niiden täyttämisen tai täyttämättä jättämisen seuraukset. Palauta mieleesi ne asiat, joita jo sovitte asiakkaasi kanssa sekä asiakkaan ensimmäisellä kerralla tekemät osapäätökset ratkaisuusi.

Nyt kun olet onnistunut hienosti palauttamaan mieleesi edellisen keskustelunne ja suunnittelemaan seuraavassa keskustelussa käytävät asiat, näe, miten hyvässä yhteisymmärryksessä keskustelunne asiakkaasi kanssa tulee sujumaan. Tunne kädessäsi tyytyväisen asiakkaan kapan vahvistukseksi antama kädenpuristus ja näe hänen tyytyväinen ilmeensä kohtaamassa oman tyytyväisen ilmeesi. Tunne, miltä kehossasi tuntuu kaupan tekemisen jälkeen ja millainen mielentilasi on. Onnistumisen tunne kihelmöi kehossasi ja mielessäsi.

Nyt voit alkaa virkistää itseäsi samalla tavoin, kuin tulit tähän tilaan. Voit yksinkertaisesti luetella numerot 5-0 hitaasti mielessäsi. Kun tulet nollaan, olet täysin virkeä, toimintakykyinen ja hyvällä, positiivisella mielellä valmiina tapaamisen käytännönvalmisteluihin.

Onnellisuuden ja onnistumisen tunnetta kannattaa lisätä aina kun se on mahdollista. Onnellisuuden tunne saattaa olla joskus kateissa. Oheisen linkin takaa löydät 12 askelta onnellisuuteen ja kiitollisuusharjoituksen:Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

tiistai 14. marraskuuta 2017

Seurantakontakti kaupan saamiseksi

14.11.2017

Asiakkaasi unohtaa kolmessa päivässä 70% esittelystäsi ja hänen kiinnostuksensa on saattanut laimentua huomattavasti, jos joudut odottamaan asiakkaasi päätöstä pidempään. Myyjän on otettava huomioon myös asiakkaan mahdollinen tilanne, jolloin hänellä ei ole mahdollisuutta tai halua ostaa tuotettasi lainkaan ja hän on siitä syystä yrittänyt kohteliaasti kieltäytyä kaupasta viivyttämällä päätöksentekoa. Kun huomaat tämän asiakkaasi puheiden kriittisen tarkastelun jälkeen, voit jättää asiakkaan ystävällisesti ja siirtyä potentiaalisempiin asiakkaisiin. Näin et tule tuhlanneeksi aikaasi vääriin asiakkaisiin.

Kun olet todennut asiakkaan olevan todella potentiaalinen ja kaupan toteutumisen lähellä, voit aloittaa seurantakontaktiin valmistautumisen huolella. Huolellinen valmistautuminen auttaa sinua ohjaamaan keskustelua haluamaasi suuntaan eikä asiakkaasi pääse ottamaan ohjaimia väärällä hetkellä.

On tärkeää kerätä asiakkaalle uudelleen edellisen keskustelunne mukaiset osapäätökset ja tehdä niistä asiakkaalle yhteenveto. Tarkoituksesi ei ole aloittaa jo kertaalleen saaduista osapäätöksistä keskustelua vaan muistuttaa asiakastasi niistä. Sinun kannattaa myös tarkistaa, oletko osannut selittää asiakkaallesi kaikki olennaiset osa-päätösten hyväksynnät ja niiden seuraukset. Voit tässä vielä täydentää seurauksia, jos uskot voivasi täyttää asiakkaasi tarpeet paremminkin ratkaisullasi.

Muistele myös millä sanoilla sait edellisessä keskustelussanne vaikutettua asiakkaasi parhaiten. Samoja ajatuksia kannattaa toistaa asiakkaalle uusintakontaktinkin aikana. Myös kiinnostuksen herättäjät kannattaa miettiä valmiiksi sen lisäksi, että mietit aloituksen, argumentoinnin ja päätöksen. Muistele myös asiakkaasi aiemmin käyttämiä vastaväitteitä ja mieti, millaisia vastaväitteitä hän voi esittää sinulle uusintakontaktin aikana. Tätä voidaan kutsua myös neuvotteluvaiheeksi, jonka aikana sovitaan kaupan ehdoista yksityiskohtaisesti.

Uusintakontaktin selkeä ja mielenkiintoinen aloitus syntyy, kun esittelet itsesi, yrityksesi ja asiasi muistuttaen asiakastasi edellisestä tapaamisestanne ja esität hyvän kiinnostuksenherättäjän alkuun. Varsinaisen argumentoinnin aikana sinun on onnistuttava nostamaan asiakkaasi mielenkiinto jälleen samalle tasolle, kun edellisen kerran tavatessanne ja mahdollisuuksien mukaan ylitettäväkin se taso. Tason nostamisen avulla saat paremmin asiakkaaltasi päätöksen, joka jäi edellisellä kerralla saamatta. Tasoa voi nostaa aloittamalla asiakkaasi tarpeiden yhteenvedosta ja niiden seurauksista. Seuraavaksi voit selittää uudelleen, miten sinun tarjoamasi ratkaisu täyttää nuo asiakkaan esiin tulleet tarpeet. Päätöksentekotekniikoista tähän sopii esimerkiksi vaihtoehtotekniikka, jolla saat asiakkaaltasi tarvittavia osapäätöksiä. Pyydä lopuksi asiakkaalta hyväksyntä sille, että ratkaisusi täyttää hänen tarpeensa ja se on hänelle hyvä.  Tässä vaiheessa voit muistuttaa asiakastasi hänen tarpeensa tyydyttämisen numeeriset seuraukset eli investoinnin tuottosumman, jos olet sellaisen asiakkaasi kanssa laskenut. Sen jälkeen voit hankkia hintahyväksynnän ja oletkin saanut jälleen tehtyä kaupat!

Aina kauppa ei synny uusintakontaktinkaan aikana. Silloin on jälleen kerran mietittävä tarkasti onko asiakkaasi todella aikeissa ostaa vai yrittääkö hän vain kieltäytyä kohteliaasti. Jos asiakkaasi vaikuttaa edelleen potentiaaliselta, voit miettiä mitä tavoitteita asetat seuraavalle kontaktille sekä miten toimitte ja etenette saadaksenne kaupan päätökseen. Kaikkien uusintakontaktien aikana on huolehdittava siitä, että todellinen päätöksentekijä on mukana keskusteluissa. Neuvotteluja vaativilla aloilla useampikin uusintakontakti sattaa olla hyvin tavallista.

Janoat jo ehkä mukavaa mindfulness taukoa antaaksesi aivosi levätä ja työstää lukemaasi. Käy tekemässä halutessasi oheinen harjoitus:


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

harriet.realetta@gmail.com

maanantai 13. marraskuuta 2017

Seurantakontaktin sopiminen

13.11.2017

Aina asiakkaalta ei saa päätöstä myyntipuheen päätteeksi, vaikka se on yleensä myyjien ensisijainen tavoite. Asiakkaasi täytyy ehkä esitellä tarjouksesi esimielelleen tai päätöksiä tekevälle tiimille, kuten hallitukselle. Konserneissa päätöksenteko saattaa olla joidenkin tuotteiden ja palvelujen osalta hyvinkin monimutkaista ja ostopäätökseen vaikuttavat monet henkilöt konsernin eri osista. Saattaa myös olla, että asiakkaasi haluaa kilpailuttaa tarjouksesi tai hän ei ole aivan vakuuttunut tarjoamasi ratkaisun hyödyllisyydestä. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää sopia uusi yhteydenotto niin, että asiakkaallesi jää harkinta-aikaa. Seurantakeskustelun aikana asiakkaasi saattaa myös paljastaa sinulle sellaisia epävarmuustekijöitä, jotka eivät ole aiemmassa keskustelussanne tulleet esille ja pääset käsittelemään aiemmin piilossa olleet vastaväitteet pois sopimuksen syntymisen tieltä. On myös ajankäyttösi kannalta järkevää, ettet käytä liikaa aikaa yhteen asiakkaaseen.

Voit kuitenkin aina selvittää, mitä yksityiskohtaa asiakkaasi miettii ja miksi hän ei voi tehdä päätöstä heti. Tietojen selviäminen auttaa sinua seurantakontaktin onnistuneessa läpiviennissä. Sovi aina myös tarkka päivä ja aika, jolloin soitat asiakkaallesi uudelleen. Näin hän osaa valmistautua omalta puoleltaan seurantakeskusteluunne. Jos asiakas saa itse ehdottaa sopivaa aikaa, hän on siihen sitoutuneempi kuin toisen ehdottamaan aikaan. Voit myös lähettää asiakkaallesi kirjallisen vahvistuksen hintatietoineen niin, että hänellä on jotain kättä pidempää esittäessään tarjoustasi muille yrityksessään tai perheessään. Voit käyttää samalla tilaisuuden kirjata asiakkaallesi ylös ne asiakkaan tarpeet ja niiden ratkaisut, jotka tuotteesi ja palvelusi täyttävät. 

Ratkaisumyynnissä suhtaudutaan asiakkaan tilanteeseen ja liiketoimintaan syvemmin kuin perinteisemmässä myynnissä. Silloin asiakkaan päätöksentekoon vaikuttavien henkilöiden kanssa keskustellaan useamminkin yhdessä ja erikseen ja myyjä myyjä keskittyy tuotetietoutensa sijasta ensisijaisesti asiakkaan liiketoimintaan ja sen prosesseihin. Ratkaisumyynnissä "seurantakontakteja" on näin ollen useita ja myyjä toimii ikään kuin asiakkaansa ulkopuolisena asiantuntijana ja toimii niin kuin olisi asiakkaallaan töissä kuten esimerkiksi ICT-alalla on usein nähty tarpeelliseksi.

Päivän harjoituksena voit tehdä "Rentouta ajatuksesi"-harjoituksen sivulta:
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tyokaluja_itsehoito/Pages/Harjoitusnro9Rentousosanaelamantapaa.aspx


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

harriet.realetta@gmail.com

perjantai 10. marraskuuta 2017

Päätöksentekotekniikat ja päätöskysymykset

10.11.2017

Osapäätösten hakeminen päätöksentekotekniikoiden avulla myyntiprosessin eri vaiheissa auttaa sinua lopullisen päätöksen saamisessa. Voit pyytää asiakkaalta osapäätöksiä ja lopullista ostopäätöstä samanlaisilla tekniikoilla. Mitä - jos –tekniikkaa käyttäessäsi voit kysyä asiakkaaltasi mikäli hän käytäisi tuotettasi, mitä merkitystä sillä olisi hänen yritykselleen tai miten hän sitä käyttäisi. Vaihtoehtotekniikalla annetaan asiakkaalle puolestaan kaksi hyvää tuotteen komponenttia sisältävää vaihtoehtoa, joista hän voi valita parhaimman siinä tapauksessa, jos ostaisi tuotteesi. Kolmantena voit halutessasi käyttää näiden edellisten tekniikoiden yhdistelmää luomatta asiakkaalle painetta ostaa. Silloin kysytään asiakkaalta mitä kahdesta vaihtoehtoisesta komponentista asiakas käyttäisi, jos ostaisi tuotteesi.

Varsinainen päätöksentekokysymys on joko suora kysymys (Otatko tämän? Laitetaanko se?) tai vaihtoehdot tarjoava (Kumpi näistä kahdesta ratkaisusta sopii sinulle paremmin?).  Suora päätöskysymys luo asiakkaalle voimakkaan ostopaineen, koska häneltä pyydetään joko ”kyllä” tai ”ei” vastausta. Asiakkaasi saattaa alkaa suorasta kysymyksestä huolimatta kiemurrella tässä vaiheessa ja vasta sinulle ”kyllä” tai ”ei” vaihtoehtojen sijasta, että ”täytyy harkita”, ”en osaa sanoa”. Hän voi myös antaa ostosignaalin esimerkiksi kysymyksen muodossa tai esittää vastaväitteen.

Jos asiakas haluaa miettiä vielä ratkaisuaan, voit kysyä tarkentavan kysymyksen siitä, mikä häntä erityisesti mietityttää tässä tapauksessa. Hänen vastauksensa voit sitten käsitellä samoin kuin vastaväitteet. Jos tilanne todella vaatii asiakkaan puolelta harkinta-aikaa, voit sopia ajan, jolloin otat uudelleen yhteyttä ja kysyt päätöstä.

Jos asiakkaasi antaa sinulle puolestaan ostosignaalin ja kysyy tarkentavia tietoja, niin kerrot ne luonnollisesti hänelle tai selvität mahdolliset epäselvyydet, kuten ostosignaaleja käsiteltäessä yleensäkin. Voit myös varmistaa, ettei asiakkaallesi jäänyt muuta epäselvää tuotteesi osalta ennen kuin kysyt kauppaa uudelleen suoralla päätöskysymyksellä.

Asiakkaasi voi vastata sinulle myös vastaväitteellä ja päätösvaiheen vastaväite liittyy melko usein hintaan. Tässä vaiheessa voit perustella uudelleen miten asiakkaasi saa tuottoa tai muuta hyötyä sijoittamalla tuotteeseesi.  Asiakkaasi budjetti voi olla myös tarjoustasi pienempi, joten voit tarjota mahdollisesti edullisempaa vaihtoehtoa, joka ei ehkä ole aivan niin hyvä kuin ensimmäinen, mutta kuitenkin tuottaa asiakkaallesi hyötyä. Sinun on aloitettava edullisemman vaihtoehdon kanssa päätösprosessi uudelleen, jotta voit antaa asiakkaallesi yhteenvedon SPIN- tekniikalla saatujen hyväksyntöjen seurauksista. Sitten voit kartoittaa asiakkaasi kanssa ne tuotteesi komponentit, jotka eivät ole välttämättömiä ja tarjota siltä pohjalta edullisempaa vaihtoehtoa.

Vaihtoehtojen tarjoaminen ei aiheuta asiakkaallesi aivan niin paljoa ostopaineita kuin suora kysyminen ja hänen on jopa helpompi tehdä ostopäätös. Mahdolliset vastaväitteet ja ostosignaalit käsitellään kuten suorankin päätöskysymyksen yhteydessä. Kaupan synnyttyä on hyvä varmistaa vielä toimituksen yksityiskohdat ja hoitaa ne sovitussa aikataulussa. Seuranta kontaktin aikana voit sitten varmistaa, että asiakas on saanut ostamansa tuotteen sovitusti  ja näin luoda hyvää pohjaa pitkäaikaiselle asiakassuhteelle. Asiakassuhteen säilyttäminen on tärkeää, koska tutkitusti vanhat asiakkaat ostavat enemmän kuin uudet tai kertaostajat.

Pystyäksesi asettumaan paremmin asiakkaasi osaan hänen tehdessään valintapäätöstään, voit miettiä itseäsi ostajana eri tilanteissa. Valinnasta ja vaihtoehtojen vertailusta on tullut tietotekniikan lisääntymisen myötä entistä helpompaa.

Päivän harjoituksena voit tehdä Kehon kieli-harjoituksen sivulta:
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tyokaluja_itsehoito/Pages/Harjoitusnro8Kehonkieli.aspx
Harjoituksen tarkoitus on auttaa sinua tunnistamaan omien tunteidesi vaikutukset kehossasi ja sen myötä ymärtämään tunteiden vaikutus asiakkaisiisikin paremmin. Erityisesti päätöksiä tehdessä tunteiden vaikutus on hyvä tiedostaa.


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

harriet.realetta@gmail.com