maanantai 23. helmikuuta 2015

Itsesuggestioiden turvallisudesta

24.2.2015

Lähteenä Jouni Luukkalan kirja ”Suorituskyvyn vahvistaminen, menetelmänä itsesuggestio”

Itsesuggestioita voidaan käyttää joko valmennukseen tai hoitotyön tukena. Tässä blogissa ja kirjassa on keskitytty itsesuggestioiden valmennukselliseen käyttöön erityisesti myyntityössä. Erityinen painopiste on itsensä valmentamisessa ja siinä, miten oikeanlaisen sisäisen puheen avulla voidaan ottaa käyttöön piileviä voimavaroja myyntityötä tehtäessä. Lukija saa kuitenkin samalla vinkkejä ja ajatuksia sisäisen puheen muuttamisesta muillakin elämänalueilla ja erilaisissa elämänvaiheissa. Itsesuggestioita voidaan käyttää myyntityön lisäksi esimerkiksi ammatinvalinnassa, pääsykokeissa, opiskelussa, kouluttamisessa, työnhaussa, työssä, perhe-elämän tukena, harrastuksissa, eläkkeelle siirryttäessä ja laadukasta vanhuutta haettaessa.

Itsesuggestioiden avulla meillä on mahdollisuus löytää toimiva asenne elämäämme. Voimme suhtautua elämäämme tosissamme, mutta ei vakavissamme. Erityisesti myyntityössämme voimme pitää kilpailua tärkeimpänä. Lopputulos ei ole kaikista tavoitteidenasettamisistammekaan huolimatta aivan niin tärkeää kuin ehkä ajattelemme, sillä mikään voitto ei ole välttämättä aina lopullinen ja tappio saattaakin kääntyä voitoksi joissakin tapauksissa. Itse asiassa juuri siihen perustuu myös huippumyyjän usko onnistumiseen myyntiprosessia läpi viedessään. Töitä kannattaa tehdä kovastikin, mutta silti elämän arvoituksellisuuden vuoksi menestys tai työn tulokset eivät ole itsestään selvyyksiä. Voimme iloita siitä, että elämä ei ole liian suoraviivainen ja se tarjoaa meille aina jotain uutta ja odottamatonta.

Monilla meistä on tälläkin hetkellä itseämme vahingoittava sisäinen puhetapa ja yleensä pääsemme parempaan suuntaan tietoisesti itsesuggestioita kehittämällä ja aktiivisesti niitä käyttämällä. Itsesuggestioita voi kuitenkin käyttää myös väärin. Luukkala kertoo esimerkin Neuvostoliittolaisista astronauteista, jotka olivat kuunnelleet ennen kuulentoaan kolme kertaa päivässä kasetilta itsesuggestioita. Näiden kasettien pääsanoma oli: ”Minulle riittää avaruuslennolla vain yksi tunti lepoa vuorokaudessa. Muun ajan teen ahkerasti töitä.”. Nämä itsesuggestiot olivat toteutuneet käytännössä ja astronautit olivat palatessaan olleet todella loppuun palaneita. He epäonnistuivat palattuaan myös useilla elämänalueillaan ja muuttuivat niin masentuneiksi kuin itseään tuhoaviksikin.

Erään humanistisen ihmiskuvan mukaan ihminen on arvokas suorituskyvystään riippumatta. Jos tavoitteen asettelu tulee valmennettavan ulkopuolelta ja ihminen joutuu uhraamaan suurimman osan muista elämänalueistaan (terveys, ihmissuhteet, elämänilo ja itsemääräämisoikeus) menestyäkseen hetkellisesti jollain kapealla elämänalueellaan, on vaarana ihmiskuvan kaventuminen ja vääristyminen. Näin ollen meidän kannattaa kehittää kokonaisvaltaisesti ihmiskuvaamme, jossa niin tunteet kuin ihmissuhteetkin ovat vahvasti mukana.

Ihminen ei voi suggeroida itseään tahdottomaksi sellaiseen tilaan, jossa suggestiot vievät häntä. Kaikilla ihmisillä on oma moraali, jonka pohjalta he toimivat niin suggestiivisessa tilassa kuin ei-suggestiivisessakin tilassa. Moraalinen tarkkailijaminämme on siis aina valveilla.
Itsesuggestioon sinänsä ei sisälly moraalia ja sen käyttäjillä on vaihteleva vastuuntunto. Siitä syystä itsesuggestiota ammatikseen käyttävillä on hyvä olla riittävästi vastuuntuntoa ja ymmärrystä ihmisen olemuksesta. Turvallisinta on keskittyä aina myönteisiin vaikutuskehotuksiin tavoite- ja keinosisältöisissä itsesuggestioissa sekä ongelmien ratkaisuun myönteisestä näkökulmasta.


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta


harriet.realetta@gmail.com

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti