keskiviikko 13. toukokuuta 2015

Motivaatio

13.5.2015

Motivaatio on tila, joka määrää ihmisen toimintavireyttä ja mielenkiinnon suuntaa. Motivaatio syntyy motiiveista eli erilaisista tarpeista, haluista, vieteistä tai palkkioista ja rangaistuksista. Motiivit voivat olla tiedostettuja tai tiedostamattomia. Sisäisen motivaation innoittama ihminen saa pitkäkestoisesti ja usein pysyvästikin iloa ja tyydytystä toiminnastaan ilman ulkoista palkkiota.  Ulkoiset motivaatiot ovat riippuvaisia ympäristöstä ja motivaation välittää ulkopuolinen taho, ei ihminen itse. Ulkoisen motivaation motivoima toiminta ei tuota iloa eikä perustu ihmisen omaan motivaatioon vaan toiminta pohjautuu esimerkiksi palkkioiden saavuttamiseen, kuten provision, bonuksen, tuloksen tai arvosanan saavuttamiseen. Tällaiset palkkiot ovat yleensä hyvin lyhytkestoisia.

Sisäiset palkkiot ovat usein tehokkaampia kuin ulkoiset ja tämä on onneksi huomattu myös työelämässä monissa työpaikoissa. Enää työpaikoilla ei pelotella, kiristetä tai uhkailla aivan niin paljoa kuin ehkä aiemmin, koska tällaiset motivointikeinot ovat lyhytaikaisia ja usein kertakäyttöisiä eivätkä tuo yritykselle pitkällä tähtäimellä hyvää tulosta. Sen sijaan edistyksellisimmät työnantajat pyrkivät palkitsemisen lisäksi löytämään työntekijöidensä sisäiset motivaatiot ja auttavat työntekijöitään tunnistamaan sekä kehittämään niitä. Työnantajien tarjoamat Mindfulness-koulutukset ovat yksi osoitus siitä.

Näin löydät sisäisen motivaation:

Oikealla motivaatiolla on olennainen vaikutus siihen, miten teemme työmme ja saamme myynnissä tulosta aikaiseksi. Kun myyjältä löytyy intohimoa työtään kohtaan, hän voi saavuttaa huipputuloksia. Työnantajamme motivoivat meitä usein erilaisilla kannustusmenetelmillä ja palkitsemisella. Motivaatio voidaan jakaa tilanne- ja yleismotivaatioon. Yleinen kiinnostuksemme työntekoon (vireys, suunta ja käyttäytymisen pysyvyys) on yleismotivaatiotamme ja asiakkaiden kanssa toimiessamme tilannemotivaatiota. Myyjän yleismotivaation ollessa riittävän hyvällä tasolla yksittäiset epäonnistumiset tai esteet eivät häiritse myyntityön tekemistä. Tilannemotivaatio on puolestaan lyhytkestoista ja riippuu tilanteesta sekä yleismotivaatiosta.

Motivaatiosta:

HARJOITUS: Mikä estää sinua elämästä arvojesi mukaisesti:

Myyjät voidaan jakaa karkeasti ottaen kolmeen erilaiseen ryhmään motivaationsa perusteella. Ensimmäinen ryhmä tekee työtään vain rahan vuoksi ja elävät vain vapaa-aikaansa varten. Toinen ryhmä luo uraa, kehittää osaamistaan ja haluavat edetä työelämässä saadakseen ulkoista menestystä. Kolmannessa ryhmässä ovat kutsumuksensa vuoksi työtä tekevät, jotka voisivat periaatteessa tehdä työtään jopa ilman palkkaa. Tällä ryhmällä on todellinen motivaatio työnsä tekemiseen. Mihin ryhmään sinä kuulut? Kuulutko niihin kaikkiin, mutta yksi on vahvin? Oletko oikealla alalla?


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta


harriet.realetta@gmail.com

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti