maanantai 31. elokuuta 2015

Asenteet ja arvot

1.9.2015

Omia asenteitaan ja arvojaan voi kartoittaa ja pohtia eri tavoin. Emme voi muuttaa toisia ihmisiä tai tilanteita, mutta halutessamme voimme pyrkiä muuttamaan itseämme esimerkiksi asenteidemme ja arvotarkistustemme kautta sekä omaa suhtautumistamme erilaisiin haastaviinkin tilanteisiin. Kun tiedostamme minkälaisten arvojen mukaan toimimme, pystymme paremmin havaitsemaan kehityskohtamme ja muuttamaan asenteitamme haluamaamme suuntaan.

Asenteesi on ajatustesi, tunteesi ja toimintasi summa. Asenne saa myös aikaan tuloksesi. Oikealla asenteella tuottavuutesi ja tuloksesi siis paranevat. Asenne ratkaisee aina.

Testaa siis asenteesi:

Jos asenteessasi on parantamisen varaa, niin voit lukea seuraavan urheilijoille suunnattua sivun, joka sopii erinomaisesti myös myyntivalmennukseksi asenteiden osalta:

Itsetuntemus ja omien arvojen tiedostaminen on myyjälle erittäin tärkeä taito. Itsetuntemusta voi kehittää tulemalla tietoiseksi tunteistaan ja niiden vaikutuksista esimerkiksi mindfulness-harjoitusten avulla. On hyvä kehittää myös itsearviointi kykyä päästäkseen selville omista rajoistaan ja vahvuuksistaan. Itseluottamus tuo varmuutta omasta arvosta ja pätevyydestä.

Arvon ja normin käsitteet on selitetty niin, että lapsikin ne ymmärtää ;) osoitteessa:

katso myös erityisesti kolmas kappale sivulta:

Omia arvoja voi selkiyttää itselleen esimerkiksi pitämällä päiväkirjaa tai tekemällä lyhyen harjoituksen, jossa jokainen lause alkaa sanoilla:
Tärkeimpiä arvojani ovat… tai
Kannatan ajatusta tms. , jonka mukaan … tai
Minusta on tärkeää, että… tai
Minut on kasvatettu …

Anteeksiantaminen ja kiitollisuus ovat osoittautuneet omassa elämässäni voimakkaimmiksi työkaluiksi haasteellisista tilanteista selviämiseen ja omia asenteitani kehittäessäni. Ikävästikin toimineesta asiakkaasta, kollegasta tai esimiehestä löytyy hyviä puolia ja heidän avullaan olen oppinut monia asioita ammatistani ja itsestäni. Kiitollisuus noista mahdollisuuksista oppia on palauttanut minut takaisin tasapainoon haastavien tapahtumien jälkeen ja auttanut suhtautumaan kunnioittavasti haasteellisen tilanteen luoviin ihmisiin. Nyt tiedän jo paljon enemmän niitä asioita mitä en ainakaan halua elämääni ja miten tai millaisessa ympäristössä en halua enää toimia. Omat rajani ovat selkiytyneet ja vahvistuneet. Nyt voin keskittyä paremmin arvojeni mukaiseen toimintaan oikealla asenteella, jota tiedostan joutuvani ylläpitämään ja kehittämään koko ajan. Millaiseen tulokseen sinä olet tullut arvojasi ja asenteitasi pohtiessasi?


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

harriet.realetta@gmail.com

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti