keskiviikko 1. kesäkuuta 2016

Käytännön valmistelut ja henkinen valmistautuminen myyntityöhön

1.6.2016

Käytännön valmistelut ja henkinen valmistautuminen voivat tapahtua ainakin osittain saman aikaisesti ja ne liittyvät kiinteästi toisiinsa. Myyjä etsii ensin asiakasyrityksestä tietoja ja luo käsityksen oman tuotteen tai tuotteiden ominaisuuksista, jotka ovat todennäköisimmin oleellisia juuri tälle kyseiselle asiakkaalle. Samalla voidaan miettiä myös asiakkaan tarpeet, jotka aiomme ratkaista tuotteemme tai tuotteidemme avulla. Tämän vaiheen aikana käydään läpi kysymykset, joiden avulla saadaan asiakas ilmaisemaan todelliset tarpeensa ja mietitään tarpeiden täyttämisen vaikutukset. Samalla selvitetään sopivat argumentit ja arvot esittelyvaihetta silmällä pitäen.

Henkinen valmentautuminen voidaan tehdä käänteisessä järjestyksessä ja näin varmistaa toivottu lopputulos. Asiakkaalle tarjoamasi ratkaisu on tämän menetelmän avulla hänen tarpeidensa kannalta optimaalinen. Näin valmistautuessamme helpotamme keskittymistämme asiakastilanteessa ja voimme tietoisuustaitojamme hyväksi käyttäen elää kussakin hetkessä myyntitilanteessa täydemmin. Tietoisen läsnäolon taidoilla tarkoitetaan keskittymistä kunkin elämämme hetken kokemiseen, havainnoimiseen ja hyväksymiseen. Voimme ottaa intuitiomme ja luovuutemme käyttöön hyvin suunnitellun myyntirungon avulla, johon ei tarvitse takertua liiaksi ja josta voimme tarpeen tulle poiketa luontevasti. Aivan samoin kuin huippu-urheilijoilla, huippumyyjillä täytyy olla kyky keskittyä suoritukseen, asiakkaaseen ja hänen tarpeisiinsa koko olemuksellaan. Tietoinen läsnäolo edesauttaa myös myyjälle olennaisen kuuntelutaidon kehittymisessä. Myyjä oppii tietoisuustaitojensa avulla kuulemaan mitä asiakas tarkoitta sen sijaan, että vain kuuntelisi mitä hän sanoo.

Henkinen valmentautuminen voi tapahtua myös yleisellä tasolla. Mielikuvaharjoite voi edesauttaa yleisesti itsetuntoamme ja suorituskykyämme. Täsmennetyt mielikuvaharjoitteet kohdistuvat asiakkaan lisäksi myyntiprosessiin kokonaisuutena tai johonkin sen osa-alueeseen. Näitä täsmäharjoitteita löydät kirjan/blogin myöhemmistä luvuista. Tässä esittelen sinulle yhden mallin itsetuntoamme ja suorituskykyämme myyntityössä yleisesti kehittävästä harjoitteesta.

Harjoitus löytyy kirjoitettuna 18.6.2014 blogissani.
Harjoitus (20 min) löytyy YouTubesta osoitteella: http://youtu.be/RKbS45rS-DQ


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

harriet.realetta@gmail.com

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti