perjantai 19. helmikuuta 2016

Psyykkinen valmennus urheilusta myyntityöhön

17.2.2016

Urheilijan psyykkinen valmennus on henkisten kykyjen kehittämistä ja sen päämääränä on saada synergia etua urheilijan halun eli tahtomisen ja kyvyn eli osaamisen yhdistämisellä. Samalla tavalla myyjän tahto tehdä kauppaa parhaan mahdollisen tuloksen saamiseksi ja  myyntitaitojen kehittäminen saavat aikaan positiivisen yhteisvaikutuksen. Tahto ja kyvyt voivat yhdessä tuoda parhaimmillaan voiton myyntikilpailussa tai kaupan kilpailevan yrityksen tarjouksesta huolimatta. Tahdon ja kyvyn yhteisvaikutus saa aikaan aivojen vapaan energian tilan. Tässä tilassa urheilijan tai myyjän käyttäytyminen on kussakin tilanteessa optimaalinen ja se edesauttaa hyvien tavoiteltujen tulosten aikaansaamista ja menestystä toivotulla tavalla. Tällaisen vapaan energian tilan luomiseen voi myynnin johdon lisäksi vaikuttaa myyjä itse. Samalla tavoin urheiluvalmennus voi vaikuttaa psyykkisesti yksittäisen urheilijan vapaan energian tilaan. Valmennuksen avulla urheilussa ja myynnissä voidaan selvittää yksilön mahdolliset turhaumat ja pelot sekä kehittää yksilölliset koulutus- ja valmennusohjelmat pelkojen voittamiseen itseensä luottaen ja varmasti.

Myyjä oppii johtamaan itseään ja omaa kehitystään valmistautumalla asiakkaan kohtaamiseen psyykkistä ja fyysistä hyvää oloa tuntien. Näin hän on psyykkisesti optimaalisessa vireystilassa. Myyjä voi kuvitella suorituksensa ja tottuu mielikuvaharjoitteiden myötä luottamaan onnistumiseensa. Myyjä osaa myös keskittyä tietoisen läsnäolon harjoittelun avulla entistä paremmin myyntitilanteisiin ja unohtaa häiritsevät tekijät, kuten kilpailijat, kollegat, maailman mahdollisesti huonon taloudellisen tilanteen ja työnantajayrityksensä mahdolliset ongelmat. Myyjä suorittaa näin tarvittavat tehtävät onnistuneen kaupan saamiseksi aivojensa ollessa vapaan energian tilassa ja antaa palaa oikealla hetkellä. Lopuksi myyjä osaa arvioida suorituksensa käymällä sen läpi ja miettimällä mitä tapahtui ennen asiakkaan kohtaamista, asiakaskohtaamisen aikana ja sen jälkeen. Näin saadaan aikaan positiivinen kierre. Kun tällainen urheilijoidenkin käyttämä psyykkinen valmennus on hyvin sisäistetty, myyjä pystyy toimimaan asiakastilanteissa tässä onnistumisia tuottavassa vapaan aivoenergian tilassa.
Tällainen myyjän psyykkinen valmennus voidaan kuvata seuraavasti:
 1. Myyntitilanteessa eliminoidaan häiritsevien tekijöiden vaikutus, koska myyntiprosessin tietoinen ajattelu myyntitilanteessa saattaa häiritä kaupan tekoa kriittisellä tavalla.
 2. Tietoinen ajattelu tehdään mieluiten valmistautumisen aikana, jolla sidotaan tietoisuus käsittelytasoa ylemmän tason sisältöön, valmiustilaan. Näin haastavassakin myyntitilanteessa ja neuvotteluissa myyjä toimii optimaalisen myyntiprosessin mukaan joustavasti harjoitellulla tavalla, eikä valmistautuminen tai keskittyminen sido enää aivokapasiteettia.
 3. Psyykkistä valmennusta sovelletaan kunkin myyjän ja yrityksen tarpeisiin analysoimalla lähtötilanne ja tarpeet erikseen. Erityisesti voidaan huomioida myös yksilö- ja tiimisuoritusten toisistaan poikkeavat tarpeet.

Vaikka jokainen myyjä on yksilö ja kokee voittonsa ja menestymisensä omalla tavallaan, voidaan nähdä kaikille myyjille sopivia psyykkisen valmennuksen menetelmiä aivan samoin kuin urheilussakin urheilijoille. Vapaan energian tilaan vaikuttavia tekijöitä ovat:
 1. Psyykkisen jännitteen on oltava optimaalinen ja keskushermoston on oltava sopivasti aktivoituneena mm. asiakkaan liikkeiden kohtuullista peilaamista ajatellen (mentalisaatiokyvyn käyttö).
 2. Myyjällä täytyy olla suorituskeskeinen kilpailumieli eli halu voittaa esteistä, vastaväitteistä ja muusta vastustuksesta huolimatta kauppa kotiin
 3. Myyjällä on myös hyvä olla hieman suorituspelkoa tilanneherkkyyden aikaansaamiseksi
 4. Myyjällä tulee olla innostusta ja tiettyä rentoutta sekä halua yrittää, voittaa ja tehdä parhaansa
 5. Hyvä keskittyminen ja asiakkaan kuuleminen kuuntelemisen sijaan, on olennaista onnistumisen kannalta
 6. Myyjällä tulee olla hyvä ja terve itseluottamus
 7. sekä positiivinen onnistumisen ja turvallisuuden tunne, jonka luomisessa myyntijohto ja oma esimies on avainasemassa
 8. Myyjän tulee kokea olevansa henkisesti ja fyysisesti hyvässä kunnossa
Kaikkiin näihin tekijöihin myös myyjä itse  voi psyykkisen valmennuksen avulla oppia vaikuttamaan.

Tämän päivän harjoituksena voit tehdä mindfulness-harjoituksen Oivasta:
http://oivamieli.fi/hengityksen_seuranta.php
Halutessasi voit myös käyttää Oivan päiväkirjaa kokemustesi kirjaamiseen.


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

harriet.realetta@gmail.com

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti