tiistai 17. kesäkuuta 2014

Mielikuvaharjoittelu urheilusta myyntityöhön

17.6.2014
Mielikuvaharjoittelussa käytetään (itse)suggestioita. Itsesuggestiot ovat konkreettista sisäistä puhetta, jonka määrää henkilö haluaa lisätä onnistuakseen toimissaan ja tullakseen onnellisemmaksi. Sisäinen puhe vaikuttaa meihin mielikuvien ja tunteiden kautta. Ulkoinen käyttäytymisemme ja ihmissuhteemme muuttuvat sen mukaan, mitä sisäinen puheemme meille toistaa. Tiedämme oman kokemuksemme ja tutkimusten perusteella toistavamme samoja ajatuksia päivästä toiseen. Vain minimaalinen osa ajatuksistamme muuttuu ajan kuluessa. Aivan samoin kuin tietoisen läsnäolon harjoittelu, myös itsesuggestiot voivat vahvistaa suorituskykyä ja lisätä onnellisuutta. Itsesuggestioilla voidaan tehostaa oppimista (tuotetietous), edistää työssä jaksamista (stressin vähentäminen) ja rakentavaa yhteistyötä (myyntitiimeissä ja asiakkaiden kanssa) sekä lisätä yhdessä tekemisen määrää onnistumisten ja yhdessä olemisesta syntyvän hyvän olon myötä.
Huippumyyjien ominaisuuksissa on selvä yhteys huippu-urheiluun. Yksilönä ja ryhmässä tarvittavat taidot ovat opittavissa ja niitä voi kehittää. Niin urheilussa kuin myynnissäkin perustyö on tehtävä kunnolla, harjoittelua tarvitaan. Myyntityötä tekevä voi harjoitella oikeassa elämässään ja työssään asiakaskontaktien riittävän määrän avulla, urheilija harjoittelukertojen määrän avulla. Harjoittelun määrä kehittää molemmilla suorituksen laatua ja valmentaa isompien ja tuottavampien kauppojen tai kilpailun voittamiseen. Määrän ja laadun avulla päästään näin ollen optimaaliseen tulokseen. Sekä huippumyyjät, että huippu-urheilijat ovat intohimoisia lajinsa harrastajia ja haluavat kehittyä ja voittaa omassa lajissaan.
Huippu-urheilijat ja huippumyyjät voivat käyttää mielikuvaharjoitteita onnistuneen suorituksen takaamiseksi ja ne toimivat tehokkaana työkaluna oikein käytettynä. Mielikuvaharjoittelussa voidaan nähdä onnistunut suoritus etukäteen, jonka jälkeen sama toistetaan tosielämässä. Myyjää ohjataan usein myyntikoulutuksissa tekemään valmisteluvaiheessa käytännön valmistelut, kuten markkinointimateriaalin, aiempien ostojen sekä tuotteiden/ tuotetietojen kerääminen, ja henkinen valmistautuminen. Henkinen valmistautuminen ohitetaan usein liian nopeasti, mutta sen aikana ja avulla luodaan mielikuva onnistuneesta myyntitilanteesta jo ennen asiakkaan kohtaamista ja neuvotteluja. Henkiseen valmistautumiseen voidaan sisällyttää ainakin seuraavat osat:   
          1)   Mitä tuotteista tai niiden ominaisuuksista myydään
          2)   Miten toimitaan ratkaisun myymiseksi ja
          3)   Hahmotetaan, miksi asiakas haluaa ostaa tarjotun ratkaisun

Tähän listaan voidaan lisätä myyntitilanteen läpikäyminen niin, että myyjä kuvittelee helposti etenevän myyntitilanteen ja asiakkaat tuntien, nähden ja kuullen tapahtumat mielessään. Myyjä kuvittelee lopuksi myös hyvän olon tunteen, kun päästään haluttuun lopputulokseen, kauppaan. Tällainen mielikuvaharjoittelu auttaa virittäytymään myyntitilanteeseen hyvissä ajoin.

TrainEtta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti