perjantai 20. kesäkuuta 2014

Urheilijoiden psyykkisen valmennuksen menetelmät myyntityössä

20.6.2014
Rentoutuminen, keskittymisharjoitukset tietoisuustaitoja kehittämällä, mielikuvaharjoittelu, suggestio, maaginen ajattelu ja maskotit ovat tyypillisiä urheilussa käytettäviä psyykkisen valmennuksen menetelmiä. Riittävän hyvällä ja säännöllisellä rentoutumisella jokainen ihminen voi saavuttaa itselleen hyödyllisiä asioita eri elämänalueilla. Rentoutumisharjoitukset toimivat parhaiten yhteen tai kahteen asiaan keskittyen. Myyjä voi itse miettiä kullakin hetkellä itselleen tärkeimmän tavoitteen.
Rentoutumisella voidaan lisätä stressinhallintaa, koska rentoutuneen ihmisen parasympaattinen keho aktivoituu ja lisää mielialahormonien tuotantoa. Tutkimuksissa on todettu, että työstä aiheutuneen lihasjännittyneisyys eli stressitaso alenee rentoutumisharjoittelun myötä. Kun ihminen käy läpi stressaavia tilanteita ja niiden hallintaa rentoutuneessa tilassa, hän toimii hallitummin ja vakaammin aidoissa tilanteissa. Näin myös myyntityötä tekevä henkilö voi käydä myyntitilanteita rentoutuneena läpi ja toimia hallitummin, vakaammin ja luovemmin asiakkaan kanssa keskustellessaan.
Luovuus, oppimiskyky, selkeä ajattelu ja ongelmanratkaisukyky kehittyvät normaalia rentoutuneemmassa tilassa, koska aivojemme sähköinen taajuus laskee alfa-tasolle. Samalla vasen tiedollinen ja oikea tunnepuoli aivoissamme kohtaavat ja aivopuoliskojen yhteystoiminta tehostuu. Tätä kutsutaan flow-tilaksi, jossa tunnemme myös turvallisuutta ja mielihyvää. Tämä tila tekee meistä myös herkempiä suggestioille. Flow tilaan voidaan rentoutumisen lisäksi pyrkiä myös tarkkaavaisuuteen ja keskittymiskykyyn tähtäävillä tietoisuusharjoituksilla.
Flow-tilaa voidaan kuvata myös optimaalisena onnen kokemuksena, jota tarvitaan lisäämään oppimiskykyä. Monilla on meistä on kokemuksia hyvien ideoiden ja ratkaisujen syntymisestä rentoutumisen tilassa esim. aamulla herätessä tai taivaalla ohi kulkevia pilviä katsellessa. Näin olemme tuottaneet uusia ajatuksia ja tietoa. Rentoutumista on kuvattu myös lisääntyneen keskittymisen tilaksi, joka vastaa tietoisuusharjoituksilla tavoiteltua tilaa. Voimakas tietoisuus ja kasvanut itsehallinta ovat rentoutuneen tilan tuloksia. Voimme aktivoida myös mielikuvitusta ja mielikuvia vahvaan käyttöön rentoutumisen avulla.
Stressaantunut kehomme on fyysisessä rasituksessa erilaisten lihasjännitysten vuoksi. Rentoutuminen edesauttaa lihasten palautumista lepotilaan ääreisverenkierron lisääntyessä, verisuonten laajentuessa ja sydämen pumpatessa verta pienemmällä paineella. Lihaksemme saavat paremmin happea ja ravinteita.
Mielikuvaharjoittelulla eli mentaaliharjoittelulla tavoittelemme hyvien mielikuvien mahdollistamista rentoutumisen avulla. Rentoutuneena ja keskittyneenä voimme elävöittää ja rikastuttaa mielikuviamme niin, että ne toimivat parhaalla mahdollisella tavalla hyväksemme myyntitilanteissa. Mielikuvittelu voidaan jakaa spontaaniin mielikuvitteluun eli vapaaseen visiointiin, tahdonalaiseen mielikuvitteluun tietyn tavoitteen saavuttaaksemme, Elokuva tai kuva kuvitteluun, jossa olemme itse mukana ja eläytyvään kuvitteluun myyntiprosessin kulkua harjoitellessamme. Mielikuvittelun tehoa voimme vahvistaa yhdistämällä siihen parhaita mahdollisia tunnetiloja, joita voimme kyseiseen tilanteeseen kuvitella. Tämä tapahtuu triggereiden eli ankkureiden avulla. Yhdistäminen laukaisee myyntitilanteessa halutun suoritustunteen ja aiemmin kuvittelemamme kuvan oikeasta toimintatavasta. Urheilijat tietävät jopa samojen hermoyksiköiden aktivoituvan kuvittelun aikana kuin oikeankin fyysisen suorituksen aikana.
Useimmiten urheilijoiden rentoutusharjoituksissa ohjataan ajatukset yhteen asiaan kerrallaan. Tämän keskittymisen avulla mieli keskitetään haluttuun kohteeseen. Samoin tehdään tietoisuusharjoituksissa. Myyntityötä tekevän henkilön on hyvä aloittaa harjoittelu samoin kuin muidenkin näiden menetelmien käyttöä aloittelevien: ulkopuoliset ärsykkeet minimoidaan oppimisen tehostamiseksi. Myöhemmin edistyneempänä mielikuvien ja tietoisuustaitojen käyttäjänä harjoitteita voidaan tehdä myös hälyisessä ja häiriöitä täynnä olevassa ympäristössä.
Rentoutuminen ja tietoisuustaidot edistävät terveyttämme ja auttavat palautumaan vammoista ja sairauksista. Näin olemme paremmin asiakkaidemme käytettävissä.
Tietoisuustaidot ja rentoutuminen auttaa meitä näkemään itsemme rehellisemmin ja ymmärrämme itseämme paremmin. Voimme myös analysoida ja muuttaa omia käyttäytymismallejamme paremmin rentoutuneessa ja tietoisessa tilassa.
Myyntityö on usein kiireistä ja stressaavaa. Päivien ollessa usein pitkiä väsymme ja uuvumme työtaakkamme alle helposti. Voimme jopa hyperventiloida eli haukkoa henkeä pelätessämme ilman loppuvan. Rentoutumis-,  tietoisuus ja hengitysharjoituksilla voimme laukaista tämän tilan ja voimme käyttää myönteisiä mielikuvia suuntaamaan voimamme uudelleen. Rentoutuminen voi auttaa meitä jopa väliaikaisessa univajeessa.
Urheilijoilta olemme oppineet, että voimme antaa jopa lihaksillemmekin erilaisia suggestioita. Myyjillä tärkeimmät käytettävät lihakset ovat kasvoissa ja tuottavat haluttuja ilmeitä sekä luovat vakuuttavaa olemusta. Tietoisuustaitojen avulla voimme kehittää myös tuntemustamme omasta kehostamme.
Rentoutumismenetelmiä on useita ja jokainen voi etsiä kokeilemalla niistä itselleen sopivimmat. Erilaiset äänitteet auttavat harjoittelun alkuvaiheessa. Tietoisuustaidoista, itsesuggestioista ja mielikuvaharjoitteluista on saatavilla useita äänitettyjä vaihtoehtoja. Äänitteitä voi tehdä myös itse oppaiden avulla tai omaa luovuuttaan käyttäen. Jokainen tietää itse parhaiten, millaiset harjoitteet omalla kohdalla toimivat. Myös rauhallista ja neutraalia (ei tuo alitajuisia muistoja pintaan) musiikkia kannattaa kokeilla rentoutumisen yhteydessä.


TrainEtta
harriet.realetta@gmail.com

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti